: |● ( ) |●: [1] 2

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-01-2010, 08:12 AM
http://n4hr.com/up/uploads/dd2d6ef879.jpg..
..}
..
~
..,
http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/12051/0649.gif
http://www.ph02.net/uploader//up1/ph02_2ZIMlgTJWx.gif (http://15qmr.com/vb/index.php?)

<

..

(..( )..)
http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/12051/0649.gif
..
~

...
...
.
.
.
.

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-01-2010, 08:18 AM
http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rrc9d0c1532f.jpg (http://www.r9rr.com/)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rraaf382b0fa.jpg (http://www.r9rr.com/)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rrb61fd64ece.jpg (http://www.r9rr.com/)


http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rra29d70c9e8.jpg (http://www.r9rr.com)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rr20e350fca5.jpg (http://www.r9rr.com)

[url=http://www.r9rr.com]http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rrfc50852098.jpg[/url

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-01-2010, 08:25 AM
http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rr40130ddb65.jpg (http://www.r9rr.com)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rrbd72da8871.jpg (http://www.r9rr.com)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rrad2646f834.jpg (http://www.r9rr.com)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rr151e9111e9.jpg (http://www.r9rr.com)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rrdb195220de.jpg (http://www.r9rr.com)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rr17dbf8c32e.jpg (http://www.r9rr.com)

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-01-2010, 08:32 AM
http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rrac45cbd57d.jpg (http://www.r9rr.com)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rrad90280c3c.jpg (http://www.r9rr.com)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rr9409a27245.jpg (http://www.r9rr.com)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rrd293b151a2.jpg (http://www.r9rr.com)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rrd0fb0441bf.jpg (http://www.r9rr.com)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rr5e65e74963.jpg (http://www.r9rr.com)

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-01-2010, 08:35 AM
http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rr08da8c9fb8.jpg (http://www.r9rr.com)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rreaa283e349.jpg (http://www.r9rr.com)

http://www.r9rr.com/uploads/images/r9rr916e3d1692.jpg (http://www.r9rr.com)

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-02-2010, 01:16 AM
http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/icons/icon-generic.gif |● ( ) |●


♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-02-2010, 02:10 AM
http://qtr888.com/up/download.php?img=5020 (http://qtr888.com/up/download.php?img=5020)

http://qtr888.com/up/download.php?img=5021 (http://qtr888.com/up/download.php?img=5021)

http://qtr888.com/up/download.php?img=5022 (http://qtr888.com/up/download.php?img=5022)


http://qtr888.com/up/download.php?img=5023 (http://qtr888.com/up/download.php?img=5023)

http://qtr888.com/up/download.php?img=5024 (http://qtr888.com/up/download.php?img=5024)

http://qtr888.com/up/download.php?img=5025 (http://qtr888.com/up/download.php?img=5025)

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-02-2010, 02:14 AM
http://qtr888.com/up/download.php?img=5027 (http://qtr888.com/up/download.php?img=5027)

http://qtr888.com/up/download.php?img=5028 (http://qtr888.com/up/download.php?img=5028)

http://qtr888.com/up/download.php?img=5029 (http://qtr888.com/up/download.php?img=5029)

http://qtr888.com/up/download.php?img=5030 (http://qtr888.com/up/download.php?img=5030)

:00::5::204:

10-02-2010, 07:40 AM♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-06-2010, 04:57 AM
​​​​​​​​​​​​​​​ ​ :/:
<3
http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile12.gif:
[<3 <3]
..<3 <3..
~ ..
..<3<3
..=D
..http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile12.gif
..B)
[ ]
..
ﻻ ..
[ ]
ﻻ ..
ﻻ ..
~ (n)~
........
: ........
[</3][ ﻻ http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile25.gif
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif

​​​​​​​​​​​​​ .@.Ohttp://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile12.gifOhttp://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile12.gif
ܪ.@.Ohttp://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile12.gifhttp://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile10.gif
.@.Ohttp://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile12.gif</3
ܪ.@.Ohttp://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile12.gif

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-06-2010, 04:59 AM
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif
​​ ڪ ڪ :$
: !

! !
X_X
~ ~
: <3
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif
‪:
, ,

http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif
(y) <3
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif
‪: ​♡̷̴̬̩̃̊ 1_10

00
1/
2/ a+
3/
4/
5/ << 
6/
7/
8/
9/
10/
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif

​​​​​​​​​​​​
ﮪ >:/


ﮪ </3.
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif
​​ . . [ ] . .
- -
}-
. . { } . .
( / . .
</3
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif
ﺂﻟۅ ﺂ
۶ﺂ ڳ ۶ﺂ
ﻟڳڳ ~
ﺂ ۶
ﺂﻟڳ ۅ ۅ ۅ ۅ ڳ :$ <3
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif​
​(y)

​​​!​​​​​​
​​​​​​​​​​​כ
[כ]◀>:/
כ
[כ]
​http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-06-2010, 04:59 AM
​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​

͑ ڳ </3 http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile25.gif

http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile25.gif

http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif
​ٺ ܐ <3<3
....!
ܐ <3 ۆ
ۆܐ ٺۆ ({})
ۆѪ ϐ ٺۆ (y)

ۆ ٺܪ ܐ :O !
ٺ :-
☀☀☀☀
☀ﻓX_X☀
☀:$☀
☀ۆ:*☀
☀<3<3☀
☀☀☀☀

ۆ ۆٺ ۆ /http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile12.gif !
ٺ ۆ ʪۆ .̣̣̇̇(̥̊(y))̥̣̣̣̊̇̇̇
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif

​​​​ ..

. . . . !

: . .
!!

ۈ . .
. .

͑ ۈ !!

ۈ ۈ ~
: .. !!

. ۈ

ۈ ۈ
. . !!

..
{ . . ܑ
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif

​ http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile25.gif http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile25.gif http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile25.gif
:| </3 !!

ٱﮱ
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-06-2010, 05:01 AM
​ ..! #:-s
[] .<3 .
X_X
.... </3
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif

​​ ! ! :x
" "
,
. . . http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile25.gif
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif
, http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile25.gif
........ !

....... ..
http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif
​​​​​​​​​​​
Lo0o0oL

http://img195.imageshack.us/img195/5447/att30689.jpg (http://img195.imageshack.us/img195/5447/att30689.jpg)
=D{..(=)))ٱٱٱ ..}(y)=D

http://desk.blueidea.com/qtzy/gif/gif_icon/gif_icon457.gif

​​ ١ - ٢٩

http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile22.gif

1​​​-
2- <3
3- ({})
4- http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile10.gif
5- <3<3
6- (n)
7- *...*
8- :&
9- (=|
10- (n)(y)
11- ({})
12- :O
13- ;http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile10.gif
14- =-c
15- :$
16-
17-
18-
19- :>
20- =)]
21- :|
22- =))
23- *nerd*
24- ( ) >:O
25- X_X
26- </3
27- (=|
28- http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile12.gif
29-

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-06-2010, 05:07 AM
:100:


>=) =)) =))
.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̐ ̷[=D=D].̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐
:100:
. ܒ
ۈ ..

ۈ ܒ /
[ ] ..
:100:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ..
..
..
..
....
..
..
....
...
..

.
..
..
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
..
...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
...
.. ... <3
​~{ٱﻣ }~

:100:


. .
"
:
:
:
:
. . [ ] :O<3:$
:100:
: ..
..


..
..


..
..


..
.. .
:100:
​​​​​​ ;;):$

: B)
:
: B)
:
: :$

: :$<3

3-|
:100:
​​​​​​​​​​ٺ 


 ۈ ړ

ۈ ٱ ٺړ
 ڼ
 ۈ

ۈ ٺ Ȑ ڍ .. 
ۈٱړ ڼ ڼ <3


 ۈٱړ ٱ ..
 ۈ ڍړ ..
 ۈ ..

ۈٱړ
[]
[ۈ]
[ ۈٱސ ] 
[ ڍ ٱڼ <3 ] O:)


̵̶̭̌​​​​​​​.ﮱ ﮱ . '
:100:

[ ڳۃ ].. :)
.. ﻵ ../:)
ۉڳ ڳ .. !!8-|
[ۃ] ..!X_X
ﻵ ڳ .. /:)
.. ۉڳۃ ۉڳ ..3-|

:100:

10-06-2010, 05:18 AM♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-06-2010, 05:22 AM
​​​​​​​​ ( ڱ)
~ !!!!‬‪‬
..

​​​​​​​​~
~

..
.. </3}
: ​​​​  ۓ [<3 ]
.. .. / ۓ !

:3:


(n)
!!


<3:D
<3 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ڪƔ ﻢ ڪیۓ​ (y)
:3:
:
​​ 

ۈ 
ۓ ڳ 
:
​​ <3
<3
ۈ <3
ۓ 
:3:


http://www.143.ae/up//uploads/images/143-342e755060.jpg (http://www.143.ae/up//uploads/images/143-342e755060.jpg)http://www.143.ae/up//uploads/images/143-94ac7a5f48.jpg (http://www.143.ae/up//uploads/images/143-94ac7a5f48.jpg)http://www.143.ae/up//uploads/images/143-0f2942c7cd.jpg (http://www.143.ae/up//uploads/images/143-0f2942c7cd.jpg)
http://www.143.ae/up//uploads/images/143-3976854164.jpg (http://www.143.ae/up//uploads/images/143-3976854164.jpg)
http://www.143.ae/up//uploads/images/143-1f62f5ed84.jpg (http://www.143.ae/up//uploads/images/143-1f62f5ed84.jpg)
http://www.143.ae/up//uploads/images...7c.jpg (http://www.143.ae/up//uploads/images...7c.jpg)


http://www.143.ae/up//uploads/images/143-6fc8461b5e.jpg (http://www.143.ae/up//uploads/images/143-6fc8461b5e.jpg)http://www.143.ae/up//uploads/images/143-d5a4a665cb.jpg (http://www.143.ae/up//uploads/images/143-d5a4a665cb.jpg)
http://www.143.ae/up//uploads/images/143-ef8f952f3b.jpg (http://www.143.ae/up//uploads/images/143-ef8f952f3b.jpg)
:3:
*
ٺ : ۆٺۆ
Ū ٺѪ 3-|

:3:

​​​ע ڳ..3-|
ע ﺂ ﺂ ڳ..</3
ﺂ ﺂ ﺂڳ..
ﺂ ﺂڳ ڳ..


(n)
:3:

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-06-2010, 05:28 AM
​ ""
. . ./ ( ) ?

[ ]:203:

‪: ~{ !!


//
!
:203:


!!
| |
:( ט
:203:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ٱ ڳ
ٷ . . 
ٷ . . ڳ :)
</3. .
ٷ ٷڳ :(
:203:
​​​​​​​​​
:( !

..
.... :( </3 :'(
:203:
​​​ ┃ ٱ `
ۈ ٱٱ /* <3
: ​​☀̤̣̈̇{ }​​☀̤̣̈̇

♡̷̴̬̩̃̊ ♡̷̴̬̩̃̊

.:ΞΞΞ:. , , .:ΞΞΞ:.
":ΞΞΞΞ:..:ΞΞΞΞ:"
:ΞΞΞΞΞΞΞΞ:
":ΞΞ:-'!'-:ΞΞ:"
☀̤̣̈̇ ☀̤̣̈̇
​​ ~<3
~ <:p :$
:D B) \=D/ :D <3<3 O:)
:203:
..
..
..
..
..
:203:

. .

ݐ !
"" '
~ { <3 . . . ! 

({})

:203:

​​​​​ﺗﮯ ۈ ﮯ ﺂﻟﻣۈ ..~
ﺂﻗ ﻗﯾ ﻟڳ / ﯾ !..~(n). </3
ۈﺗﮯ ﻣﮯ ﺗ ﺂﻟﻣۈ ...~
ﺂ ﻟﻣﺗ ۈ / ﯾ :((n)
:203:
​​​​​​​​ .. !3-|

[] ..!
:203:

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-06-2010, 05:35 AM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​ [ ]
{ } {} { }.
[ ] }
:0:
: ​​​​​ :

​​​​
ǒ
:0:

‪: ..
..
:0:

‪: ?.
? .
>=) .
? .
? .
X_X:| ..!!

[ . . :$=D
:0:

‪: ??? ..@.O (..@.O)
? ..@.O. ?
? ..@.O
..@.O <3 ..
?.
:0:
‪: ! () ( )
!
() .. ()
() !
:0:


‪: { } . . [ :$ ]!
!
. . 3-|
{ } { } ~
. . .. ; !
; ~
ڳ . .
~
. .
ڳ ڳ . . ~
ڳ ڳ . . ~ [ X_X ]!
{ } . . !!
; ~
ڳ . .
~
!
{ } [ :$ ]
:0:

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-06-2010, 05:37 AM

() !!
.. </3??.. ?? ..
? ?- ?
? -? ..


() ..
.. ??
.. ..

..
.. {? ?
.. !!

..
..

:350:

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-07-2010, 12:51 AM

!:(

: . .
: </3 :(
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺


​​​​​​ :

~| |~


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
. .
. .


. .


. .


...ٱٱٱڼ ...<3


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ﺂ ﺂ [ ﺂ ] ۆ

ﺂ ۆ ﺂ♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

̶​: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​


=
. .


" "


( )

X_X


=D


.


:O


" " !!(y)B)>:/
Hhhhhhhhh =))


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺20-10-2010 (y) 2010 2010

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺​​​​​​​​​​​​​
͐ʐ ..
ۆ ♥


- ~ <3


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
!


͐ ?А
!


А
А


А
ǐ


А
!

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

.. . . !
/
ٱ :
.:)
Gd ni8 all <3
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺​​​​​یۓ }
ܑ 


/ ۃ :$ .
/
{یۓ {<3


͐♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
..|
..
!
: ( ߿)
..


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
.. ..
~ ..♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

ڪ ڪ
ﮧ ﮧ
ڪ"" ﮧ ""
ڪ [ ]
ڪ
ﮧ !!


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​​​​​​​​ <3 >:/


..
{ !
..
(y) (y)


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺​​​​​​​​ ٺ [ ] ;;)
. . . !:$
ٺ ../ >:/
. . . !:p


ٺ ../
. . . ª ! :$
X_X
. . . !;;)


ٺ [ ٺ ] :*
. . . !:$
ٺ 
. . . !


ٺ [ ] #:-s
. . . !X_X
ۆ ٺ ({})
. . . " ! <3


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺​​​ !
({})<3

ﻵ . .
!!
({})<3


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺​​​​​​​​​​​​​ ( ) . .


Ց
ܑ [ ] Ȑ :$. <3<3 ({})


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​ ;
!
,
=;(


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺​ﺂڻ ڳٱڻ ٱڳ ڻ


ﺂ ڳ


ﺂ ۆ ﺂ ۆﺂ ٓٱ
​​​


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​ .. ! ​


...... [ ] .. ! |:(♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​ﺂﻟﻋ
ۆ
ﻟ :$


ﻋﺂ ﺂٱ
ﺂﻟﺣﻟ
{ ﺑﺣﻗﻗ ~<33-|♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺​ ​ [ ]
 ..!!
..یۓ !!

..!!

[ ] </3.. >:/♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

ٱ ʐ !
ٱ ʐ ..
..
[ ۆﺂﮧ ܺﮯ ѐ ѐ ۆ ʐ ]♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
(
| ۉ
</3
​​​


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​​​​​​​​​​​​​
. .. .(n)


.
,,,,!!3-|♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​


..

..


..


..♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺ڪ
ڪ פ ..(n)
- ڪ ..
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​​​​​​​​​​​​​​ʐ
ۈʐ ۈ ..


: ڐ
ۈ ..(n):(
​​​


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺..
" ".. ( )♥♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​
​​​​​​​​​​​​​ٱ ٱ :- ٱٺ ٱٱ


( : : ) 8-|

( :ٱٺ : )3-|
ﭑ <3 ٱ 
ۆﭑ ﭑ ﭑ ٱ♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-07-2010, 01:11 AM

() ! <3
- [ ]
. . . !! (y)</3
- ""
!O:)
-
:)
- [] ( ) ! </3
-
(( )) ! </3</3 </3

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​​ۅٺ [ Ϊ ] ﺂﻟ

ٺٺ ﻟ / ﺂ ۶ۈﺂ ..

ٺٺ { ٺ</3 ~

/ ﺂٱ ٺ ۅۅﺂ

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
♥(​qJJI Jgω∫ ɔρζρ qJJIƔI qJIƔ)♥
♥(​qJJI Jgω∫ ɔρζρ qJJIƔI qJIƔ)♥
♥(​qJJI Jgω∫ ɔρζρ qJJIƔI qJIƔ)♥

פפ
פפ
פפ
:) <3:)<3:)<3 :) <3 :) <3:)<3 :)
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​ ۆ ...
ۆѐ ۆ ...
ۆ ...
: ..


(y)
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺..<3(y)!
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺


[]
​`

​ :
. . !
​ۆ / ﭑ <3 . . . . .

" . .
ۆ ﭑ . .
ۆ ﭑ ﭑ . .

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​​​​​​ ζ ۓ ​ ζ (y)

ﺂ .. ﺂ
ۆ ۆ .. ﺂ
ۆ ﺂ ~
ۆ ..
!!! ۆ ̸̸ <3
ۆ ﺂ ۆ ۆ
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​
" "!


...

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

:
---------
​​<3<3 !
:$ ߿
:) ߿
:( Կ
=D ѿ
:p !
B)
<=-P Կ
({})
:D ӿ
:x
O:) ȿ
*nerd* ɿ
3-| ѿ
X_X
>:O
>=)
:'( Կ
=)]
:O ߿
;;)
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​​​​​​​​​ :

1. .
2. ɿ
3. (  ).
4. 
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .!
11.

 :
(( )) =D
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​​​​​​​​​ ª ی Ҫ3-|
ی

ی Ҫ
یی :>

Ҫ
͐ ی >:/
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺


:


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​

​​​​​​​​​ !
_____________________
((=||(=| |:(|:&|:||*nerd*|>:O||B)]
|___@__________@____|

!
__________________
(<=-P|:p|\=D/|:D|=-c|=))||:s ]
|____@______@____|

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​​​​
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​ =))


\=D/
>:O
=D(y)(y)(y)(y)(y)

 .. B)
(y) .. (n)
:$ .. :s
<3 .. </3
(y) .. (n)
*nerd* .. 3-|
=-? .. :'(
<3<3 :'(
>:/(=| ,,
ٱ פ 3-|
​​​​


=))=))=))=))=))


_____________
| |
| (=|
| (|)
| \ /
| ♡̨̐ . :&
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​ ..
..
..
..♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​​​​​​​​​​​​​ !

http://www.almlf.com/get-5-2010-almlf_com_mgz3v3w2.jpg (http://www.almlf.com/get-5-2010-almlf_com_mgz3v3w2.jpg)


​​( =)) )ٱﮱ
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-07-2010, 01:17 AM
(*)( )(*)( )


 .. ( 3 )

( ) "


 "
"
( ɡ )

 "


 )‬‪ 3‬‪.‬‬‬‫‫
( )


 ​​ܪ (100 )

( ​)


 - ( ) "


 "


 "


ڝځ ۄړډ

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​​GOOD

MONG
MORNIG
MORNING
MORNNING
MORNINGMG
MORNIMORNIG
MORNINMORNING
MORNINGMORNING
MORNING MORNING
MORNING MORNING
MORNING MORNING
MORNING MORNING
MORNING MORNING
MORNING MORNING
MORNING MORNING
MORNINGMORNING
MORNINMORNING
MORNIMORNIG
MORNINGMG
MORNNING
MORNING
MORNIG
GOOD
GOOOD
GOOOOD
GOODGOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOODGOOD
GOODGOOD
GOODOOD
GOOOOD
GOOOD
GOOD
MONG
MORNIG
MORNING
MORNNING
MORNINGMG
MORNIMORNIG
MORNINMORNING
MORNINGMORNING
MORNING MORNING
MORNING MORNING
MORNING MORNING
MORNING MORNING
MORNING MORNING
MORNING MORNING
MORNING MORNING
MORNINGMORNING
MORNINMORNING
MORNIMORNIG
MORNINGMG
MORNNING
MORNING
MORNIG
GOOD
GOOOD
GOOOOD
GOODGOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOOD GOOD
GOODGOOD
GOODGOOD
GOODOOD
GOOOOD
GOOOD
GOOD ​​​​​​​​​​�<3 *JP**JP*<3<3*JP**JP♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​​​​​​​​​​​​​ﭜ ..

.. <3<3
http://files.*******.com/signaturepics/sigpic172146_1.gif (http://files.*******.com/signaturepics/sigpic172146_1.gif)
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺


....?:$
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
[ ڳ ] ...!
ڳ


" " ..!
ڳ :

[ ] </3 ..
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

.
​​
​​​1- :
http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/1.mp32- (http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/1.mp32-) :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/2.mp33- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/3.mp34- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/4.mp35- : http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/5.mp36- (http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/5.mp36-) : http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/6.mp37- (http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/6.mp37-) :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/7.mp38- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/8.mp39- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/9.mp310- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/10.mp311- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/11.mp312- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/12.mp3 13- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/13.mp314- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/14.mp315- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/15.mp316- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/16.mp317- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/17.mp318- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/18.mp319- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/19.mp320- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/20.mp321- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/21.mp3 22- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/22.mp323- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/23.mp324- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/24.mp325- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/25.mp326- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/26.mp327- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/27.mp328- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/28.mp329- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/29.mp330- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/30.mp331- :http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/31.mp332♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-07-2010, 01:23 AM

, ,


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​♡̷̴̬̩̃̊ 1_10


2/ a+
3/
4/
5/ << 
6/
7/
8/
9/ .
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
BB
1_ :s
2_
3_
4_ >:O
5_
6_ =))
7_
8_
9_
10_
11_ 3-|
12_ 
13_ =D
14_24
15_
16- :s
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺:
: !
: .!
: .!
: !
: .!
: .!
: !
: .!
: .! 
:

: !
: .!
: .!
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺:


(( ))my dad<3
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺


: !!
:
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺


?
!!
> ?
: ?
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
<3

=D(y)

ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆX_X

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
..
.;
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
- 
!
" "
| | [ ]

: 
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​
,

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

: >> <<
..
() ...

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
. .

.. ..
................. ~

.. !

* [ ] .. !
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
.. ~

10-07-2010, 03:26 AM10-07-2010, 05:23 AM

10-08-2010, 11:30 AM♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-10-2010, 05:43 AM
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺ѿ

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

..
..
..
..
..
..
..
>:/
...♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺..

: ( ) !!
{ } ..
/ / / ..
.. ({})
" " ..

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​ ʐ :(
Ȑ !!
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺..

.. ..
..
.. ..
: :
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

: " "!8-| :/
: \=D/ =)) X_X
=)) ​
​=))('ٱ ')=))=))
̸ ♥͡ м̲̅ ɐ̲̲̅. м̲̅ ɐ̲̲̅ ♥͡ ̸ : ​.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐[=D=D].̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̐
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

1

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​
" ٱ . .ٱ "
. . >:/
ۈ . . 3-|
۶ ~
۶ ۶
..{ Ȫ Ϫ }3-|.
___________________
√√ 2 ​​√√

ۇ \=D/
ۇ ܐ :$
ܐۇ ܐ
​​​​​​​ ; ~ . . 
. . :>
" . . 
;
~ . .>:/
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
ﺂ ۉ ﺂ ﻣ
" " :$
ۉ ﺂ ۉ ̷
ٱ <3!
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺


​​​​​​​​​​ : (y):)
(y).(y) 
 Ȑ ސ


!!!! <3(y)
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

 :
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺: !
:
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

ܐ

Ӑ♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

;
;
;
.. " " \=D/
.." " \=D/

.. 
/ ../
=)) ((   )) ;
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺❤ ঔღঔ
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
A7mad \ כ-̶̶-̶̶Θ-̶̶-̶̶ζI
7amad \ כ-̶̶-̶̶Θ-̶̶-̶̶7
7amdan \ ŮIכ-̶̶-̶̶Θ-̶̶-̶̶ζ
M7amad \ כ-̶̶-̶̶Θ-̶̶-̶̶7-̶̶Θ
Sul6an \ ůI-̶̶6-̶̶l-̶̶ω
S3ud \ כq-̶̶&#199;-̶̶-̶̶ω
3abdallah \ qJJIכ-̶̶!-̶̶&#199;
Ya3gob \ -̶̶!q-̶̶&#214;-̶̶&#199;-̶̶υ̤
Na9r \ J-̶̶Юl-̶̶ů
5ald \ כ-̶̶-̶̶Jl-̶̶'7
Bard \ Jכ-̶̶!
3bdalra7man \ ů-̶̶O-̶̶-̶̶7J-̶̶JIכ-̶̶!-̶̶&#199;
Saif \ -̶̶O̳̐-̶̶υ̤-̶̶ω
Yusef \ -̶̶O̳̐-̶̶ωq-̶-̶̶υ̤
9agr \ J-̶̶&#214;-̶̶Ю
-̶ωq-̶̶ơ-̶ω̤̈̇ \ shamoos
ơכq-̶̶-̶̶ů-̶̶φ \ hanodah
-̶̶ơqυ̤-̶ω̤̈̇ \ shayoom
-̶̶ơq-̶̶-̶̶υ̤J-̶̶-̶̶-̶̶ơ \ maryoom
-̶̶ơq-̶̶6-̶̶O̳̐ \ fa6om
ƠgJ-̶-̶̶ơ \ marwah
-̶̶ơ-̶̶-̶̶υ̤J \ reem
ơכq-̶̶-̶̶φ-̶ω̤̈̇ \ shahodah
υ̤q-̶̶-̶̶ůJ _ ranooy
&#214;'J-̶̶&#199;/3azza
J-̶̶φg-̶̶ζ' / jawaher
I-̶̶-̶̶O̳̐g-̶̶-̶̶ů/nouf
-̶̶-̶ơI-̶--̶ω-̶̶-̶̶&#207;-̶̶!Ì/ibtisam
&#214;-̶̶ξ‬‬-̶̶!IJ/rab3a
υ-̶̶ωI-̶ů-̶̶-̶̶υ̤Ì/inas
ů-̶̶-̶̶υ̤-̶̶-̶̶-̶̶J/leen
ζ'-̶̶υ̤JÌ/areej
I-̶̶φ-̶-̶̶ơ/maha
Ơ-̶̶'O-̶̶ζ/7e9a
-̶ơ-̶̶υ̤כ-̶̶-̶̶-̶̶ω/sadeem
υ̤gI-̶'O-̶̶Θ/ma'9awy
&#214;J-̶̶φg-̶̶ζ'Jl/aljohara
I-̶ω̤̈̇J /rasha
ơכI-̶̶'&#199;/ ghada
&#214;Jq-̶̶-̶̶ů/noura
ŞIJ-̶-̶̶ơ-̶̶--̶ω/samra
J-̶̶Θ-̶̶&#199;/3omar
Ơ-̶̶ơ-̶̶-̶̶υ̤כ
כg-̶̶J-̶̶-̶̶-̶̶'ζ/5oloud
ŞI-̶̶ơ-̶̶--̶ωÌ/asma
_|I-̶̶-̶̶ů-̶̶Θ/manal
υ̤-̶̶-̶̶J-̶̶&#199;/3ali
'J-̶̶-̶̶υ̤'J-̶̶-̶̶ξ‬‬-̶̶JIכ-̶̶!-̶̶&#199;/abdalaziz
_J-̶̶-̶̶'O-̶̶υ̤-̶̶O̳̐/faisal
Ş|-̶̶-̶̶O̳̐-̶̶-̶̶υ̤-̶̶-̶̶φ/haifa
Ůq-̶̶-̶̶&#207;-̶̶φ/hatoon
&#214;-̶̶-̶̶ơ-̶̶-̶̶ω-̶̶!/basma
ζJ-̶̶O̳̐/fara7
_|-̶̶-̶̶ΘÌ/amal
ƠJ-̶̶υ̤-̶̶-̶̶-̶̶ů-̶-̶̶ơ/mneera
Ơ-̶̶υ̤-̶̶ơl-̶̶-̶̶ω/samia
-̶̶ơ|J-̶-̶̶ơ/maram
'υ-̶̶-̶̶J-̶̶υ̤-̶̶-̶̶J/layla
_J-̶̶&#199;I-̶ω̤̈̇-̶̶-̶̶-̶̶ơ/msha3el
ơכq-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶'7-̶̶ů/najooda
ơJl-̶̶-̶̶ω/sarah
&#214;-̶̶ơl-̶̶--̶ωÌ/osama
I-̶̶ơ-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶J/lama
J-̶̶υ̤-̶̶-̶̶!-̶̶&#199;/3abeer
I-̶̶-̶̶O̳̐g-̶̶-̶̶ů-̶̶φ-̶̶JI/alhanouf
'υ-̶̶-̶̶ů-̶̶ -̶-̶̶ơ/mona
-̶̶ơ-̶̶υ̤-̶̶-̶̶φ|J-̶̶!|/ibrahim
I-̶̶ơ-̶̶-̶̶υ̤J/reema
Ɣ-̶̶φ/hala
ơ-̶̶-̶̶JI-̶̶φ/hala
&#214;-̶̶-̶̶J-̶̶υ̤-̶̶-̶̶φ/haila
ơכq-̶̶'&#199;J/ra'3oda
ƠJ-̶̶υ̤-̶̶-̶̶ΘÌ/ameera
JIJ-̶̶-̶̶!Ì/abrar
I-̶̶υ̤-̶̶-̶̶φ/haya
&#214;-̶̶-̶̶υ̤Ì/ayah
ŮI-̶̶-̶̶υ̤J/rayan
Ů|gJ/rawan
'υg-̶̶-̶̶J--̶ω/salwa
J--̶ωI-̶̶-̶̶υ̤/yaser
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺​-
..
..
..
..
..[<3 ]
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​ ~
.. "
.. "
.. .%50

.. " . .
.. ..
​┃ 
.. .. []
.. .. [] ..
.. ⇆ ﺂ .. ..
..
.. ..
.. .. ..
.. .. ..
..
.. ..
.. 
.. ..
ﺂ .. .
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

..
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

[ ]
͑ Ȑ .. { :(

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​ ..
..
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-10-2010, 05:50 AM
​​​​​​​ ;).
1 20 ​
=))

.:&
2 . .;;)
3 . . :O
4 . . :&
5 . *nerd*
6 . .(n)
7 . . :|
8 . . :$
9 . . X_X
10 .B)
11 . .8-|
12 . . :&
13 . . <3<3
14 . . (=|
15 . .:&
16 . . ;)
17 . .(n)
18 . .:(
19 . .B)
20 .
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

ﭑ ٱﻣ 
ٱ ﻣ
ﻣ" " ..


ﭑ ﭑﻣ ..
ﭑ ﻣ 
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​

http://files.*********.com/img/4fd52355.png (http://files.*********.com/img/4fd52355.png)

http://files.*********.com/img/gHR52667.png (http://files.*********.com/img/gHR52667.png)

http://files.*********.com/img/P2N52869.png (http://files.*********.com/img/P2N52869.png)

http://files.*********.com/img/jBb52667.png (http://files.*********.com/img/jBb52667.png)

http://files.*********.com/img/fpo52753.png (http://files.*********.com/img/fpo52753.png)

http://files.*********.com/img/Oim52667.png (http://files.*********.com/img/Oim52667.png)

http://files.*********.com/img/Shk52667.png (http://files.*********.com/img/Shk52667.png)

http://files.*********.com/img/tp452869.png (http://files.*********.com/img/tp452869.png)

http://files.*********.com/img/C6M52967.png (http://files.*********.com/img/C6M52967.png)

http://files.*********.com/img/Euc52753.png (http://files.*********.com/img/Euc52753.png)

http://files.*********.com/img/5mL52967.png (http://files.*********.com/img/5mL52967.png)

http://files.*********.com/img/ANF52355.png (http://files.*********.com/img/ANF52355.png)

http://files.*********.com/img/GY552355.png (http://files.*********.com/img/GY552355.png)

http://files.*********.com/img/U5k52967.png (http://files.*********.com/img/U5k52967.png)

http://files.*********.com/img/mZR52355.png (http://files.*********.com/img/mZR52355.png)

http://files.*********.com/img/Wh453175.png (http://files.*********.com/img/Wh453175.png)

http://files.*********.com/img/feC52967.png (http://files.*********.com/img/feC52967.png)

http://files.*********.com/img/8Fn52967.png (http://files.*********.com/img/8Fn52967.png)

http://files.*********.com/img/s6E52355.png (http://files.*********.com/img/s6E52355.png)

http://files.*********.com/img/7w552753.png (http://files.*********.com/img/7w552753.png)

http://files.*********.com/img/qrE52869.png (http://files.*********.com/img/qrE52869.png)

http://files.*********.com/img/4vJ52753.png (http://files.*********.com/img/4vJ52753.png)

http://files.*********.com/img/zao52753.png (http://files.*********.com/img/zao52753.png)

http://files.*********.com/img/7kc52667.png (http://files.*********.com/img/7kc52667.png)

http://files.*********.com/img/vpL52869.png (http://files.*********.com/img/vpL52869.png)

http://files.*********.com/img/Xq452869.png (http://files.*********.com/img/Xq452869.png)

http://files.*********.com/img/Rzb54672.png (http://files.*********.com/img/Rzb54672.png)
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

!
.. .. ..
| ..!
[ ]
..
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

........ [ ]
[ ]
... [ ]
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺


​​​​​​​​​​​ " "<3
~.
{ .. !
ڪ
" " :$
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

~
10-11-2010, 11:27 PM
..

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-14-2010, 12:19 PM
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
</3
:$
({})
o

Ѫ
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺


​​​​​​​​​​​​​​ :/


{{ }}


=D=))('ٱ ')=))
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
<3<3ǿ<3<3
​​​​​​​ \\\
\\\
\\\
\\\ :11_1_120[
\\\
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
̵̭̌☀̤̣̈̇: ​\\) \\)
\ \ \ \
\ \\ \
\' ' \
'\ \ \ \ \/
('( ( ( (~'. ')
/  \
/ _.
/ (


​​ {:202[1]:}  ​​'
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺​​​​​​​​​ (*nerd*)


:/ >:O :& .. >:O >:O X_X ... . ;:11_1_120[ :514v[1]: :$ =D=))
:s


((( ))) =D
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​ {}3-|
{} >:/
{} 8-|
{}8
-| {} ({})
ﮧ{ 3-|
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​

..
;:11_1_120[
:
<=-P


(=)))ٱٱٱ.
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​ :8-|:12_1_112[
*nerd*
!X_X
: 8-|
=)):514v[1]:
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺


<=-P
=D
( =)) )ٱ :202[1]:M.k


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ֿ
X_X =D
=))(HhhhhhhhhH)
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​​​​​​​
: !!
=)) =))
​​ﮩﮩﮩﮩﮩﮩ =D =D ﮩﮩﮩﮩﮩﮩ
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​​​​​​​ 
 ( ) !
 
 ʿ!
 : X_X
{..(=)))ٱٱٱ
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-14-2010, 12:27 PM
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​ ..
..
..
( )

!
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺


(  )
:  !
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

​​​​​ ,
: !
: !</3
: 3-|

....
[ ] <3.
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
/
... .. .. .. .. ....
.. .. ( ) ..
... .. .. .. .....!!
.. .. .. ...!!
... .. .....
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
:
!
!
[ ] !
!
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

:
.. !

.. !
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

!
!
:
.. !

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

!
..
..


♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

..
..
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺
​​​​ ` 


:|
</3:s ≈
♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

..
.. !
~
.. !
{ / }
/

♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺

10-14-2010, 06:14 PM..{ !..! }..
10-21-2010, 04:08 AM
: )

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-26-2010, 03:51 PM
:::|</3(n)
http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)
<3
​​​​​​​ ..!
: { <3 } . .
.. / Ӑ!~
Ӑ ..! :$
- ..,
ۅ :
[ Ӑ ]<3
~}<3 
(http://**************.com/)


http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)


,,
!
!
http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)

!
!
[ ] !
!
http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)


,
.. !.. !


http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)
"
!
!
:
.. !
http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)
..
..


http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)
, !
.. .. ..
| ..!
[ ]

http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)..
{ !
| ..
,,
.. ..
( ) ,,
,,
http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)
ٱ ٱ ~ >:/ . . !*
{ ٱۆ }
ۆ . .:11_1_113v (y)
3-|
http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-26-2010, 03:59 PM
http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)
, ..
..
..

( ) ..

http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)

~ ~
[ ]!!..
http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)
,
1-
2-
3-
4-
5- ?
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13- ?
14-
15- ?
16-
17-
18-
19-
20-
21-

22-
:s
http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)

, <3<3<3 ]

;
[ <3 ]
" "
,
({}) . ..

http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)


[ ] ..
.. :
[ ] ..
[ ] ..

[ ]

http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)
ۆ ۆ ۆ ;:11_1_120[ ~
~ ۆ ۆ :$ !
ۆ ۆ ݪ :* ~
~ ݪ ۆ
http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)

{ *
http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)
. . / *
. . [ , !
. ~
" * !
http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)

,​​​​​​​ڱ :: ::
...
.... :11_1_113v
. ​​​​​ :: ::
....


ڱ :: ::ڱ .!!
ݪ ު
Ӫ ڱ ::
::.. !
:: :: !!

ڱ
:: ::
..! (y)


ڱ
:: ::
ڱ ..(n)


ڱ
:: ::
...!!</3:: ::


:: ::..!! (y) :12_1_112[

ڱ :: :: ڱ..
.....
:: :: ..

​​
</3

http://dc02.arabsh.com/i/00226/01s1hf3y71iq.gif (http://**************.com/)

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-26-2010, 04:21 PM
!
, ( u )
http://dc04.arabsh.com/i/00220/bf8lottulrmt.gif (http://http//**************.com)
~http://dc04.arabsh.com/i/00220/bf8lottulrmt.gif (http://[url]http//**************.com)
,

\=D/?


=)).(:514v[1]:).=))
http://dc04.arabsh.com/i/00220/bf8lottulrmt.gif (http://[url]http//**************.com)

[] ..

..
[ ]
http://dc04.arabsh.com/i/00220/bf8lottulrmt.gif (http://[url]http//**************.com)
<3
<3 .♥.<3
<3۰∏۰<3
ﮙ ﮗ ..
ﮗ ..ڭ ﮗ ..
ﮘڭ ..
ﮗ ﮗ ..
<3<3
http://dc04.arabsh.com/i/00220/bf8lottulrmt.gif (http://[url]http//**************.com)
",​​​​​​​ٱ ٺ / [<3]ۆ
ٳٱ : ٱ [:>]


/ ٳٱ []
ٺ ].ۆٱٺٱ.@.O
[3-|]
http://dc04.arabsh.com/i/00220/bf8lottulrmt.gif (http://http//**************.com)
,​​​​​​ ٤١
​
١- ?.
٢- ߿
٣- 
٤- ¿
٥- ߿
٦- ¿
٧- 
٨- ߿
٩- ȿ
١٠- 
١١- 
١٢- ߿
١٣- .. ǿ
١٤- ߿
١٥- 
١٦- 
١٧- 
١٨- 
١٩- 
٢٠- 
٢١- 
٢٢- ߿
٢٣- 
٢٤- ..
..
٢٥- ȿ
٢٦- ǿ
٢٧- ?
٢٨- 
٢٩- 
٣٠- 
٣١- տ
٣٢- 
٣٣- ʿ
٣٤- ʿ
٣٥- ߿
٣٦- 
٣٧- 
٣٨- 
٣٩- 
٤٠- 
٤١-

http://dc04.arabsh.com/i/00220/bf8lottulrmt.gif (http://[url]http//**************.com)
... .
♥♡Ǥ♡♥
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦


בڱ בڱ ܪ ٱ ٱ ڱ ٺ ڱ
​​​. _\/_ 
. |"| ( ) 
. |"| _.-"-._ |"| 
. |"|___( )___|"| 
. |___&
~{.... }
http://dc04.arabsh.com/i/00220/bf8lottulrmt.gif (http://[url]http//**************.com)
* :
......
" " ~
http://dc04.arabsh.com/i/00220/bf8lottulrmt.gif (http://[url]http//**************.com)

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-26-2010, 04:22 PM
{ }<3
~
! ({})
http://dc04.arabsh.com/i/00220/bf8lottulrmt.gif (http://[url]http//**************.com)


,,

[] [ ] !
{ }

Ð !


::! 
( )!


[ ]
(
ݒ (y)
http://dc04.arabsh.com/i/00220/bf8lottulrmt.gif (http://[url]http//**************.com)♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-26-2010, 04:39 PM
[ ]
| !

. . !

~
my dad ~
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
, ..,
" "
..,
.. ..,
...!
~~~~~~~~~~~~~~♥▐


, .. :/

​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​


:p

~~~~~~~~~~~~~~♥▐

. .
!
,
()

~~~~~~~~~~~~~~♥▐

................................... ( ) }
................................... ( ) }
................................... ( ) }
~~~~~~~~~~~~~~♥▐

"
, . ` ()
"
<3 !

~~~~~~~~~~~~~~♥▐

,​​​​​


​​ MP3
( )
Http://mp3quran.net/afs.html
( )
Http://mp3quran.net/ajm.html
( )
Http://mp3quran.net/s_gmd.html
( )
http://mp3quran.net/shur.html (http://mp3quran.net/shur.html)

~~~~~~~~~~~~~~♥▐


​​​​​​​
Http://****.com/athkar/2.html

Http://****.com/athkar/3.html

Http://****.com/athkar/4.html

Http://****.com/athkar/5.html

Http://****.com/athkar/6.html

Http://****.com/athkar/7.html

Http://****.com/athkar/8.html

Http://****.com/athkar/9.html

Http://****.com/athkar/10.html

Http://****.com/athkar/11.html

http://****.com/athkar/12 (http://****.com/athkar/12)

~~~~~~~~~~~~~~♥▐
{ }
:: {}


~~~~~~~~~~~~~~♥▐


"
:


~~~~~~~~~~~~~~♥▐
, !
: ( )
: : !
~~~~~~~~~~~~~~♥▐

{ }
ۈ {<3]
ۈ ۈ ۈ . .
ٱ
ۈ ۃ ۈ *
~
~~~~~~~~~~~~~~♥▐


ﺂ ; [ ﺂ ]
; ﺂ ﺂ ﺂ
ﺂ ;
#:-s>:/

~~~~~~~~~~~~~~♥▐
, ~


~

{ ڷ ...


ٺړטּ ۈ ړ ۈٺٺ ړ ۈۈ ړ .. ٺטּ טּ טּﮧ ۈړ טּﮧ ۈטּ טּړ [ ]
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
!
|* [ ]
!

​ !

[ ]
!
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
, .. ..
~~~~~~~~~~~~~~♥▐

* :!!

* :!!


​=)){{=))} }=))

/

~~~~~~~~~~~~~~♥▐
, !
: !
: !
: !
: !
: !
: !
: !
: !!
: !
: !
: !


~~~~~~~~~~~~~~♥▐
, ﺂ
. . . . . . . . . . / ‪
..
. . . . ۆ / <3
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
..
..
..
..
..
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
! !
" "
,
. . . ~
/ () </3

~~~~~~~~~~~~~~♥▐
, ..
..
~~~~~~~~~~~~~~♥▐

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-26-2010, 05:00 PM
~~~~~~~~~~~~~~♥▐


:

(y)


~~~~~~~~~~~~~~♥▐
:
,,


,:11_1_113v
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
[ ] !
( <3 )
..
​​..
,
, ♥
~~~~~~~~~~~~~~♥▐


..
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
, :
/ !


</3
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
~


: !


/


. . : !

!


= )
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
.. ( 1 2 )
/
**
( )
/
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
" "
. . .
!
( ) ,
[ ] :11_1_113v
~~~~~~~~~~~~~~♥▐ۆ ٱ ٱ {<3}
ۆ ٱ ٺ :
ٱړ ړ ٱ [<3]
ۆ ۆ ۶
ۆ
ۆ ٱ ﻤڼ ٱϪ ٱ ۆ
: ۃ []
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
,
.. !,, .. ![ ] ..
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
, :

..

:
:/!
:$ :
3-| !!
:> :
3-| !~~~~~~~~~~~~~~♥▐
",
...!!
......

...!!<3
......</3
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
, ..
..
... ... !!
[ ]

... ..
..
..
..
..


..<3 X_X


o ~
~~~~~~~~~~~~~~♥▐


..
..
​​​​​​ !~~~~~~~~~~~~~~♥▐.
~~~~~~~~~~~~~~♥▐
.. !
: !
[ ] :
+ !~~~~~~~~~~~~~~♥▐


, [ ] !
,


, [] !
() ,


[ ] , !
, ,!


, [ ]
:: :: ,


, !!
,


[ ]
[ ] ,


[ ] , !
,


[ ] , !!
, ,


[ ] !
() , ,


, !
() ()

~~~~~~~~~~~~~~♥▐
!!
:O
<3


~~~~~~~~~~~~~~♥▐


brb ..
...
..
..
..
[brod cast ] ..
..}
...
~

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-26-2010, 10:30 PM
" "

*...*
!
00}

3-| *...* !
!


!
. . .
3-|
:/
!

!
. . .
..
..
</3


. . .
..
<3
<3
.. .. ..
.
, 
,
!

/ !!!
!
..
<3

..

<3
!
 <3
!

" "
..
<3
({})
00}ɡ .

" " " " .

5 .

.

.


ﮧ =D =)) :514v[1]:
00}

[ .. .. ]O:11_1_113v

[ .. .. ]3-|

" ﮧ " [ .. .. ]:11_1_120[
[ .. .. ]
00}

ۈ ڷ .!
ۈڪ .. / !
ۈ ڷ .!
:

. .
. . . .
. . . . . </3
00}

,​​​​​​​​​​​​​ ٺ !!
ٱٱٺ
ٺ !!
ٱ ٱ :|
00}


,​​ ١٠٠ %


[ ]
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
[ ]
1. .
2. .
3. .
[ ]
1. .
2. .
3.

....

[ ]
1. .
2. .
3.


00}<3<3

=)).(=D).
00}

..!
3-|
( ) =D ..

ﺂ , . (y)
00}

...OO ٱ.......
({})({}) ٱ......
... ٱ......
...ۓ ٱ......


00}

,​​​​​ <3 פ . !! . .
<3 <3 . !! פǐ
פǐ <3 <3 . !! פʐ
<3 <3 . !! ǐ ..
ǐǐ <3 <3 פ. !! ʐ
ǐ <3 <3 . !! ǐ ... { :$ }
00}


,​​​ ( ) ​♡

=)).('ע ﺂ ).=))℠
00}

​​​ ܐ ( ܐ)..<3
ϐ !
( ܐ)..
ܐ ܐ
00}

<3
() /
. . :$

: ;:11_1_120[
X_X
00}

,! O
, .. 8-|
,! (y)
, ,!

:$
............ <3
................... ! X_X

,! 3-|
({}) >:O .. >:/
, ! </3
00}פ פ
.
פ

פ פ .
00}

❀ неекѕ₡ ❀
10-26-2010, 10:36 PM

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-26-2010, 10:47 PM
:
. .
:

<3

( ﺂ )
http://www.3andna.com/photo/ToP/NiCE/3ANDNA_NICE03.gif,​​​​​​ :$


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​http://www.3andna.com/photo/ToP/NiCE/3ANDNA_NICE03.gif
,​​​​​ 6 1 10
>:/
2. 3-|
3. >=)
4. :514v[1]:
5. >
6. =D
7. :*
8.
9. ./
10. ​​-̶̶̸♥̸̨


http://www.3andna.com/photo/ToP/NiCE/3ANDNA_NICE03.gif


,​ 1 - 11 . . \=D/ !
\=D/ !
3-| 02 - :*
03 - (y)
04 - <3<3
05 -
06 -
07 - :$
08 - <3
09 - #:-s
10 - :|
11 - /
http://www.3andna.com/photo/ToP/NiCE/3ANDNA_NICE03.gif
,​ ,
[ ] [ ]


​​​​ ,
</3


​​​​ ,
 , -
. .
. .
~ [/ .. <3. !*
http://www.3andna.com/photo/ToP/NiCE/3ANDNA_NICE03.gifۅ۶ٱ . . .
{ﺂ ﻟ ﯾ ﭑ ﭑ ﭑ ~ (n)
۶ﭑ " ۶ٱٱ "
ۅ . . .
{ﺂ ~</3
http://www.3andna.com/photo/ToP/NiCE/3ANDNA_NICE03.gif

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-26-2010, 11:04 PM

,ﺂﺂ ﺂ ﺂ

~

ﺂﺂ .. ی ݐ:$
| |
({})

! !:*

<3
X_X

[ٱפ<3ڳ]:$

, ..
ܐ . 

(y) O:11_1_113v

ﺂ ۉ ﺂ ﻣ
. . . " " ;*
ۉ ﺂ ﺂ
. . . ۉ ̷ " " ﺂﻟﻠ ٱ !*


, 
({})
..
].
" " <3
ﮱٱ

/ ( ) <3
( ) ( )
ʐ ( )
( )


, ٱ ۆٱ ۆٱٱ
ۆ ٱ ٱۆٱ ٱ
ٱ ٱ ٱ ٱٱ
ٱ ۆٱ ٱٱ
ۆ ٱ ۆ ٱ
ٱ ٱ ۆٱ ٱ
ٱ ۆٱٱۆ
ۆ ٱۆ ۆ ٱ

.(y)
... :$


,

:

({})
:
>:/
:
() 3-|
:

<3

..[ ﺂ ]..
ﺂ ۆ ڪ. X_X ..

ﻣ ﺂ ﺂ :

. . . [ ﺂ :$<3 !


ﺂ ۑ
( X_X )
͐ . .ۆ ﺂ [ ʪ


, ۆ  :
ۆ 
ۆ 
ۆ 
({})


ڳ
<:11_1_120[
\/
_||_
ۆ ڳ
͂ ͂ ̈́́ ͂ ̓́~.=))X_X=)).~ ͂ ͂ ̈́́ ͂ ܑ̓́


ު . .
!!
. . . ݪ

. . . = ) 


,ݐ ϐ !!
ٺݐ ..

ٺݐ ٺ 

(y) <3( ) </3
!


:
( )
( ) ,

!


:
( / ) </3('=
:12_1_112[ :'(


,  
......... ﮯ <3


......... ۆ 
<3|


Ȫ | ( (y) )
: :11_1_120[
- - ڪ (y):$
ﻵ <=-P...!
..!
...!
..


( )
( )

.


[ ]. . ., ..
[ ] .. !

..
" " !!

..
!
/ ..
!
..
: ( )


| " . . !
{ . .~
** . . [ . . !
" / . . . }
{ . . !
" | . .

, ј ǘ
ј
˜
ژ
Ș ˜


, : ( )
! [ ]
.. " "
.. ,
. . .
. / - . .

[ ]

!
[ ][ ]
/


[ ]
, ..
..
..
..
..," "

..!


: ..

...... . : ..

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-26-2010, 11:24 PM
- ,
. .
. .
!
:
. . ,

. .
. .
,
Ȑ !
. .
ѐ . .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
!
,
.
,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

, ۆ `
ʐ ۆ
Ȑ <3

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
,
!
. .
!
. .
!
ϐ :
!
Ȑ , |
. .

:


^^^^^^^^^^^^^^^^^^
!
. .


" . . :
|[ . .
!

: . .
(
. .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ڐ !
. . Ӑ . .
͐ ! :
|[ ѐ !
. .
( !

|[ ѐ . .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
, ..
!

( 2 ) ( 2 ) ..
......... !

..
... ...... !

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^6
, ..
!!

^^^^^^^^^^^^^^^^^
, ۆڳ тм<3
ۆڳ Ďм<3
ۆ ŷм<3
ۆ ﮩ ηм<3
ŷм<3
ۆ ŷм<3
ۆڳ ŷм<3
ٺۆ ڳ ŷм<3

^^^^^^^^^^^^^^^^
۶ ٱ  ٱ<3
ۈ ۶ ע ٱ :$

! . .

. . . . . . . <3<3 <3

" "
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"
, Ð
Ȑ <3
.
. 
: []


ݐ ( ѐ ) .
({})
:$ <3

~
(y)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


>:/
: ... !

^^^^^^^^^^^^^^^^^

..

....
^^^^^^^^^^^^^^^^
... {
"" ..
{ !!
~ ..!
{ "" ..
~ * ..}..
^^^^^^^^^^^^^^^^

/ 
!!
[ ] ..

^^^^^^^^^^^^^^
♡ ﯙ
ﯙ ﻤﯙ ;:11_1_120[

ﯙ ﯙ


ۆ X_X
^^^^^^^^^^^^^^^^
, یۓ ۈ ۓ :11_1_113v
یۓ ۈ ۓ
یۓ ۈ ۓ O:11_1_113v
یۓ ۈ ۓ (y)

^^^^^^^^^^^^
",~<3~<3~<3~<3~<3~<3~<3~<3~
" .."
" .."
" 塡 "
" "
" "
~<3~<3~<3~<3~<3~<3~<3~<3~
.. .. .. "
~<3~<3~<3~<3~<3~<3~<3~<3~
.. .. "

^^^^^^^^^^^^^^^^
,
. .
.ﺂﺂ
{<3}:$X_X
<3<3

^^^^^^^^^^^^^^^
<3(y) }~
."" " .

⌣̸̸̮̮̃Ϡٱۑڼ⌣̸̮̮ ̸̃Ϡ 
Ÿ̥̇̇̊&#196;̣̣̥R̶̲̥̅̊&#196;̣̥Ḃ̮̥̇̊͡

^^^^^^^^^^^^^^^
,ﺂ ﺂ ﺂٺ ۆ ﺂۆ .
ﺂ ۆٺ ٺ . .
ﺂ .
ۆﺂ ﺂٺ ﺂ ٺ ٺ.
^^^^^^^^^^^^^^^^
, *
.. :/~
..
. .<3
..
. .
. .>:/
..

. .<3<3
".. .."
. O:11_1_113v
..
..
. .
^^^^^^^^^^^^^^^

[ ] ..
.. :
[ ] ..
[ ] ..

[ ]
!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
,ﯚ۶
ﯚ ۆ
ﯚٺ ٺ ﯚ (n)

ٺ ٺ۶ ٺ

̷ٱܪ ٺ ٱٺ ܪ :'(
^^^^^^^^^^^^^^^^
ٱۓ : :$ ..
ٱ ۈ ﺂ ﺂ
~
ٱ ڳ " " Ȫ
ﯚٱ ۶ ﺂ ﺂ

<3 !
^^^^^^^^^^^^^^^^

ٱٱ ٱ ۆ " ٱ "
ٱڳ { ۆ ٱ }
ڳ ٱ ۆ " "


^^^^^^^^^^^^^

[ ] ;
А .. :12_1_112[

[ ] ;
</3
^^^^^^^^^^^^^^^^

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-26-2010, 11:39 PM
,ٺ ♡̨̐ ﻣٱٱ ﺂﮬ [ Ȑ ]
ٱ ٺ ې
ﺂ [ ٺܐ ]
/ ♥̨♡̷̬̩̃̊♥̨
ۆﺂٺ ﺂ ..♡
''''''''''''''''''''
({})<3ٱ...@.O:)
┐┈̤̣̣̈̇̇({})<3..@.O:)
┐┈̤̣̣̈̇̇({})<3ٱ..@.O:)
┐┈̤̣̣̈̇̇({})<3..@.O:)
┐┈̤̣̣̈̇̇({})<3ٱ.ٱ.@.O:)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ﮱ?

ﮱ :$ ﮱ
ﮱ ﮱ({}) ?
<3
?ﮱ?
ﮱ :|ﮱ
ﮱ ﮱ ﮱ(y)
<3
?ﮱ ﮱ?
ﮱ ﮱX_X
ﮱ ﮱ<3<3
ﮱ>:/ . .
<3
?ﮱ?
ﮱ ﮱ
ﮱ ﮱ ﮱ . . .

?ﮱ?
ﮱ<3 ﮱ
ﮱ~ ﮱ ﮱ?
<3
?ﮱ?
ﮱ ﮱO:)
ﮱ ﮱ ?
<3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
, ӕ;;)
({})
ڑﮯ <3<3
Ɣ ♡̨̐ Ǖ:>
♡̨̐ !(y) 3-|.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
, :$ !!
» ~

}<3 ({}) ~

ﭜ♡̨̐ٱ ♡̨̐ } </3~
:$ ~

♡̨̐ ;;) ~
<3
:$<3(y)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
, A̶̲̥̅̊N̶̲̥̅̊A̶̲̥̅̊
..>:/
!!! .. :>

♡̨̐ .. O:)
>:/ A̶̲̥̅̊N̶̲̥̅̊A̶̲̥̅̊
[ 3-|] <3
.. !

>:/ ♥̨♡̷̬̩̃̊♥̨X_X
'''''''''''''''''''''''''''''''''''
,


(y)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

( ).

یۓ ۈ ۓ <3
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ט <3
"ט"
פ"ט"
"ט"
פﮧ"ט"

"פט"(y)̶</3̶3-|.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
, ڳ ﺂ ﺂ ..
..(( ﺂ ..
ﺂ ﺂ ..
..(( ..
ﺂ ﺂ ..
..(( ..
ﺂ ﺂ ..
..(( ..
ﺂ ..
..(( ﺂ ..
ﺂ ﺂ ..
..(( ..
ڳ ﺂ ﺂ ..
..(( ڳ ﺂ ڳ ..

ﺂ ..
(( ڳ ﺂ ﺂ .
^^^^^^^^^^^^^^^^^
: <3:)


"
ۈ "
ۈ ۈ ۈ
ۈ <3.


<3({})
^^^^^^^^^^^^^^^
, :/
.. ! 3-|
..
..
ﮧ >:/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
,ٱ ڳ
ٷ . . 
ٷ . .. ڳ :)
</3. .
ٷ ٷڳ
^^^^^^^^^^^^^^^
[ } <3
ٱ . .
ۆ ۆ
| | :*
^^^^^^^^^^^^^^^

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-26-2010, 11:47 PM
http://www.nsaayat.com/up/uploads/nsaayat0b4b19fad7.gif (http://www.nsaayat.com/up/)
..}

..


bb ...
!
..

..
...

...
http://www.nsaayat.com/up/uploads/nsaayat0b4b19fad7.gif (http://www.nsaayat.com/up/)

10-28-2010, 12:10 AM

10-28-2010, 08:45 AM
.


♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-28-2010, 09:18 PM
~)
~
!

......

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-28-2010, 09:19 PM
ۆ ...
ۆѐ ۆ ...
ۆ ...
: ..


(y)

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

..<3(y)!
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫


:
. . !
ۆ / ﭑ <3 . . . . .

" . .
ۆ ﭑ . .
ۆ ﭑ ﭑ . .
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫


ζ ۓ ζ (y)

ﺂ .. ﺂ
ۆ ۆ .. ﺂ
ۆ ﺂ ~
ۆ ..
!!! ۆ ̸̸ <3
ۆ ﺂ ۆ ۆ
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫" "!


...
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

.... /!
/
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

, { } - X_X
- , !!>:/
. . / (n)
. . . !/
({})
, . . . </3
" " ,:O
..(y)
. . . *nerd*
. . (y)(y)
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

, ( 24 ) !( 26 )
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫


: !
..}

..!
,!

!

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

<< Be with you 

I Love you 

I miss you 

without you

stay with me 

Please love me 

you and me

Thank u, nice 2 meet you


", ( )...;:11_1_120[

1. :11_1_113v
2. :$
3. <=-P
4. <3<3
5. :s
6. =))
7. (y)
8. <3
9. :*
10. :514v[1]:
11. B)
12. \=D/
13. #:-s
14. *nerd*
15. :11_1_113v
16. >:O
17. >=)
18. :&
19. 8-|
20. :s
22. ;:11_1_120[
23. <3<3
24. :$
25. <3:$
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
..
/( ) '

</3.
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
, ,

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-28-2010, 09:35 PM
ۓ /
ۓ
ۓ [ ] ڳ [ ]
ۓ >:/
→→→→→→→→
[ ] !..
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

→→→→→→→→ۆ ! ۓ ۓ
ۆ ﮏ ۆ ۓ ۓ
ۆ ۓ ۓ -
ۆ ۆ : ۆ". . ۓ </3
→→→→→→→→


..
..
..
..
→→→→→→→→
, [ pen ]
[ heart ]
[ take ] [ where ] ,,
[ how are you ]
[ give you ] ,,
→→→→→→→→
",""
, 3-| 

\=D/
/ ..>:O
 ~ :O
"" 
, 
<3
[] 
!/
" ">:/
[] !8-|
............... !!

(y)
→→→→→→→→

? ?
.." " ..

.</3.
.. ..
.. ?

→→→→→→→→


:
( )
→→→→→→→→
,
,
,
→→→→→→→→

,

|| ♥||

~~|| ♥||,


→→→→→→→→-----.... ..
...
"ﺂ " <(y)

→→→→→→→→

] | . .
................


............... [ ]
→→→→→→→→
?? ? ..
, 
..

: (
→→→→→→→→


", ( )


/ " "


:→→→→→→→→#:-s

:| : \=D/
\=D/
:& 8-|
>:/
>:/
:s B)
 
:/ . :&


[ ] (n)

8-| 8-|

/

B)

[ :O =)) ] 


<=-P \=D/
=))
O
:  :s :/

:O #:-s
:>

=)) =D
 =D =-?=D =))=))=)) (y) =))
LoooooooooooooooooooooooooooooL =))=))
→→→→→→→→

,
!

͐ ?А
!

А
А
А
ǐ

А
!→→→→→→→→

,
<3 . ♥. ♥. <3 .
♥. ♥. .♥
<3 . .<3
♥. :*. .♥
<3 . .<3
♥. .♥
<3 . .<3
♥. .♥
<3

→→→→→→→→
,
..|
..
!
: ( ߿)
..
→→→→→→→→
,
.. ..
~ ..
→→→→→→→→


ڪ ڪ
ﮧ ﮧ
ڪ"" ﮧ ""
ڪ [ ]
ڪ
ﮧ !!
→→→→→→→→

→→→→→→→→

ڱ̷


≈ </3(n)
≈ (y) </3
ט ..
ۆ ڳ ט
ט ..<3
ט ..
ۆ ڳ :(
(y)(y)(y) (y)(y)(y)
→→→→→→→→

[ ]>:/

;)
3-|(y)

3-|
__________
\ /
\ _____ |
| \ ___| |___
| | / \
| | / ;)
→→→→→→→→
:: Themes
Blackberry curve javelin 8900 themes (http://bb.skfn.net/Blackberry_curve_javelin_8900_themes.htm)

Blackberry Bold 9700
9700

:: Games
Games For Blackberry 9630 , 8900 , 9700 devices (http://bb.skfn.net/games/480x360_9630_9700_8900/)
Aιзj.мI♠♡̷̴̬̩̃̊ǦƦo&#222;. PIN:21B30767
:: Themes
Blackberry bold 9700 themes (http://bb.skfn.net/Blackberry_bold_9700_themes.htm)
Blackberry Curve 8520
8520

:: Games
Games For Blackberry Curve 8520 (http://bb.skfn.net/games/320x240_8520_8320_8800/)
Aιзj.мI♠♡̷̴̬̩̃̊ǦƦo&#222;. PIN:21B30767
:: Themes
Blackberry curve 8520 themes (http://bb.skfn.net/Blackberry_curve_8520_themes.htm)

Blackberry Bold 9000
9000

:: Games
Games For Blackberry Bold 9000 (http://bb.skfn.net/games/480x320_9000/)

:: Themes
Blackberry bold 9000 themes (http://bb.skfn.net/Blackberry_bold_9000_themes.htm)
Aιзj.мI♠♡̷̴̬̩̃̊ǦƦo&#222;. PIN:21B30767
٨٥٠٠
2BB World - Themes 8500 (http://www.2bb.me/themess/8500/)
٩٠٠٠
2BB World - Themes 9000 (http://www.2bb.me/themess/9000/)
٩٧٠٠

2BB World - Themes 9700 (http://www.2bb.me/themess/9700/)
8900
2BB World - Themes 8900 (http://www.2bb.me/themess/8900/)
٩٥٠٠
2BB World - Themes 9500 (http://www.2bb.me/themess/9500/)
٩٦٠٠
2BB World - Themes 9600 (http://www.2bb.me/themess/9600)

→→→→→→→→
..

(y)   <3

..
(y)   <3

..
(y)   <3

..
(y)   <3

( ).
(y)   <3

..
(y)   <3

..
(y)   <3

..
(y)   <3

..
(y)   <3

..
(y)   <3(y) (y)
→→→→→→→→
♥̸̨ ♡̷̷̷̷̷̷̷
♡̷̷̷̷̷̷̷ ♥̸̨
♥̸̨ ♡̷̷̷̷̷̷̷
♡̷̷̷̷̷̷̷ ♥̸̨
♥̸̨ ♡̷̷̷̷̷̷̷
♡̷̷̷̷̷̷̷ ♥̸̨
♥̸̨ ♡̷̷̷̷̷̷̷
♡̷̷̷̷̷̷̷
→→→→→→→→

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-28-2010, 09:58 PM
(y) <3
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂:


(( ))my dad<3
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂,
: !!
:
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

, <3

=D(y)

ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆX_X

∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

, .. ..
.. ..
.. ..
.. ..
..
.;
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

, - 
!
" "
| | [ ]

: 
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

,

∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂
, :
1- .
2- .
3 - .
4- .
5- .
6- .
7- .
8- .
9- .
10- .
11- .
12-
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

,

:
:
:
:
:
:
:
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

, 00
00 !

00 !
00

:
/
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂


, !!!

!!

!!!

!!!

( )
=)){{=))} }=))
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂
",
[ ]

[ ] ..!
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂
.
♡̷̴̬̩̃̊i love u
♥ ♥ *IR*
♡ ♡ *FR*
♥ ♥ *PH*
♡ ♡ *FI*
♥♥ *GE*
♡ ♡ *IL*
♥ ♥ *IN*
♡ ♡ *IT*
♥ ♥ *CN*
♡ ♡ *DE*
♥ ♥ *KP*
♡ ♡ *TR*
♥ ♥ *ES*
♡ ♡ * ♡̷̴̬̩̃̊
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂
3-|
>:/

| :s
ު
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

)┈̣̤̣̇̈̇◀

(♥̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨͡). EXCLUSIVE∂⌣ ͂ ̈́́ ͂O:)
..


(y)

( Babylon )
10
http://dl.babylon.com/site/files/blackberry/BabylonForBB.jad


...♥...
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

!

: (
) .
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂


∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂


:
:
: !
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

..
..
..
..
..
..
..
..
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂,
!
{ ..~
{ ɒ ..
!
{ ..
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

</3 ,
ۈ ۈ ٺ
ۈǐٺ Ϫ ٺ ٺ
ۈ ..
ۈ
-


<3 !
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

, /
[ ]
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂
♥♡̷♡̨̐ ..♡̨̐♡̷♥
♥♡̷♡̨̐ ..♡̨̐♡̷♥
♥♡̷♡̨̐ ..♡̨̐♡̷♥
♥♡̷♡̨̐ ...♡̨̐♡̷♥


∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂


.
.


...

:
" , , , , , , "

,
, , ,
, , .

.. :
" , , , , , , "

, ,
, ,

:
" , , , , , , "

, ,
, .

:
" , , , , , , "

, , ,∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

.
.

{ ١ - ١٠}

1.
٢.
٣.
٤.
٥.
٦.
٧.
٨.
٩.
١٠.


.
.
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

 ..

١ ~15: ...
15 ~25: ..
26~40: ..
41~ 55:
56 :
.
.

∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂


1 10 

>:O
٢-B)
٣- \
٤-
٥- ;
٦-
٧-<3
٨- <3<3
٩
١٠
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂
.
.
<3 .


∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-28-2010, 10:34 PM

(( ))
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

ٱ ѐ ͐
ﺂﮩ

ٱ ﮩ !!


:(
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

", ... 

♡ / <3
..
♡̨̐ ﮗ
[ :$ ] 
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂


, ۆ ۆ
ۆ ۆ . . .
. . . <3
Ð  ۆ
ۆۆ ۆۆ ۆÐ ۆ. .
. . ۆ
ۆ ۆ <3
ۆ ۆ ۆѐ


∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

, ♡>:/


=))

∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂


" " / !
. . . . |~
. . . . . .. " " !
" " .. { } !
. . . . .. "
[ ] " (n):( .
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

‗__‗ ‗__‗ ‗__‗ ‗__‗ټ ‗__‗ ڳ‗__‗
‗__‗ ‗__‗ ‗__‗ڳ ‗__‗ڳڼ ‗_<3_‗ ‗__‗ !
‗__‗ ‗__‗ ‗__‗ټ ‗__‗ ‗__‗ !
ڳ‗__‗ ‗__‗ ‗__‗ ‗_<3_‗ ‗__‗
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂


(( ̯͡>:/̯͡ ))


∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

ٱٱ ٺ [ ٱȐ ] .
ٺ ٱ [ ] .
ۆٱٱ [ ٺ ] .
ٱ ٱȐ [:p]
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

, ۶</3.
۶ . .
۶ Ѫ. .

∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂
..........................
┈̣̤̣̣̇̈̇̇<3̣̤̣̣̇̈̇̇┈


, ♡ . !! : <3 ;)
..<3.. ..<3..
..<3.. <3 ..<3..

. ..<3.. ..<3
. ◁ ܈⌣ X_X

{&:$<3<3:$&}
∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂

lulu 333
10-29-2010, 03:26 PM


****
10-29-2010, 04:55 PM♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-29-2010, 11:52 PM
~<3♡̷̬̩̃̊♥

.{}..@...O:)
...@...O:)
,,,,,,,,,,,,,,,,
3-|
. </3
..!
..! :(
,,,,,,,,,,,,,,,,

,
,

|
<3
:$
,,,,,,,,,,,,,,,,

' . !
ﻋﮯ { ' !


. .X_X.

,,,,,,,,,,,,,,,,

.. [ ]
, " " (n)

.. ܐ 
.. , .. </3

.. 
...
,,,,,,,,,,,,,,,,

, ﺂ . . 

. .
.. Ȫ  . . </3
Ǫ :'(
:(
,,,,,,,,,,,,,,,,

ﻤﺂ ﺂﻢ
ﯙ ' .. <3

ﯙ ﺂ ﮧ 3-|
,,,,,,,,,,,,,,,,

, .." "
 .." "
 .." "
 .." "
 .. (...)!!:*
,,,,,,,,,,,,,,,,
, ( )
:

( ) <3:'(:(
,,,,,,,,,,,,,,,,
..[פ]..~
.. פ
ﻣ Ð

[]..</3
,,,,,,,,,,,,,,,,

", ..

:O=))
,,,,,,,,,,,,,,,,

, / . .
, . . 3-|

, . .
o
,,,,,,,,,,,,,,,,
.. ﻋ ﭑ ڕۆפܪ .. (n)

ﭑ פﺂ ̯͡ ... >:/
[̶̠̄..̷ǒ ﭑ ̯͡ .. ]̶̠̄] 3-|
,,,,,,,,,,,,,,,,

:
ު / ..
<3 X_X :$
,,,,,,,,,,,,,,,,

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-30-2010, 12:01 AM
ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱٱפ ٱפ פ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱٱפ ٱפ פ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ٱפ ;) <3<3
ٱפ
WЂΌ̲̣ !!!

̷ٱ <3<3 <3:)

: !!!PING :$

::::::::::::::::::::::::::::::::::
..

:


<-

:

<-

:
ɡ


::
...~:|
::::::::::::::::::::::::::::::::::
,♡ڼ 110 :
, O:)
٢- ;;)
٣. :'(
٤. ( ) :D
٥ . ;;)
٦. \=D/
٧. ;)
٨. :/
٩. / X_X
0.
::::::::::::::::::::::::::::::::::
,
. . . . ` !
| . . .
:$
ٺ ٺٺ
... ♥
. . .
[ ۈۆ
:$
Ȑ ۆۆۆ |~<3
::::::::::::::::::::::::::::::::::

-( )-


;) 1 12

,
2. ({})
3. >:/
4. ߿({})
5. ߿</3
6. =D
7. ߿<3<3
8. ѿ>=)
9. ߿:'(
10. <3
11. ߿({}) 12
::::::::::::::::::::::::::::::::::

" ٱ "
ٱ [ . . *
::::::::::::::::::::::::::::::::::
~[

 ]~
ۈ ۈ ۆ
ۈ ﺂ
ﮝ ﻋ ̷ٱ ﺂﺂ
ﺂ ۈﺂ ﺂ
For My Love <3
::::::::::::::::::::::::::::::::::

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-30-2010, 12:15 AM
()
. . . . .

() .. <3
:::::::::::::::::::::::::::::
{}


{}

::::::::::::::::::::::::::::::::

... ..
.. ..

.. "" ..
.. ..</3
::::::::::::::::::::::::::::::::
)
:
. .
</3 . !
. .
ۆ . . 
. . </3
::::::::::::::::::::::::::::::::


ﮱ..

. .
;;)!*
::::::::::::::::::::::::::::::::

ﯚۈ  ﯚ ٱ
ٱ

ۈﯚ B) :$<3
::::::::::::::::::::::::::::::::

ۆ
::::::::::::::::::::::::::::::::

ۆٱÃ̸̮̮NS̸̮̮̃Ḫ̸̮̃H̳̿Ã̸̮̮D̸̮̮̃ 
::::::::::::::::::::::::::::::::

,ٱ ۆٱ ٱۆ ٱ ٺ ٱ ܐ

" >:/ [<3]ʐ"

ٺ ٺ ﺂۆ ﺂٺ`O:)ﮯ ♡̸̸̮̮̃ X_X
::::::::::::::::::::::::::::::::

ﻟ .. / ~
" " ﻣ .. ! </3
ﻋ :
ﺧڱ ﻣ . . . / (ﻋ ) .. 
::::::::::::::::::::::::::::::::
,ٺ ﺂ̷̷ ٱ 

ﺂ̷̷
ٱ בٱ
ﺂ̷̷ [ </3 ]
ٺ ٱ ב ۆ ٱ
::::::::::::::::::::::::::::::::

",ڎٱ
ۆ ۆ ..

/ ۆ ..

ۆ
/ ..
ۆ
/ ۆ [ ]

(y) `
::::::::::::::::::::::::::::::::
" "


( )
" "

::::::::::::::::::::::::::::::::

,
...!
..!
...!
..
::::::::::::::::::::::::::::::::
( )
( )
::::::::::::::::::::::::::::::::
", ..
[ ] .. !
::::::::::::::::::::::::::::::::

..
..
..
..
..


::::::::::::::::::::::::::::::::
[ ]
.. <3 , '
ۈ

/ |,

sleep (=|
{ . (=| :'(
:::::::::::::::::::::::::::::::

‬‬
ﺂ ﺂ ܐ ﺂ ﺂ
ﺂ / ﺂ
ﺂ ﺂ /ﺂ<3 <3
::::::::::::::::::::::::::::::::


ۉﮱ ڳ
ﺂٺ ڳ ۈ ڛ ﺂ ڳ ﮱ
ۈ ﺂڳ :D <3
::::::::::::::::::::::::::::::::

ۆڳ ٱ ڳ ٱ
ۆ ٱ ..
ۆٱ Ȫ ﮱ ٱۆ ۆٱ
ڳ ﮱ <3:$
::::::::::::::::::::::::::::::::

, ߔ
(n) (n) { }
[(y) (y)]
{ } ;)
::::::::::::::::::::::::::::::::

<3 <3


!! !! !!

.. =)] ..
<//
_\\_
.. . O:)

::::::::::::::::::::::::::::::::

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-30-2010, 12:34 AM

ٺ ٺ | !

!!!
ڳ Ϫ
ڳ .. <3:$

:::::::::::::::::::::::::::::::::


,
..{ }..<3
...

:::::::::::::::::::::::::::::::::
ٺ ﺂ ζڳ 
ﺂ ζڳ ڳ ڳ
  

Ϫ ξ ڛڳ ۈ
ζު ٺ 
ۈ Ϫ ξ ۈ ...
ζ ♥ܪ 
ۈ ڛٺ ۈ :(</3

ξڳ ۈ ۈ ۈ :
ﺂ ζڳ ۈ ﺂ ڛ
ڛζڳ ...
ۈ ۈۈζڳ ڳ 
ۈۈۈ ڳ ڳ 
ۈ ٱ ڛڳ ڳ  :|
ۈٺ ڳ 

ڳ ڛت

ζڳ   
*;;*
:::::::::::::::::::::::::::::::::
,
/ </3
:::::::::::::::::::::::::::::::::
",.. |
ۈ ﺂ ﺂ
/ ﺂ !
ۈﺂ ﺂ / ﺂ
ۈ ﺂ / !
[ . . ' ]

ۈﺂ
ﺂ .. ﺂ / . ﺂ !
/

ۈ : ' !
ۈ ﺂ ﺂ ۈﺂ :
ﺂ / ۈ ﺂ ﺂ</3

::::::::::::::::::::::::::::::::: /
. " "


" " </3
:::::::::::::::::::::::::::::::::


ٱ פ
ʘ Ϙ
ٱ ʘ ٲ

פ
Ș
ٱ ܘ Ԙܘ
ۈ ٱ ܘ
ٱ פ
ٱ
ٲ
ۈ ٱ .

:'(</3
:::::::::::::::::::::::::::::::::
.
ۆ ۆ
.. ۆ !
`.. ۆ
ۆ
.. ۆ !
:::::::::::::::::::::::::::::::::
)) 
. ;;)X_X 
. ...<3X_X 
. X_X:::::::::::::::::::::::::::::::::

.
:::::::::::::::::::::::::::::::::

,
:
.. O:)
X_X
=D ̷̸̷̸̷̸̷̸̷̸̷̸̐̐̐̐̐̐ =D
=D=D =D=D

=))


X_X
:::::::::::::::::::::::::::::::::

............. ʘ
ژ
.......ژ

...........

..........
...
.............

...........
Ș
............. .
:::::::::::::::::::::::::::::::::

{} </3 {}

{} </3

{}</3{}

{} </3


{} </3{}

..... {}</3 {}

{} </3{}

{} ...</3


</3
{}

{} </3 {}
:::::::::::::::::::::::::::::::::
פ פ
פ
פ:'( (y)
:::::::::::::::::::::::::::::::::
~~
[ ]
" "
() !!
:::::::::::::::::::::::::::::::::

. . . !
[ ]
/ : !!
:::::::::::::::::::::::::::::::::
ږۆ ۆ ٱۆ ٱۆﺂ ﺂٱ

{ٱ} ڳ . .
{. . ٱ . </3
(n)
:::::::::::::::::::::::::::::::::
,
[ ] .. <3


( ) { } <3
. . . [:(]


:s
:::::::::::::::::::::::::::::::::


ﻟﺂ ﭠﻧﺻڊ ﺑﺂ ﻟﻧ ﯾۆ ﺂﻗﻓۆﺂ ۆﺧۆڳ..3-|
ۆﻟﺂ ﭠ ﻧﺻڊ ﻟﺂﺻ ﺂﻗ ﺂﻟﻧﺂ ﯾﺳڳ.</3
ﺂﻟ ﺂ ﻣ ﺣﻣ ﺂڳ..(n)
ﺂ ﻟ ﭠﺷﯾ ﻓۆ ﺂڳ ﺑ// ﯾﺂﯾܐ ..

:::::::::::::::::::::::::::::::::

..
..
..
..
..
..
..
:::::::::::::::::::::::::::::::::

♥●ĂĺЯĕĕm≈
10-30-2010, 12:56 AM
' 8-| ~

ۆ ﺂﻟ ۆۆۆﮧ ' :>
ۆ ۆ . . /:)
. ۄۄۄۄۄۄ : :
ﮧ >:/

ۆ ۆ . .:|
ۄۄۄۄۄۄ : :
3-|

ۆ ۆ ﺂﻧﺗ 8-|
ۄۄۄۄۄۄ : :
ۆۆۆۆ ۆۆ O:)
:::::::::::


:
red
: red
<3<3
red !X_X
::::::::::::::::::::::::::::::::;;
, >> <<
..
() ...

::::::::::::::::::::::::::::::

, ڑ ..

' ' !
;;) <3 ~

::::::::::::::::::::::::
,
!
{ ..~
{ ɒ ..
!
{ ..

:::::::::::::::::::::::::::::::

:-
١-.......................................... �
٢-.......................................... �
:-
1-.......................................... �
٢-.......................................... �
<3 :$

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;
ٱ ʐ 
ﺂӐ ﺂ

.. ﺂȐ .. :$

:::::::::::::::::::::::::::
, /
[ ]
:::::::::::::::::::::::::::::::

:


. .

{ . . }


:(<3
::::::::::::::::::::::::::::::

,ٱ ' ٱ'ٱ ڳ
. . . ۆﺂﺂ ٱڳ . . .`<3:'(
ﭠڳ 
. . . ٱ ' ۆٱ ٱ . . .`:(
ٱ ٱ ڳ ۆﭠۆ
. . . . . .`:|</3
ۆٱ ٱ ٱ ٱڳ ۆﭠۆ
. . . ﯾ ڳ ٱۆ . . .`
:::::::::::::::::::::::::::::
' ٺ :
. . . . ( ǐٺ ) : ٺ !!
ۆٱۆ - ﮗ !
. . . ۆ ٱ / ﺂﮗ (n)
: ﺂٱۆ ()
. . . . !! ۆٱ '
ǐ -
. . . . ( ﺂ ) ٱﮗ 
ﮗ !!
. . . . / ﺂ :
ٱ - ﺂ
. . . . ( ۈ ۈ ۈ ٺ ) ﮗ
ٱۆ ﺂ .. !!
. . . . ٱ : ٺ / ۆٺ 
ۆ / ٺ
. . . ٺܐ !! ٺ : ٱﮗ
ٺ ﺂٱͪ .. !
. . . ٺ ( ٱٺ ) .. !
ﺂ ٺ '(
. . . ۆٱ ﺂٺ ! ٱﮗ
:::::::::::::

:
</3

. . : ( !
| . .
.....
!</3
::::::::::::::::::
: ...!!
~

[ ] ...
/ :( ...
:::::::::::::::::::::::::::

, [ ,! ]

.. { . . .
!

</3
:::::::::::::::::::
..
.. !

ۆ . .
.. !
</3
::::::::::::::::::::::::::


{ []
.. "" ..! }(y)
::::::::::::::::::::

ۈ ٺ
ۈ ٺ
ۈ ٺ
ۈ | ٺ |
ۈ
:)
:::::::::::::::::::::::::
(=|

ۈ 3-|<3
:::::::::::::::::::
. . . !
<3 ,, !
:
:$ ` !
::::::::::::::


ۈ , . . !
ۈ ѐ


ﺂᐐ , . . . !
ۈۈ ,
ۈۈ ,
ۈۈ . . . <3
ۈﺂ Ȑ
ﺂ , . . !

ۈﺂӐ [ ]
ۈ , ۈ
, . . ۈﺂ 
ۈﺂݐ ﺂﺂ . . 
:::::::::::::::::::::::::
,
~ ~
[ ]!!..
:::::::::::::::::::::::::


[ ] ..
.. :
[ ] ..
[ ] ..

[ ]

:::::::::::::::::::::::::::::

*MISS WAW*
10-30-2010, 02:08 AM
Good idea :203:
&
Nice B.C :7:

:0108:

..{ !..! }..
10-30-2010, 02:48 AM

10-30-2010, 02:50 AM
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1296848714273522142.gif
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/4538631641261669877.gif
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/10182860841312941392.gif

))i(())i((
10-30-2010, 08:13 PM

;


http://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_paaqpt84.jpg
http://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_qmx2asqz.jpghttp://tbn0.google.com/images?q=tbn:BskBQG6ZZS8NPM:http://www.topforums.nethttp://tbn0.google.com/images?q=tbn:zOwZQNmzvxGyDM:http://up.jro7i.com/get-6-http://tbn0.google.com/images?q=tbn:cF2Pzgocg9p3VM:http:

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:jShSbseS4Yb4UM:http://nokiaforall.com/arabic


http://tbn0.google.com/images?q=tbn:OkkdC9pIDkfyTM:http://nokiaforall.com/arabic


http://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_utaolqjs.jpg


http://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_ylm4e7fn.jpghttp://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_gy3txh2z.jpghttp://up.qatarw.com/get-

http://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_y4oku9ct.jpg


http://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_tzw86cul.jpghttp://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_bxf0eh0x.jpghttp://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_jw3p2upz.jpghttp://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_vhn1uim6.jpghttp://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_g2evjns4.jpg

http://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_kusmpiln.jpg


http://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_jnxd6jim.jpg


http://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_lxh5la86.jpg


http://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_fyeyge01.jpg


http://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_c1t8il1q.jpg


http://up.qatarw.com/get-8-2008-qatarw_com_q7na1eig.jp


*********************************************
ﺂ ..
ۆ ﺂ </3
◦ 


ﺂ 


********************************************

ː​$
. . . ┃ ,
ٺ 
;
********************************************
" "..
ﯚ . .

ﯚ !
----ﯚ . .


ﯚ () ... :
: ~

ﯚ :

ﯚ . . !


ﯚ :
ﯚ . .
" "


ﯚ : ..!
ﯚ : ..!
**************************************​​ۆ ﺂ̷ ﻣڱ ﮯ ..
ۆۆ ﯙ ڱ ..{ﮯ ﻋۈڱ 3-|
************************************..
.. !

.. /
'****************************************


-
​​​​​​​​​​ˇˇˇˇ

♡. . . . . ♡.
ˇˇˇˇˇ

♡. . . . . ♡.
ˇˇˇˇ ﮒ
♡. . . . . ♡.
ˇˇˇˇˇ

♡. . . . . ♡.
ˇˇˇˇ

♡. . . . . ♡.
ˇˇˇ

♡. . . . . ♡.
ˇˇˇˇ

♡. . . . . ♡.
ˇˇˇˇ
.***************************************

..{ !..! }..
10-30-2010, 11:55 PM
.ː̶̗̀-̶♥̬̩̐͡-̶[̶-̶ -̶̴]-̶♥̬̩̐

​​​​​​​​​​​​​​ۆ ۈ . .
Ȑ / ۈ . .

[ ) / *
ۈۆ ۆ ۈ ʐ 3-|

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-01-2010, 12:26 AM
:100:[ ..
...
]:100:

11-01-2010, 03:13 AM
​​​​​​​​​​Ӑٱ ۆ ٱ
*beer* ______________________ *beer*
ۆ ٱ ٱٱ ٱ
*beer* ______________________ *beer*
ٱ ٱ ۆ
*beer* ______________________ *beer*
ۆ ٱ ۆ ٱ 

11-01-2010, 09:45 AM

a_m_a_l
11-01-2010, 02:12 PM

.

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-01-2010, 04:56 PM
,
!
.. .. Ѫ ..
.. .. ..

!
ۆ
Ѫ ٱ


<3'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''
",
:


..
<3
({})
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

,┉↠ ͡
┉↠ ͡
┉↠ ͡O:)
┉↠ ͡/:) ┉↠͡:p
┉↠͡:>
┉↠͡:>

┉↠
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''

[ ] .. <3

( ) 


{ } <3!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:) ٱٱO:)
(*)♌ ̈́́ ͂ ̈́́♌ ̈́́ ͂ ̈́́♌ ̈́́ ͂ ̈́́♌ ̈́́♌ ̈́́♌(*)
̈́́♌ ̈́́ ͂ ̈́́♌ٺۆ ۆٺ ̈́́ ͂ ̈́́♌ ̈́́♌
̈́́♌ ̈́́ ͂ ̈́́♌ۆ ۆٺ ̈́́ ͂ ̈́́♌ ̈́́♌
(*) ♌ۆѪ ۆ ۆ ̈́́ (*)
̈́́ ͂ ̈́́♌♌ ٺ ̈́́ ͂ ̈́́♌
♌ ٱٱ ٺ ̈́́ ͂ ̈́́♌
̈́́ ͂ ̈́́͂ ̈́́♌ ٺ ̈́́ ͂ ̈́́♌
̈́́ ͂ ̈́́♌ ٱ
///////////////////////////////

ڳ ٿ ' ڳ ' ۓ ڳ ۆ ڳ
ڳ ڳ [ ٿ ڳۓ</3 ]
ڳٿ ڳ :)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''
!

{
. ., !

!
{ !!

!
{ !!

!
: !!

!. .

:

.
.

/ !!. . . . !
!


!
. .

: ~ !

:
!

,


!
,
. . !

!

. . !

,
. . ~ !


~


. .
. .

. . !
:


. . !

:

. . !


. . !
: !
. . .
. . .


!

. .
,

. .
,

. . !

!

~

!. . . .


. . . !

. . . .

. .


!!!
. .

!

. .
!
</3
:(
'''''''''''''''''''''''"
,''''''''''''''''''''''''''''''''''''
, ٱ <3

. .
. .
!
. .
. .
~
~
<3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-01-2010, 05:07 PM
.*

*
۶ۓ
:s

*
X_X


:&
=)) :p

*
:p

* ;;)

* czns :p

*

X_X

*
my A :&

*
>:/

*
. X_X

( =))

=))

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''
- ѐ
,
:
Ð ͐ !
/
. .
Ԑﮧ | ,
͐ !
/////////////////////////////
,[ ٺ ﺂٺ X_X<3

ﺂ . .

[ ۉۉ :$<3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ڐ !
. . Ӑ . .
͐ ! :
|[ ѐ !
. .
( !

|[ ѐ . .
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''

!

:$


:


. . . {
<3


. . :$ . .
''''''''''''''''''''''''''''''''

, [ ]O:)
( ̶-̶̸-̶ ∂⌣.͂.̈́́.͂-̶-̶ ◀ )
~
[]
핕~O:)
[]
~:D
[]
~<=-P
[] ~
~:>3-|
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
,
{ }
. . \ ۈ . .! 8-|
/
ۈ <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ۆڳ ٱ ڳ ٱ
ۆ ٱ ..
ۆٱ Ȫ ﮱ ٱۆ ۆٱ
ڳ ﮱ <3:$
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
...
...

....3-|
..
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
, ..


!!
""

".. .."

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

!
Ԫ

</3 | 
'''''''''''''''''''''''''''''''''
ٱ ٺ " ﺂﺂﺂ "
ٱ ٱٺ
ٺ ۅ ﺂ
ٱ ٺ </3
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

, .[!
ݐ [!
ﺂ [ ]
|. :$
:$
/////////////////////

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-01-2010, 05:19 PM
( </3

!
()
-
. . . ,
! ! ..
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
, .. ]..
/.. /..~
~{ ,
. .

.. </3!
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ۆ
ۆ <3
/////////////////////

ﺂ ~
/ ٱ
[ ۆۅܪ ]
ٱ ۆۅ
/
ﺂ ﺂ۶ܪ ..
ﺂ ٺٱ
/ ۶ X_X<3
//////////////////////////////
(y)

<=-P

:  
:      
:    
:     
:       
:    <3  
:    
:  
:         
:    
:    
: .
:   
:  
:
: 
: 
:
:
.......................................

", .
{ }
ʐ ...
ﻤ Ǒ3-|

ﻤ </3
///////////////////////
!

ڳ
ٺ ٵ ۈ | ٺ '
ٺ Ϫ <3

ڳ ٱ !
ٺ ' ڳ !
ۈ ٺ ٱ ٵ
ٺ
ٵ !
ٵ ! (
ٵ ! (
///////////////////////////////////
.|

ړ ﺂ ړ ͏ڳ , .
ﺂ ﺂ ٺ , .

͏ٺ ﺂٱ , .
ٺ ڳ , .

.. </3
//////////////////////////////

{ } O:)
<3 ~ ~ <3
}:$
////////////////////////
,ڳ ۆ :
- / ۆ ﻣٱ ۆ ( )
ۆ : . . /
" . . ۆ . .

ٱ : 
" ٱ ﻣ ڪ
ٱ ב 
{ . . ۆ ! ♡
...............................
", :|
..
..
!

: ~
! </3 (y)

: ~
! :((y)

: ~

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''
,
ٱ ﻣ [ۓ] !
ۆ ٱۆ ۆ ٲ , [</3]
ۆ ٱٱ , [</3]
ٱ ڳڳۆ
ۆ ..!:) (n)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ﺂﻟﮬ . . .
ﺂﻟﻟ ‘ڴ 
ۆ ﺂﻟړ ﺂﻟﻟ . . .
| Ȑ <3:$
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,♧ﮩ٭ﮩ:$ .̥̥̲̣̣̣̥٭̣̣̣̥̣̣̣̇̇̇(̥̊ ♡)̥̣̣̣̊̇̇̇٭̣̣̣̥.̥̥̲̣̣̣̥ :$ﮩ٭ﮩ♧
~~

!!


..[</3]..
..[:(].. <3ﮩﮩ\/ﮩﮩ\/ﮩﮩ<3
!!!!X_X

" "
....................................
, ٺ : ﺂ
. . . { פ >:/
ۆ ﺂ ٺڳ
ٺ ﺂ
` \=D/
.........................

, ﺂڤ .. !!
ۆ ٺ ٺڳ :( `
ڳڤ / ٲܪ ۆٺ ,
ڳ . . . .


[ ڳ ] </3
///////////////////////
ﺂ ۅ 
. .
ﺂ ﻟ
<3
.............................
",̣̤̣̤̇̈̇̈~
ﺂ ̯͡ .
. !
ﺂ ۆ:O :)
ۆ .. !
ۆ :$
//////////////////////////

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-01-2010, 05:39 PM
",ﻟﺂ ﺂ ۆﺂۆ ﺂﻟ
ﺂ [ﺂﻟﯾۆ] ﺂ ﺂﯾ
↓↓↓↓
ﺂ ﻣﻋ ﻟ ﻋﻟ. ۆﻟ
̯͡ ﺂ ﺂ
''''''''''''''''''''''''''
{  ..

../ [ ʐ ] .. !
...........................
..!
..!

:
{ }(y)({})
''''''''''''''''''''''''''''''''''
, :

..
.
... !!
.!! ~
(y)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3-|
{} " " . .

. .(y)
/////////////////////////////
, ڳ ڳ ﺂڳ
ڳ ﺂ ﺂڳ
ڳ ۈ ڳ ﺂ !
. " ڳ ﺂ ﺂ ڳ
:$ <3
////////////////////////////
[ ]
. . !
[ ]
. ().. {3-|}
/////////////////////
ܐ 
ٱ ٱ :|
ܐ ۓ 3-|.
...........</3 O:) !!!!!
..............................

. . . | </3
`

{ . .X_X(n) :( </3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ۓ ٱیۓ . .
ۆ ٱۆ : [ (y) ]
ۆ ٱ یۓ ۓ ۆ
ۆ ۆیۓ
............................
♥ ☺ ⌣
ۈ !*
ۈܒۈ [ ♥ ] X_X :$
<3 :*
.....................................
. .
ۃ ≈
ۆ ۆ <3
/////////////////////////////
"
, ( ) ♡
=)).('ע ﺂ ).=))℠
'''''''''''''''''''''''''''''''

. .

|
. .
<3 !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,
. . . . . .

. . .
  :( </3
//////////////////////////////////
, ,
ٱ ﻣ [ۓ] !
ۆ ٱۆ ۆ ٲ , [</3]
ۆ ٱٱ , [</3]
ٱ ڳڳۆ
ۆ ..! [</3]
...................................
, :
. .
:

<3

( ﺂ )
//////////////////////////////////////////
,

פ פ
. פ

פ פ .
//////////////////////////////////
ﺂ פۆﭬ פ <3
ڳ ﺂٱﻣ :$
ۆ ﺂﻣۆ
:'( </3
////////////////////////////
ﭑ ﭑﺳﻟۆۆﻣ ﺑﮖ ܒ ﭑﻟﭑפٺﭑﻣ (y) ۆ ﭑﭑﭑﭑ ﭑﻟﮖﻟﭑﻣ ﻣﻣ ٺﺳٺﺳ >:/
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, : ۆ  ڳ ڳ / ) ۆ ۆ</3
................................
ܐ ﺂ ﺂ.''
ﺂ ۆﺂ .. ۆ ۆ ..
ۆ ﺂ " "
ﺂ ﮧ ..:)
.............................
, ( )

!

ﺂ͐ ٺ
ު ﺂ ~o)
♈̷̴
////////////////////////
ڳ !
ﺂ ..
ۆ ڪ ﺂ
ۆ . . ٱ !
ۆ ﺂ
ڳ ﺂ ﺂ :)
........................
[ ] ..
.. ~
..
..
..
..
..
.. :)

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-02-2010, 01:25 AM

nemo lmo
11-02-2010, 02:12 PM11-02-2010, 02:29 PM
http://alfrasha.com/up/1368432503285236906.gif

-
11-02-2010, 03:00 PM
]

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-05-2010, 12:43 AM
[ . . ]

. . [ ]
[ ] . .

. . .
. . . .


. . [ ]
. . ..!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/
- . .ۆ !
. .
" ۆ . .!


- . .
ۆ /
{ . . . . !

. .
" .
:
"". .( ) ! ! !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..!

!
!..


!

,,
.. !
:

[ ] ...!:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, 7 `
1/ ﺄ ﮯ
ڳ
ê
̶-</3⌣̶
2/ ﺄ ﮯ
ڳ ڳ
ﺄ ڳ :(
̶-</3⌣̶
3/ ﺄ ﮯ
ڳ
ﺄ ﺂ :|
̶-</3⌣̶
4/ ﺄ ﮯ
ﺄ ڳ
ﮯ X_X
̶-</3⌣̶
5/ ﺄ ﮯ
ﺄ ڳ ﺄ ﺄ
ڳ ܪ ڳ ܪ (n):/
̶-</3⌣̶
6/ ﺄ ﮯ
ﺄ ڳ
ڳ :'(
̶-</3⌣̶
7/ ﺄ ﮯ
ﺄ ڳ ﺂ ﮯ
ڳ ܪ ﮯ ﺂ
:'( </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ۆ ۆ ﺂۆ ﻉ `

ﺂۆ ۆ 3-|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

, () (). .
() ( ) ♥
ܐ . .
[ ͐ ] ﻵ ..
() . .
( ) . .
[ ͐ ] . .

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..,
" "
..,
.. ..,
...!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, :
. . . :)
[ \(y)
.. :(
.. (n)
!
\>:/
:{ </3
\:(

(n) :(
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ﺂ ﺂ 
ۈ ﺂ . .
`  <3
(y)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ڳ ﮧ ڳ , !
</3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,♥нάвέвч.@.O:)
 .♥

┅┈┈┅ ┅┈┈┅
нάyάtч.@.O:)
.... .♥

┅┈┈┅ ┅┈┈┅
dάmά&ntilde;ч.@.O:)
.♥
.
┅┈┈┅ ┅┈┈┅
♥нάвέвч.@.O:)
.♥

┅┈┈┅ ┅┈┈┅
άjέчkܐ.@.O:)
.♥
ݐ
┅┈┈┅ ┅┈┈┅
άmά&ntilde;άh.@.O:)
.♥

┅┈┈┅ ┅┈┈┅
♥нάвέвч.@.O:)
.♥


┅┈┈┅ ┅┈┈┅
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
┓◀ 

 ┓◀. R
" "

 ┓◀ 

 ┓◀ ﻻ ( ﻻ ﻻ ) 
 ┓◀ R !!!PING
1000000000%.
(y)
ﯙ ٱܪ ܪ :>
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ٺٺ ٺ
ۆ ѐ | | . .
ٺٺ . . Аѐ
ۆ ٺ / ۆۆ ۆ ۆ ۆ ۆ </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

,
................................... ( ) }
................................... ( ) }
................................... ( ) }
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, . ` ()
"
<3 !
**
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
( )
- (http://mp3quran.net/afs.html)
( )
- (http://mp3quran.net/ajm.html)
( )
- (http://mp3quran.net/s_gmd.html)
( )
- (http://mp3quran.net/shur.html)http://*********/athkar/2.html

http://*********/athkar/3.html

http://*********/athkar/4.html

http://*********/athkar/5.html

http://*********/athkar/6.html

http://*********/athkar/7.html

http://*********/athkar/8.html

http://*********/athkar/9.html

http://*********/athkar/10.html

http://*********/athkar/11.html

http://*********/athkar/12.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, { }
:: {}
, "
:


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, . ` ()
"
<3 !
** \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
~ >:/
" " . .</3 ~ | {}
" " . . :(
~
" " . . >:/
~
" "
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
( ) </3
!

:
( )
( ) ,
!

:
( / ) </3('=
:( :'(
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,ݐ ϐ !!
ٺݐ ..
ٺݐ ٺ 
(y) <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..[ ﺂ ]..
ﺂ ۆ ڪ. X_X ..
ﻣ ﺂ ﺂ :
. . . [ ﺂ :$<3 !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ٱ .. ٱ ٱۆ Ѫ
ٱ ٱ ٱ ۆٱ

ۆ ٱ ت .. ۆ ٱѪ
ٺ Ѫ .. ۆٺ :$.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, !!!

(*)

(*)
(*)

(*)

١٠ =))
(*)

(*)
=))
(*)

(*)

=D
ٱ >:O

:D
.
 .
.
 .
 .
. =)) ..!!

{=))}

̯͡ ' .(=D=))=D).
=)){..(=)))ٱٱٱ..}=))
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,ۆۈ ;;)  ..
ڳ ۆﮱ ٱ ۆۈ  ..
ۆﮱ ڳ.. ۆٱ ڳ ڳ :$
ٱ ۆ ﮱ ..
ﮱ ۆۈ :$ ..
ﮱ ۆۈ ۆڳ <3

ܫ♈̷̴ ♡
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ~
1- <3
B) .
2-
>:/
3- (y) .
4-
O .
5-
X_X .
6- <3
O .
 .
7- .
.
8- 8-| .
({}) .
9- :'(
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
/
..
..
..
.. ..
. .``..``.
. ( )
`. .`
..

!

3-|
ٱ !
. .``..``.
. ( )
`.. .`
..
ۈ ٱ ٱڼ ۆ
ٺ ۈٱ ۆ ٺٱٺ ..
ۆ ͐ ړ !
ٺ ... /:)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
",ڱٺۆ { ٱ }
ۆٱۆ ٱ ٱٱ !:(
ڱٺۆ { ٱ }
ۆٱۆ ٺٺ ٱٱ !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
פ ♡ 3-|
~~~~
פ ping :(
~~~~
פ ۅ ٱٱ 8-|
~~~~
פ ♡ <3
~~~~
>:/
~~~~
B)

: (y)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ۆٱ


Ã̸̮̮NS̸̮̮̃Ḫ̸̮̃H̳̿Ã̸̮̮D̸̮̮̃ 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ﺂ ۆۆ
ٱ ۆ ﮬ
ٱ ٱډ /:)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ٱ ﺂ. ( </3 )
ﺂۆ ۆ ..
ﺂ ﺂ
[ ۆ ]

ٱ ڼ :
ﻳ ٱ ٱ ʐѪ ٱ ' . .
( <3 )
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ۆ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ̥[</3]٭̣̣̣̥
ٱ ʐ 
ٱ ʐ ..
..
'
ܪ
:)
┈┅̲̣̥٭̣̣̣̥ ⌣̶̶⌣ ٭̣̣̣̥̲̣̥┅┈
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﺂ ..
..(( ﺂ ..
........~<3~ ........
ﺂ ﺂ ..
..(( 3-| ..
........~<3~ ........
ڳ ﺂ ﺂ ..
..(( ڳ ﺂ ڳ 3-| ..
........~<3~ ........
ﺂ ..
..(( ڳ ﺂ ﺂ 3-| ..
........~<3~ ........
ﺂ ..
..(( ﺂ ڳ >:/
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,
" " .. / !
. . . { . ,
" "
.. " "<3
" ":(
.. } !!</3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ۅ ٱ
ﺂ ﺂ . .
ۅ ۅ ۶ ﺂٱ
[ ﺂ ﺂ</3 ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ʐ 
{ } -
"" ..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, :( 
......... { :)(y)
3-| 
:(
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ڰ
" ڰ "
ۈ
ڰ ۈڷ :
X_X :$ !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ' :(
' :|
' '3-|
' :(
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ۈ


<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.. 
..
[.. ..
</3 ,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
;;)
[ ]
/ 3-|3-|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

, ڕ ۆ [ ٺ]
ۆ ڕ ۆ

ۆڍ ۆ ۆۆۆڍ ﭑ
ٺڕ ﭑ [ ۆڍ ﭑڕ ڍ ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,
* *

:'( =))
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ۆ !
:(
. . .
[ ] :( <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-05-2010, 12:53 AM
Ȫ !!
ۈ ʪ
ܪ !</3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,ﭑﺷۆﭬ ﭠﺳۆﻟڤ ۈﭬ ﻧﭬﺳۑ ﭑﻗۆ
{ﻟﺑﺂ̷̷ <3Ȑ}
ﭑﻟﻟ ﯾﻟ ﺟډ ۆﭑډ : ﻣﭑ ﯾﺣX_X.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,ٱ ۆٱ ٱۆ ٱ ٺ ٱ ܐ

" >:/ [<3]ʐ"

ٺ ٺ ﺂۆ ﺂٺ`O:)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

",
...!
..!
...!
..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

( )
( )
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


 . . .
, , ,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

, ..
[ ] .. !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
" " !!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ..
!
/ ..
!
..
: ( )
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


, | " . . !
{ . .~
** . . [ . . !
" / . . . }
{ . . !
" | . .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

, ј ǘ
ј
˜
ژ
Ș ˜

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
", , : ( )
! [ ]
.. " "
.. ,
. . .
. / - . .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\[ ]

!
[ ][ ]
/


[ ]

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

..
..
..
..
..

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

," "

..!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- ,
. .
. .
!
:
. . ,

. .
. .
,
Ȑ !
. .
ѐ . .

. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

, !
,
.
,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ȑ . .
̒ </3
ۈ ~{| ٱۈ
ۈ [ ]
: }
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,ٺې ٺ ﺂ ۆۆﺂ
ۆۆ ۓ " ﺂ" :(
ע Аٺ !!
ﺂۓ ٺ ﺂט </3
ۆۆ ' Ϫ </3

mn jd
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

, ͑ ~{ <3
' ڑ [ ڑ .


G.M all (=| ~o)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ٱ ٱ ٱ !
: ٱ `,
ٱ |
` , . .
. <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ٱ ٺ
~

Ъ ٺ
ﺂٺ . .</3. .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

"
PING!!!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
/ , . . . !
X_X </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


( ̯͡ )

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
. . { . . *
[ ۈ . .
\ . .
~[ . ! . . ۆ . .
. . ۈ . . *
ۈ ۆ . [ ] .

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-05-2010, 01:20 AM
, ♡ ﯙ
ﯙ ﻤﯙ ;;)

ﯙ ﯙ


ۆ X_X
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ؓ <3
X_X
...:O
({})
ﮱ<3
> <>:/

:( 
X_X ``ٱ♡̨̐
~
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

... {
"" ..
{ !!
~ ..!
{ "" ..
~ * ..}.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:
({}).{<3 <3 }

( )>:O
  =))
=)) =D =))
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
"
, :

١- ....<3
Right (y)

٢- ....3-|
Of course (y)

٣- ....>:/
Game over :'(

٤- ....:>>=)


٥- ....O:)


٦- ....:x
To give you a chance 2 change:$

٧- ....({})<3
YeS !


٨-

(y) ١٠٠%
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1/

2/ ..

3/ 㿿

4/ ..

5/ ..

6/ ..

7/ ..

8/

9/ .. ..

10/
11/ ..

12/ :p ..

13/

14/ ..

15/

16/

17/ ٣
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

, () .. ٱ ު , ٱ ٱ ٱ Ӫ ٱ ۆٱ ۆ ۆٱ ۆ .. : { } : { }♥
.
<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
: !
: .!
: .!
: !
: .!
: .!
: !
: .!
: .! 
:

: !
: .!
: .!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, >> <<
..
() ...

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ڱ ڱ
.. ڱ

ڱ ڱ ( ڱ)


| ڪ | <3 ..
ۈ ۈ
:$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

, " " ~|
{ }
( ) ,, !!
\" "
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
", 00
00 !

00 !
00

:
/
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, !!!

!!

!!!

!!!

( )
=)){{=))} }=))
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,
[ ]

[ ] ..!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
",♡̷̴̬̩̃̊ ♡̷̴̬̩̃̊i love u
♥ ♥ *IR*
♡ ♡ *FR*
♥ ♥ *PH*
♡ ♡ *FI*
♥♥ *GE*
♡ ♡ *IL*
♥ ♥ *IN*
♡ ♡ *IT*
♥ ♥ *CN*
♡ ♡ *DE*
♥ ♥ *KP*
♡ ♡ *TR*
♥ ♥ *ES*
♡ ♡ *
♡̷̴̬̩̃̊
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ڪ :
. . [ ]

' ' !<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

..

[ / ]
..
[ ]!!
.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
...

:
" , , , , , , "

,
, , ,
, , .

.. :
" , , , , , , "

, ,
, ,

:
" , , , , , , "

, ,
, .

:
" , , , , , , "

, , ,
.
.

{ ١ - ١٠}

1.
٢.
٣.
٤.
٥.
٦.
٧.
٨.
٩.
١٠.


.
.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 ..

١ ~15: ...
15 ~25: ..
26~40: ..
41~ 55:
56 :


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

1 10 

>:O
٢-B)
٣- \
٤-
٥- ;
٦-
٧-<3
٨- <3<3
٩
١٠
.
.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
", !
..
..


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
.. !
~
.. !
{ / }
/


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

,[ , <3<3<3 ]

;
[ <3 ]
" "
,
({}) . ..

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

[ ] ..
.. :
[ ] ..
[ ] ..

[ ]
!!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

!
11-07-2010, 02:24 AM
/


atheer
11-07-2010, 01:03 PM11-09-2010, 07:00 AM


11-09-2010, 11:30 AM
♥●ĂĺЯĕĕm≈


http://m7ml.com/uploads6/ff9d794266.gif

[fatimah]
11-10-2010, 10:54 AM
: " "

[fatimah]
11-10-2010, 11:13 AM
: " "
, . .
: ,

[fatimah]
11-10-2010, 11:14 AM
:
[ ]
!
:
!!!!

~

[fatimah]
11-10-2010, 11:19 AM

11-10-2010, 03:02 PM


♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-12-2010, 01:11 AM
ۉ ﺂ ﺂڼ ۆ >:/ ..ٺ ۉ ﺂ ٺ ۆ ٺٺ.. X_X
/:)
.. ٺٺ.. </3
ۉ ۉ ﺂ ﺂ>:/ :
1- ۉ ڤ ٺڳ:(. .
2- ۉ ڤ ٺ3-|. .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

. . :

!
. .
/ !
!
. .
~
. .
. . : :$
. . !
!
!
. . . !

. . . !

. . !
. .

! : X_X
: !
. . .
!
. . |

/ !
...
: !
. .
:$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
B)
♡̨̐


:$

(y) ♡̨̐ی . (y) :p
/ =))
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

!
( )

( )..!
| ( ) !

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


:
. . !
. . !

. . . ܑ ! </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

. .ۆ ,!
. .ۆ ,!
ۃ . .
[ ] ,!
ۃ ۃ
ۃ . .
. .
. . ۃ ,!
ۆ ۃ
. . ,!
. .
ۆ ۃ . . :
[ ] </3.,!
[ ] </3.,!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

..
/ ..
!
( ) :$


: X_X <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.
- ,
!
. .
!
. .
!
ϐ :
!
Ȑ , |
. .

:
!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
- Ð :
!
 ,
!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
!
. .


" . . :
|[ . .
!

: . .
(
. .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
- ڐ !
. . Ӑ . .
͐ ! :
|[ ѐ !
. .
( !

|[ ѐ . .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ..
!
( 2 ) ( 2 ) ..
......... !
..
... ...... !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ..
!!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ߔ
(n) (n) { }
[(y) (y)]
{ } ;)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ۆ ۆ
ۆۆ ﺂ ۆ ۆٱ
<3:$.
({})♡ڪ({}).
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ! !
" "
,
. . . ~
/ () </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:

(y)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,* [ ] !
( <3 )
..
..
,
, ♥
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-12-2010, 01:27 AM
..
ۆ ݪ !
..
ۆ ۆ !
..
!
..
 !

(n)</3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..3-|
.. 

ڳ ڳ ڳڳ ڳ ..</3
ڳ ڳ .. :$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﺂ { ..
Ԫ ۈ ﺂٺ { .
'''''''''''''''''''''''''''''''''
",
. . .<3<3
" <3 O:)"
" <3 O:) "
({})
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
, :(

</3

..
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ﺂٱ ﺂ ~
۶ ۶ ﺂﻟ . .
/ ۅ ﺂ۶ٱ
</3
''''''''''''''''''''''''''''''''
,:3-|

'''''''''''''''''''''''''''
, [ ] !
............... / ( ) !
.. .. !
.............. : !
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
۶
<3(y)
X_X
>:/


:O
‗__‗
 ٱב
‗__‗

ٱב ڪ

.
‗__‗ ‗__‗ \=D/
. ♥̸̨ ♥̸̨ .
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
" " :$
. . . ۆ [ ] <3<3<3
ٺۆۆ " " . . .
. . . [ ] :p.
''''''''''''''''''''''''''''''
"
~
"
~
"
~
////////////////////////////////
'''''ﺣﻟﻣ() ﺣﻟﻣﺗ
ﺗ ﻗﻟﺑ ﻣ ﺂﻗٱ
ﻟﻋﻧﺑۆ . . ﺂﻟﺣﻟ . .
ﻟﯾﺗ ( ﺣﻗﯾﻗ ) </3
'''''''''''''''''''''''''''''''
",
. . . .
. . . .
{ } .. .
ﮛ ٱ ...!
. .
[ . . ު ] </3
'''''''''''''''''''''''''''''
ۈ '
ۈ
: Аﮬ
ۈ ﮬ :( </3

////////////////////////////////////
ﮯ ۆ ﺂ
{~ ﺂ..3-|
ۆ ۆۃ
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
, " "
 ܐ!
"" ({})
<3 ""
:$

( ) !!
ϐ.
''''''''''''''''''''''''''
ٱ !!
ٱ ﮱ
ﮱ ﮱ ٱ . .
''''''''''''''''''''''''''''
ݪ'''''''''''''
' [ ]!!


...
[ ]
[ ] ...


!
...

..
( )

<<< [ ] >>>
" "

()
!!

[] :.:
...

>> << !!
( )
""
<< >> !!!!


......

" " !!!!
[]

() !!


///////////////////////////////ѐ. . .
♥̨♡̷̬̩̃̊♥̨.
''''''''''''''''''''''''''''''''''
, `
!
ڳ/:)
ڳ ! >:/
ڳ
/ (n)</3(y) <3
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
",

LOoooooooOl. =D
'''''''''''''''''''''''''''''
[O:)
(( .. ...
... ...
.. ...
...

..
..
...
..
...
..
...
.. .. !!!!
))
//////////////////////////////////

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-26-2010, 07:32 AM
..
:203:
..

:201:
:00:
BRB:055:

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-26-2010, 07:39 AM
:

..
..X_X

:s
=D ( =D. )


Ȑ . .
̒ </3
ۈ ~{| ٱۈ
ۈ [ ]
: }

. . . (y) <3

, 
 ..</3
()3-|

( ) </3(n) :(
ט (n)

3-|
~ {:$
:>


ٺ ٱ :
!!

ٺ ۆ .. </3

</3


"":$
.. :)

""X_X<3

ﺂ " "
</3 ٺѪ !
! .. ﺂ ٺܪ
.. :

ﺂ Ѫ (n)
( ٺ ) .

,{ }
ۈ {<3]
ۈ ۈ ۈ . .
ٱ
ۈ ۃ ۈ *
~

!
,
.
,

",{ ٱ ٱ ۈ ٱ ڱ ۈ ڱ ڱ ٱ ٱڱ}
...
" ..
..


":$ "


{<3} ;~

( )
* . . . (y) <3


( )
* ({}) :$


( )
* <3<3


( )
. . . <3 :(.


( )
*
<3 X_X


()
* :'( <3


()
* O:)


()
* ;).


*
♡!! :)
[ ] !>:/
<3
~ </3.

.. ..
.. .. .. ... !!
.. ...
.. ... .. !!
... ..
.. ... ..... !!

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-26-2010, 07:47 AM
[ ]
,
, ! :

ﺂ ; [ ﺂ ]
; ﺂ ﺂ ﺂ
ﺂ ;
#:-s>:/

ﺂﺂ >:/

ﺂﺂ
[3-| 3-|]
. . . . .

ﺂ̷̷̷̷B)

ٱ #:-s
ﻣٱ ﺂ ﺂ>:/
̸ ̸. ﯾ ڤٱ</3
ٱ [۶]
ﺂ ٱԪ̸̸
̸̸ ﺂ ٱ ﺑ :'(..
ﺂ ﺑٱ ̑̸̸

ﯾﻗٺ ٱﺷ ٱﻧ ﻣﺷ ۈ ﺧﻧٺ
ۈﻓ ﺣﭠ ﺑ ﻟ٪ ﻓﻗ </3

:(

̣̣̇ (y)
ѐ ۉ ۉ ۉ ۉ ۉ :
ݐ ݐ ۉ.ۉ ѐ X_X

. =)) ()

:O
http://alsary.com/vb/imgcache/2/173420alsh3er.jpg

http://alsary.com/vb/imgcache/2/173423alsh3er.jpg

http://alsary.com/vb/imgcache/2/173425alsh3er.jpg


http://alsary.com/vb/imgcache/2/173427alsh3er.jpg

http://alsary.com/vb/imgcache/2/173428alsh3er.jpg

http://alsary.com/vb/imgcache/2/173429alsh3er.jpg

:$
:p
#:-s ...


(1) (2) (٣)

~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) (2) (3) (4) (5) .(6)

~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) (2) (3) (4) (5)

~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) (2) (3) (4)

,
♥(qJJI Jgω∫ ɔρζρ qJJIƔI qJIƔ)♥


, ﻤ [ ]
" . . /
ۆ ۆ [ ]
: ٱ " . .
ۆ
. . . . \=D/<3\=D/<3


.....
.
.
{:$}.
.
.
.....
..?
ۆ :
Ő ۆѐ ѕ
ۆ Ð ۆ X_X "" ѕ<3<3
ۆ ۆ ۆ
Ȑ Ȑ ۆ ѕ ({})
ۆ
♥ ♥ ♥
♥ ♥♥ ♥
♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥
♥ ♥♥ ♥
♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥
♥ ♥♥ ♥
♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥
♥ ♥♥ ♥
♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥
♥ ♥


♥ ♥ ♥
♥ ♥♥ ♥
♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥
♥ ♥


♥ ♥ ♥
♥ ♥


,[ ﺂۆ ]
ۆ ﺂ ﺂ ۆ
ۆ ﺂ ̸̸ :(
ۆ ۆ ﺂﺂ
: ﺂۆ ̸̸ ({})
ﺂۆ ۆ ﺂ !
ۆ | ﺂ ﺂ |


ﻣﺳﮘ ﻟﻣﺳﮘ ݪ

ﮘ ݪ

ﮬ ݪ (n)

٭┈ ٭̣̣̣̥
ۓ / [ ] :$..
ﺂ / ﺂ !
ﺂ [ ۓ] >:/.
.◦ϰ..

,
>:/
ۈ

ۈ ٱ . .
:)( )
ۃ ..
ۈ
ۈ ( ) (y)(y)

ٱ [ ͑ ] :)

ӑ ٱ !..
ٱ ۑ<3
(y)

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-26-2010, 07:50 AM
, 3-|
.>:/
;:11_1_120[
..X_X


, ۆ `
ʐ ۆ
Ȑ <3


ٱ

ٺ ﺂ
ۆۆ . .
ۆ ٱ
{ ۆ | } . .

:$<3

~


~

{ ڷ ...


ٺړטּ ۈ ړ ۈٺٺ ړ ۈۈ ړ .. ٺטּ טּ טּﮧ ۈړ טּﮧ ۈטּ טּړ [ ]


!
|* [ ]
!

!

[ ]
!

.. ..

, ﺂ
. . . . . . . . . . / ‪‬
..
. . . . ۆ / <3

ѐ
,
:
Ð ͐ !
/
. .
Ԑﮧ | ,
͐ !

,
!
. .
!
. .
!
ϐ :
!
Ȑ , |
. .

:
!

Ð :
!
 ,
!

!
. .


" . . :
|[ . .
!

: . .
(
. .

ڐ !
. . Ӑ . .
͐ ! :
|[ ѐ !
. .
( !

|[ ѐ . .

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-26-2010, 07:53 AM
..
!

( 2 ) ( 2 ) ..
......... !

..
... ...... !

", ..
!!

ۆڳ тм<3
ۆڳ Ďм<3
ۆ ŷм<3
ۆ ﮩ ηм<3
ŷм<3
ۆ ŷм<3
ۆڳ ŷм<3
ٺۆ ڳ ŷм<3


..
..
..
..
..


{ }
. . \ ۈ . .! 8-|
/
ۈ <3


!
:


. . . {
<3


. . :$ .

. "ʐ


!
!
!

<3

ﺂѪ ٺ ﺂ ﺂٺ ٺۆ ٳ
ٺۆۍ ﺂϪ ..
ٺ ٳ ﺂ ↓
ۆ ﺂ </3

, :

' , , , , ,

<3


{ 
ۆ ۆ 3-| . .

..
[ ] .. !

[ ]O:11_1_113v
( ̶-̶̸-̶ ∂⌣.͂.̈́́.͂-̶-̶ ◀ )
~
[]
핕~O:11_1_113v
[]
~:514v[1]:
[]
~<=-P
[] ~
~:>3-|

ۆڳ ٱ ڳ ٱ
ۆ ٱ ..
ۆٱ Ȫ ﮱ ٱۆ ۆٱ
ڳ ﮱ <3:$

...
...

....3-|


.. (): ..!(n)
/
'' "</3
(

ڪ:12_1_112[
:12_1_112[
ڪ:12_1_112[
ڪ :12_1_112[
ڪ ڪ:12_1_112[
:12_1_112[


~
,


ڳ </3


(y)


ڳ - " "
ٺ ۆ / ﺂٱ =-?

ۆٱ ڳ ' ( ު ) ..
ﺂۆ : ڤ (n):12_1_112[

..}

..~
..~ ..}

..~
..}

..~ ..!
..}

..~ ..!
..}

(( ..~ ..!
)) ..~ ..}

" " ..~ !
/ ..}

..! ..~
..~ ..}

.. ..~
..}

[ ] .. ..}
..~

..! ..}
..! ..~

.. ..}
..~

.. ..}
..! ..~

..! ..}
.. ..~

..~ ..}
..~

: ..}
..~

( ) ..~ ..}
.. ..~

.. ..}
..~

: ..~ ..}
..~

..}
.!! ..~

..~ ..}
.. ..~

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-26-2010, 07:59 AM

""

""

""

""

O:11_1_113v...@.O:11_1_113v.

.>:/
ǐ .O:11_1_113v:
.. :$
:
..

ǡ ۆ X_X =)) =))

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-26-2010, 08:00 AM
:$
.. ({})
☑ /:11_1_113v
(y)
:11_1_120[ ٱ...:11_1_120[
̣̤̣̣̇̈̇̇<3̣̤̣̣̇̈̇̇

ڛ  ﻏ  ۈ ۶ ({})
ڛ   
<3 ۈ  :*
.

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-26-2010, 08:01 AM
ٺ

( ٱ ) ۈ ( ٱٺ )
( ٱ ) ۈٱٺ ٱ ۈٱٱ

\=D/<3 !

͑ ڳ ﺂﺂ

! !
" "
,
. . . ~
/ () </3


..
..

:

(y)

:

!! .. >:/>:/
: ... !

:
,,


,:11_1_113v


..

....

_ _ _ _ _ _
... {
"" ..
{ !!
~ ..!
{ "" ..
~ * ..}..


/ 
!!
[ ] ..ۆ
ۆ <3


.. 


ﺂ ٱ
ۅﺂٺ ۅٱ ﺂ
ۅﺂﺂ ٺ ﺂ ۶ . .
ۅۅۅۅۅۅۅۅۅ :$

{ ۅٺ ~<3

( )*~

 :

1. .

2. .

3. .

4. .

~* ( )*~


:

=D

=D

:

" "

| |

</3 ..

̵̶̭̌


:O !!!!!


=D\\ =D\\ =D\\
// // //
_\\_ _\\_ _\\_

\=D/

//=D //=D //=D
\\ \\ \\
_//_ _//_ _//_

\=D/

=D =D =D
~||~ ~||~ ~||~
_||_ _||_ _||_

 
ٷګ 
 
<=-P \=D/ ۅ\=D/ۅ\=D/ۅ\=D/  
ٷګ 
 
<=-P \=D/ ۅ\=D/ۅ\=D/ۅ\=D/
\=D/
=))=D ̣̣̣̥٭̣̣̣̥̲̣̥
..
!
.

!
:
..
!

</3 !

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-26-2010, 08:06 AM
: !!
..*
!
, !

*
:
[ , , , ]
~
..*

:
,


!

̣̣̇̇(̥̊:$)̥̣̣̣̊̇̇̇̐
ﺂ ~
/ ٱ
[ ۆۅܪ ]
ٱ ۆۅ
/
ﺂ ﺂ۶ܪ ..
ﺂ ٺٱ
/ ۶ X_X<3

..
..
..
.. ..
..
...
...
...
ﺂ ﺂ .
ﺂ ﺂ
ﺂ ﺂ ~
ﺂ :
‘ 'ﮧ ﮧ ..
[:202[1]:] ~
] ~
ﮧ [>:/] ~
. . .

[Ȑ] <3

[] :$


, .. ]..
/.. /..~
~{ ,
. .

.. </3!


,ڳ ڳ `
ۆ ڳ ۆ ڳ]-
ڳ ٱ
ۆ ۆ ﺂ ۆ [ ڳ ]


♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-26-2010, 08:08 AM
, <3~
({}) ~
(y)
X_X~
>:/3-|~
<3</3 

!

:$ . . !


. ' ' .
/\
' . . '

̶

(y)

" ..
" .. !!
.. </3

.
<3<3

= ܐ .
<3 = .
<3 = .
<3 =
<3 = .
<3 = .
<3 = .
<3 = .
<3 =


ٱ ڳ
ٷ . . 
ٷ . .. ڳ :11_1_113v
</3. .
ٷ ٷڳ

̷ט :514v[1]:

, ♡ ﯙ
ﯙ ﻤﯙ ;:11_1_120[

ﯙ ﯙ


ۆ X_X :$
ڳ ۆ :
- / ۆ ﻣٱ ۆ ( )
ۆ : . . /
" . . ۆ . .

ٱ : 
" ٱ ﻣ ڪ
ٱ ב 
{ . . ۆ ! ♡


, :|
..
..
!

: ~
! </3 (y)

: ~
! :12_1_112[(y)

: ~


, ,
ٱ ﻣ [ۓ] !
ۆ ٱۆ ۆ ٲ , [</3]
ۆ ٱٱ , [</3]
ٱ ڳڳۆ
ۆ ..!:11_1_113v (n)

: !!
. . 䪑 ..
:12_1_112[ !

:$ X_X

, ؓ <3
X_X
...:O
({})
ﮱ<3
> <>:/

:12_1_112[ 
X_X ``ٱ♡̨̐
~


ٱۓ ٱ .. <3
ٱ ۈٱ..
ۈٱ ٱٱ [ٱ]
.. :$


<3
..
~ ~ ~ ~ ~
.♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-26-2010, 08:13 AM


 ..
 ..

 .:/ .
 ..:s
 ../:)
 ..=))
 ..=D
 R ߫8-|.:/ For some one

:
: .. .. .. :/
=))
:s

:'(
..(( .. .. )):x
.. X_X=D
.. >=)>:/
..:&
...:s
.......:s
.........:s
... :s
:&
>:/ :'(
..
..
..>:O
X_X
..
...
=))
..
<<
B)=D
:
- 
- >:O
- <<
:'(=D
:
/
.. ...:'(

<< >:O:s
<<<<
B)

...

:s :&
:'( X_X


.

=)) =)) ﻻ =D
.. ..

ٱ

ﺑٱ
{3-|}

♥●ĂĺЯĕĕm≈
11-26-2010, 08:16 AM

/
...|^|


*.*____Π__*.*.*
.*/______/Δ\*.*.*
*l___Ω__[l_l]*.
24 !!!
[♥ ♥]


{ 
ۆ ۆ 3-| . . .:
. .
: . .


</3 . .


( ) ..!"" ..!

ﺂڤ .. !!
ۆ ٺ ٺڳ `
ڳڤ / ٲܪ ۆٺ ,
ڳ . . . .


[ ڳ ] </3


", . .
" "

ۆٱ . .
}`*

..

",

ۆ 


,,,

ٱ

ª 
ª 
פ ª 
ﻤ ª
ﻤ ﻤª 
ܐ ﻤ ª
ﻤ ﻤ ª 


. .
ۆ . .
. .
ۃ . .
. . .
ۃ . .
ۆ . .
. .
ۆ . .
ۆ . .1-<3
2-<3
3-<3
4-<3
5-<3
6-<3
7-<3
8-<3
9-<3
10-<3
............................................<3 O:11_1_113v
1-(*)
2-(*)
3-(*)
4-(*)
5-(*)
6-(*)
7-(*)
8-(*)
9-(*)
10-(*)
..........................(*) O:11_1_113v
1-<3
2-<3
3-<3
4-<3
5-<3
6-<3
7-<3
8-<3
9-<3
10-<3
................................<3 O:11_1_113v
1-(*)
2-(*)
3-(*)
4-(*)
5-(*)
6-(*)
7-(*)
8-(*)

,
ٺ [(y)]

ٺ ,
ٺ [(y)]

ٺ ٺ ,
ٺ [(y)]

ٺ ٺ ٺ ,
ٺ [(y)]

ٺٺ ٺ

ٺ ٺ


!!!!

!!

[[ ]]

" "
!!
(y)O:11_1_113v

", ٺ : ﺂ
. . . { פ >:/
ۆ ﺂ ٺڳ
ٺ ﺂ
` \=D/` []


ڪ ﺂ ﺂ
ﺂ ڪڪ ﺂ X_X :$

ٱ ۓ ٱ ٱۓ ..
ʐ ..<3

ٱ ۓ ({})
ٱ ..
Ȑ ۓ ʐ :*


..<3

..:$
..:$
.. ({})
? ..<3
? ..<3<3
ۈ ۶
( .. .. )X_Xﺂ ܪ
,
ﺂ . .
ﺂ !
פ ﺂפܐ :'(


Ϫ
ﮯ ..!!
ͪ [ ] ~
Ϫ ﮯ " כﮯ߿
( )| | ..!

ܐ
..( ۃ

..( .

>:/
ʐ
(n)
{ ǐ >:/ }
ǐ

:12_1_112[
: Ȑ
:12_1_112[
. ` " " !.</3

:11_1_113v

: פ <3
ު )
" ٱ ٱ ٱ
ۆ { * ʐ

פ
{ O:11_1_113v ٱٱٱڼ O:11_1_113v }ﻣ ﺂܪ ܪ . . .
ﺂ !
ﺂ [ ﻣ ﺂ | </3

ﺂڱ . .
ﺂﺂ Ѫ | ﺂ | </3:12_1_112[

11-26-2010, 08:55 PM
​​​​​✉♌◀ </3
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​


[ ]
. .
. .
!!
[ ]3-|~~~~~~

۶
~~~~~~

۶ <
~~~~~~


~~~~~~


~~~~~~

ڳ
~~~~~~

ڳ
~~~~~~

.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ډ : !
ۆ Ȑ [|http://www.bb4arab.com/vb/images/smilies/frown.gif|]

..(n)
~ ۆ ~
, <3

​​​​​I...

ۆ X_X
. .
Ū 

[ ﻵ ]:$<3

​​​​​​​​​​​ ​ ( ۆ ۆ ۆ ۆ }
ê ۆ ۆ . .

ۆ !*
ۆ . .

<3 ​ ۆ
ۆ ({}) ۆ ۆ !*

​ Ohttp://www.bb4arab.com/vb/images/smilies/smile.gif
ۆ / ​ ۆ . .

ۆ ​ / ​
. . ۆ <3
,
​​​​​​​​​​​
: .
().
:
.
:
:ǡ!
=D =D =D

11-26-2010, 08:58 PM
ٱ ٺ 
|( ﻣۆ )| ​​
ٱۆ / ..
​ۆ ٱ : ٺۆ </3

11-28-2010, 04:56 PM
[]

( http://www.bb4arab.com/vb/images/smilies/smile.gif )
.....................................
[ ]
{ ]

</3

.................................................. ...............
( ) .. :$
?..
? ?
? ? / ??? " ?


?:$ ..
.............................................
????? .. !
()

..
..
?


[ ≈ O
ۆ ]

[ ] (y)

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-03-2010, 12:09 PM

*LB* : .
: .
*AE* : .
*BH* :
*KW* : !
*EG* : X_X
=)) ̷̸̷̸̷̸̷̸̷̸̐̐̐̐̐=))
ٱﮱ =))
=D

=D =D
""""""""""""""""""""""""""""
ﮯ ﮯ
ﮯ ...3-|
עﮩ
ڐ ~=))
""""""""""""""""""""""""""""
" "
: !!

""""""""""""""""""""""""""""


""""""""""""""""""""""""""""
, THE SECRET
:

...
ѿ!!
. ..
...
!
?!!
...

Ͽ

....

. .. ...
. ..
. ..
. ...
...

......
...
...

""""""""""""""""""""""""""""

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-03-2010, 12:11 PM

. . . :$ }
ۆ ۆѓ
|[ ]| ﺂ ﺂ
<3X_X
ٱۓ ♡ :$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

:x{ }:x

<3{ }<3

B){ };;)

O:){ }O:)

>:/{ }
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
[ ]
+ + ..
(http://www.skfn.net/quran/18.html)

,,,
ۆ ٱ ۈۆ ۈ ٱ ۆ ۈ ۈ ۈ ۆ ۈ ۈ ٱ ..

<3 <3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''
:
......
" " ~
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ۆ !!
".. ۃ .."
ۃ !!!
.. !
ۆ .. !
ۆ .. !
ۆ ۆ .. !
..
ﯙ ..
ۃ
".. .." (y)
(
ﯙ )
\\\\\\\\\\\\\\

</3

.. (n)
..~}
| | </3
~:| :(
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

..

..
..!
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
<3
( ﺂ ) ﺂ X_X ..

:$ ..;;)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ٱ


..!!ۃ

.. ۃ
ʪ
.

ۃ ۃ

ۃ
''
ʪ..
''..
.
..
" .. <3
'''''''''''''''''''''''''''''''''
<3
<3
ܐ ( ܐ)..<3
ϐ !
( ܐ)..
ܐ ܐ
'''''''''''''''''''''''''''''''
<3
() /
. . :$
: ;;)
X_X
\\\\\\\\\\\\\\\
,! O
, .. 8-|
,! (y)
, ,!
:$
............ <3
................... ! X_X
,! 3-|
({}) >:O .. >:/
, ! </3
'''''''''''''''''''''''''''''''''
ϡ ѡ ѡ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-03-2010, 12:13 PM

...

..

'''''''''''''''''''''''''''
, ..
..
..
..
..
..
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

=D .. :O
<=-P .. 
 .. B)
:x .. :x
(y) .. (n)
:$ .. :s
<3 .. </3
(y) .. (n)
*nerd* .. 3-|
=-? .. :'(
<3<3 :'(
 >:/
(=| ,,


3-|
=))=))=))=))=))
'''''''''''''''''''''''''''''''''

(y) =)) (y)
'''''''''''''''''''''''''''''''''


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, <3

>:/
() 
3-| >:/
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
{:p}  '
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


 =))
=D =)) -◂=D =))(X_X=)):'(~)
ﮫ̷̸̐ﮫ̷̸̐ﮫ̷̸̐ ͂ ͂ ̈́́ ͂ ̓́~=))X_X=)):'(~ ͂ ̈́́ ͂ ̓́
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, .. :/

:p
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ٺٺ ٺ

ڳ ڳ
ڳ ڳ ڳ :
..
(y)
'''''''''''''''''''''''''''''''
 ~ <3 ]
;)
ۆ ڳ <3
. . . { ۆ ٱ ! :$
:*:*
'''''''''''''
" " <=-P
""B) ;;)
' <3 O:)
' ﻻ B)
' (=| :> <3
'
:s <3
' ..
! <3<3:D
\=D/ :'( \=D/ <3
\=D/

:p=D
(y)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
. ` ()
"
<3 !
**
'''''''''''''''''''''''''''''
ۈۈۈۈۈۈۈۈۈ !!
ڳ ٺבڀ
ۋٺﮩڍ ڳ ۋ ٺڳ <3 :$
ۋٺۆ ۋٺ ۋڍڳ ٺۆ
ٺ ٱڳ ڍ ב
ٱ ۓ

ۆ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ۆ ב
ۆﮧ ۆ
ﺂ ':)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
",


MP3
( )
- (http://mp3quran.net/afs.html)
( )
- (http://mp3quran.net/ajm.html)
( )
- (http://mp3quran.net/s_gmd.html)
( )
- (http://mp3quran.net/shur.html)http://*********/athkar/2.html

http://*********/athkar/3.html

http://*********/athkar/4.html

http://*********/athkar/5.html

http://*********/athkar/6.html

http://*********/athkar/7.html

http://*********/athkar/8.html

http://*********/athkar/9.html

http://*********/athkar/10.html

http://*********/athkar/11.html

http://*********/athkar/12.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ﺂٱ ﺂ ~
۶ ۶ ﺂﻟ . .
/ ۅ ﺂ۶ٱ
</3
* . .!
. . ! </3

{ . ..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
2 { }
:: {}
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
..
..
̯͡ﮭ
~ ..!!
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
( ) </3
!

:
( )
( ) ,
!
:
( / ) </3('=
:( :'(
'''''''''''''''''''''''''''''''''
ʐ 
{ } -
"" ..
┈┅┅
''''''''''''''''''''''''''''''
,  
......... ﮯ <3

......... ۆ 
<3|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
"
:


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

...!
..!
...!
..
'''''''''''''''''''''''''''''

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-03-2010, 12:15 PM
( )
( )
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 . . .
, , ,
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
..
[ ] .. !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
" " !!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\",
..
!
/ ..
!
..
: ( )
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
| " . . !
{ . .~
** . . [ . . !
" / . . . }
{ . . !
" | . .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ј ǘ
ј
˜
ژ
Ș ˜

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, : ( )
! [ ]
.. " "
.. ,
. . .
. / - . .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


[ ]

!


[ ]


[ ]
/

[ ]

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
..
..
..
..\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


" "
..!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
- ,
. .
. .
!
:
. . ,

. .
. .
,
Ȑ !
. .
ѐ . .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
!
,
.
,''''''''''''''''''''''''''''''''
ڱ
ڱ ڱ
O:)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
}
ۈ {<3]
ۈ ۈ ۈ . .
ٱ
ۈ ۃ ۈ *
~
'''''''''''''''''''''''''''
<3 ~
} ~:(
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
҈
˚
עڳ ﺂ
ۆ ﺂټ ڳ

ۆﺂﺂ ﺂڳ

҉
◦</3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
3ﭠ ﺂ ﭠ
✗ ✗
۶ ﻉﺂ ۆ㡡
:$ <3
'''''''''''''''''''''''''''''''''
:
({}).{<3 <3 }

( )3-|
''''''''''''''''''''''''''''''

, ۆ `
ʐ ۆ
Ȑ <3
''''''''''''''''''''''''''''''
~

~{ ڷ ...

ٺړטּ ۈ ړ ۈٺٺ ړ ۈۈ ړ .. ٺטּ טּ טּﮧ ۈړ טּﮧ ۈטּ טּړ [ ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

. . . . . . . . . . / ‪‬
..
. . . . ۆ / <3
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-03-2010, 12:16 PM
ѐ
,
:
Ð ͐ !
/
. .
Ԑﮧ | ,
͐ !
''''''''''''''''''''''''''''''
,
!
. .
!
. .
!
ϐ :
!
Ȑ , |
. .

:
!
''''''''''''''''''''''''''
Ð :
!
 ,
!
'''''''''''''''''''''''''''''
!
. .


" . . :
|[ . .
!

: . .
(
. .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
ڐ !
. . Ӑ . .
͐ ! :
|[ ѐ !
. .
( !

|[ ѐ . .
''''''''''''''''''''''''''''''''
[ ] !
( <3 )
..
..
,
, ♥
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
, Ð
Ȑ <3
.
. 
: []


ݐ ( ѐ ) .
({})
:$ <3

~
(y)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
'':)
''
'': ''({})
''
.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ۈ ۈ ٺ
ۈǐٺ Ϫ ٺ ٺ
ۈ ..
ۈ 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:
2_ { }
..
{ }
...<3
:
1_ ( )

.
: ( ) ( )
.. (( ))
...<3
(( ))


''''''''''''''''''''''''''''''''

. .
.ﺂﺂ
{<3}:$X_X
<3<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
<3
{ !!
~</3 =:(
^ ~
:$
:'(
;;) !!
\\\\\\\\\\\\\\\\\
{<3}
ۆ ٱ ٺ :
ٱړ ړ ٱ [<3]
ۆ ۆ ۶
ۆ
ۆ ٱ ﻤڼ ٱϪ ٱ ۆ
: ۃ []
'''''''''''''''''''''''''''''

.. !

,, .. !

[ ] ..
''''''''''''''''''''''''''
:

..

:
:/!
:$ :
3-| !!
:> :
3-| !
=))
'''''''''''''''''''''''''''''
~
: !
/
. . : !

!
=
''''''''''''''''''''''''''''''''
Ѫ . .
. . ۆ ۆ ۆ ުѪ
ۆ Ѫ
. . Ѫ '! 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


..
..
!
<3
*
''''''''''''''''''''''''''''''''
", ! [:$] .
" ! "
ﺂ ﺂ [<3] .

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


כ
[כ] </3
כ
[] <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\
/ / ~
| !
.... ..
..
.. ! :


... !
...... !
| | ..
!
.... ( ) !
..
..
!
! ..

' / ' !
... / !
:
:(
.. !
..
| ..
:
..</3
'''''''''''''''''''''''''''''''''

[ ] .. <3

( ) 


{ } <3!
♡̸̸̮̮̃ (y)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-03-2010, 12:36 PM

..
{ !
| ..
,,
.. ..
( ) ,,
,,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﺂω [̵⌣̵̨̜̣̍]
ﺂۓ ۆݐ ۆ !
ωۓ "ω" '
~ { ωۓ ̸̸ <3 ..!
'''''''''''''''''''''''''''''''''
ﺂ ٺݪ ٺ X_X
ﺂ ٺ ٺ ۆٺۆ
ﺂۆ ﺂ ~ <3
. . . ѐ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
]<3
:
"
:


'''''''''''''''''''''''''''''''''
/ 
, Ȫ 3-|
, 
۶ >:/
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
~

ב
ۆڱ ט
ٱ ډט ٱڱٺ
ٺ ڱ .. ||~ <3
~
- - ' <3
''''''''''''''''''''''''''''''
!!
..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

[
!
/ .. ♥
..
'

פ
'''''''''''''''''''''''''''''
[ , <3<3<3 ]

;
[ <3 ]
" "
,
({})


 . ..

'''''''''''''''''''''''''''

[ ] ..
.. :
[ ] ..
[ ] ..
[ ]
!!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

..!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
{ *
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
. . / *
. . [ , !
. ~
" * !
/////////////////////////////

Ɣ
{. . !!

{. . !!
. . . . !
''''''''''''''''''''''''''''''''''

!
. . .
/
. . . [ ] !<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. .
ѐ [ ]  !
ﺂ | Őϐ ..
ﺂ .. :$ <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ª //
. ڳ ڳ ڳ ..!
"ڳ"ڳ ..<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:

..
.
... !!
.!! ~
''''''''''''''''''''''''''
ڳѪ ﺂ
ۆ
ۆ .. ڳ !
ۆ / ,

ۆ !!
ۆ ۆ!
!!
! .....
'''''''''''''''''''''''''''''''''''<3
O:)
'''''''''''''''''''''''''''''


.
'''''''''''''''''''''''''''
ﺂﻟﺂ ﺂ ﻟ / ﻟ </3~
ﻟ ...
ﻟ 
ﺂ  :)
''''''''''''''''''''''''''''''''


:$<3
ٱ
ٱ Ȑ ٱ :p
~ !! X_X:$ ...
''''''''''''''''''''''''''''

!
B)

! :$
Ylaaa <3<3
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

* *
12-04-2010, 05:28 AM
21E8E72F

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-04-2010, 06:39 PMۓ :(
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ﺂ ۆ ﺂ ﺂ }~
~{ ۆﺂ ۆﺂ ﺂۆ
ﺂ ۆﺂ }~
~{ ۆﺂ ۆ ۆ
}~
~{ ﺂ ﺂ ۆﺂ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
♡̷̴̬̩̃̊
.:ΞΞΞ:. , , .:ΞΞΞ:.
":ΞΞΞΞ:..:ΞΞΞΞ:"
:ΞΞΞΞΞΞΞΞ:
":ΞΞ:-'!'-:ΞΞ:"
☀̤̣̈̇ ☀̤̣̈̇
~<3
~ <:p :$
:D B) \=D/ :D <3<3 O:)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
... {
"" ..
{ !!
~ ..!
{ "" ..
~ * ..}..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ( ) .. / ..
(ϐ) ..!
..!!
..
()
../ ..!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
", ,
ۈ
. . . : ) ` <3
ۈ ۈ ۈ ۈ ﺂ͐ !!
ۈ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ڼ ڳ ۂ ۃ ۂ . .
ۈ ڼ ڳ ۂ ﻫ ۂ .
ۈ ڼ ڳ یۓ ۈ ۃ
ۈ ڼ ڳ یۓ .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﺂٺ \=D/
ڐ

Α .. ! !
' ' !
X_X <3 ~
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
[ ﭑ ]
ٱ ۆڳ 
ﮱ [ ﮱ ]
ۆט . . ۆڳ ` ۆ ٱ ﮱ !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\
&ordm;̩̩̩̩̥̣̥̐̣̥̐&ordm;̩̩̩̩̥┈┈┈┈┈┈┈
̣̇"
ﺂﺂﺂﺂﻢ (=|
ﯙ̷ ע

. .

</3

3-|

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-04-2010, 06:41 PM
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
̣̇. ﺂ ۉ ﺂ ﻣ
. . . " " ;*
ۉ ﺂ ﺂ
. . . ۉ ̷ " " ﺂﻟﻠ ٱ !* . .

<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ٱ
ۆ ﮱ ۆ ٱٱ ڳ !!
ﮱ ٱ ٱ
ۆ ٱٱ ٱڼ ٱ !!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\
̣̇
. . / ﺂ
' ﮱ ' . . ڳ
ۆ ﺑ
............. ﮱ
ﺂ ﺑ ڳ
Αﮱ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
̣̇
:)

O:)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
" " !!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
̣̇

~
! :)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
̣̇( ) !
/ :
- -
/ !
- - :
" "
/ :
- - ! .. </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
̣̇ ..
..


(
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ע ﮫ ע ﭑ ڳ ٱ ﺁﺂﻣ ﻴ ﻦ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
. . /
:s
ۈ ..
" " ! <3X_X
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
| ﺂۆ". .
ۆ ٱٱ.. ٺٺ ﭑѪ . ."


| :
ۆ ٱٱ ٺ.. [ ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \
,,,
| " " |


3-|
{ ~ }.../:)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ..
: ..( )
<3. : ..
: ..
<3. ..
.. ..
<3. .. ..
..
<3. .. ..
..
<3. .. ..
..
<3.
.. .. !!
<3. ..
..
<3. . ߫
..
<3. ..
.. ..
<3. .. ..
.. ..
<3. ..!!
.. :
<3. ..!! : !!
.. ..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
", ڳ ڳ ﺂڳ
ڳ ﺂ ﺂڳ
ڳ ۈ ڳ ﺂ !
. " ڳ ﺂ ﺂ ڳ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
", ٱ #:-s
ﻣٱ ﺂ ﺂ>:/
̸ ̸. ﯾ ڤٱ</3
ٱ [۶]
ﺂ ٱԪ̸̸
̸̸ ﺂ ٱ ﺑ :'(..
ﺂ ﺑٱ ̑̸̸
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﺂѐ .. 
ڻ [ ۉڻﺂ ﺂ ]
ﺂ ﺂ <3
ڻ [[ ۉڻﺂӪ .. :$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
[ ﺂ ]
. . . " " !3-|
. . . [ ﺂ ] ! <3. . .
" ~ !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﺂ ﺂ ..
ۈ ..

ﺂѐ ﺂ ..
..!!! 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ٺ ﺂ̷̷ ٱ
ﺂ̷̷
ٱ
ﺂ̷̷ [ </3 ]
ٺ ٱ ב ۆ ٱ...
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
*
ڳ ڳ ڳ ڳ ..~
ﺑ ڳ ..!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
’
’ ~
~ . . [ ‘ ] <3 . . !!
ړ ..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/ ( ) X_X
( ) ( )
ʐ ( )
( ):$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.. ( ) .. ( ) . !
.. ( ) !!
( ) ..
( ) ( ) !!
0000000000

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-04-2010, 06:46 PM
,ڷ ڪ . . . \ ڷڪ . . . ڷڷ . . !
ڷڪ ڷڷ . . \ ۈڷڷ ڷڪې . . !
ڪ ۈ . . . . \ ڷڷ
..................................... ڷ ڷۈ ڷڷ . . ڪ ې . . !
\\\\\\\\\\\\\\\
.. ( ) !
/ !.. / <3

({}).
({}).
({}).
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
. ....
..
!!
..

/ =D
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,
...... , , : !
/
...... , , !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

◄<3 <3►
@. :
.. ڪ ۶
◄<3 <3►
@. :
۶ ڪ ۶ ڪ
◄<3 <3►
@. :

◄<3 <3►
@. :
۶ ۶ ۶
◄<3 <3►
@. :

◄<3 <3►
@. :
ٓ
◄<3 <3►
@. :
۶
◄<3 <3►
@. :

◄<3 <3►
@. :
۶
◄<3 <3►
@. :

◄<3 <3►
@. :
۶ ڪ ۶ .
◄<3 <3►
@. :
ڪ
◄<3 <3►
@. :
۶
◄<3 <3►
@. :
۶
◄<3 <3►
@. :
ڪڪ ڪ
◄<3 <3►
@. :
ڪ ۶ :/
\\\\\\\\\\\\\\\\

:'''''''''''''''''''''''''''''


..
..

!
<3
*
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﮙ .. X_X <3
Ϫ >:/
ﮙ <3 ..
ﺂ ﺂ. X_X <3
[ ﮙ :$ }(*)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
` (y)
. .. .
. . . ۆ ۆ
. . . [ ۆ] . . <3
}(*)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

http://****.net/bb/astghfar.html


http://****.net/bb/a4kar.html

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-04-2010, 06:47 PM
] . ~̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷
ٺڪ ٺڪ ٺ /

ﺂٺٺ ڪ ̸̸ </3
ﺂ ڪ..
-̶̶̸Ϟ̸♥̸̨-̶̶
}(*)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

?:@..?
:@..?
:@..?
@..? @..? @..? @..?
@..? @..? @..?
ǐ@..?
@..?
@..?
@..?
@..? @..? @..?
@..? @..? @..?@..?
..
@..? @..?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


:$
X_X

=D
=D
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
(*) {
[ ] .
=== [ ] .
[ | ◊ . !
====== . .
=========== ◊ . .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

<3
פ
פ
פ
פ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


' !
!
Ց ٱ </3
\\\\\\\\\\\\
,ٺ ۈڜ ﻟۈ
ڱ . . .
" ﻼ ﻼ ﺂ "
" ۆ ﺂ "
ۈ ﺂ ﺂٺ ۈ ﺂO:)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ۆٱ ۆª
ۆٱ ۆ
" " ۆ ª
[ ] ٱڎ 
ۃ ڎ .. ª :(
ٳ ٱ ۆ
ۃ ڎ .. ܎ª
ۆ ٱ ٳ*
 ۆ ª
ٱ (n)
 ۆۆ ª
ٱ ٱ ۆٳٱ ڎۆ 
 ۆ ۆ ٱ ª
ۆ / (n)
Ȑ  ۆ ٱ ۆª
{ } ۆ
ۆ ۆ ڎ ۆٱª X_X
ۆ ۆ
ۆ ª 
ۆ ڎۆۆ ڎ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
", :O
http://img9.imageshack.us/img9/507/arriyadhgroup.jpg
=D (y)<=-P
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
( ):s
1/ .:$
2/ .
3/ \=D/
4/ :)
5/ .#:-s
6/ :'(
7/ ;;)
8/ ({})
9/ (=|
10/ :p
=D =D
~ BB
{:p}
=D
' =D
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
┈┅=D┅┈

.
: ..
: !
=D\=D/=))\=D/=D
\\\\\\\\\\\\\\\

bb .. <3
!
.. <3

<3
!
( ) <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﺂ ﻣ ..~
ﺂ~ ;:$
ﺂ ﺂ~X_X
ﺂ~ <3<3

ﺂ ~ /
ﺂ@ﺂ �! :>
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

..!
..
..!
~
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

. . !
! [ ]
, . . !


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


.. ..

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. . *

ۈ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
"" ..
"ܐ" ..</3
" " .!
" ǐ " ..\=d

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.. !
4 .. .. |[ ]|
[] ....
~
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


..
</3
` ..
:$
..
:$<3 `
| ..
X_X?
..
:$ `
..
?<3?
..
.. <3
` ..
<3 `
..
<3?
..
<3.
Love mom ({})<3<3 ,'
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
. . !
. . . 
---------- [ ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
. .


. .

Ϫ Ϫ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


. .

O

</3
:|
( )B)
( ) :O
( ):s
! ! ( ) #:-s


!

/

!

( )

(n)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
┈┅̣̤̣̇̈̇3-|̤̣̣̈̇̇┅┈

ۆ .. !

ۆ ... ~
ܐ ! </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
! ..

... | .. !


.... ( ) `
!
/ ..
!
...
| ~

! </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
201011081289227351402
. . <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
̣̇ !
!
. . .
.. <3 `:$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
~
.!
ۉ .!
.. !!
" " .. ۉٺ !!
ۉٺ ڵ ../ ۉ
ڵ ..
ۉٺٺ [ ] !!
[ ] !!
[ ] !!
[ ] !!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ٱ ڼ :
ﻳ ٱ ٱ ʐѪ ٱ ' . .
( <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
̣̇' ٱ ☁
ٱ } ﯙ̷ . . <3 .

ﺁﺂﻣ ﻴ ﻦ ٱۓ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

̣̇ .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
̣̇ ﺑ
ۆ ۆ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

̣̇
ۆ
. . . { <3
` ﺑ . . !
. . . . !
. .
()
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-04-2010, 06:53 PM

..............
| " "!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\*
..*
*
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
QJJI♡ QJJI♡
QJJI♡ QJJI♡
QJJI♡ QJJI♡ }(*)
̣̇ *</3

ٺ ﭑ ٱﮱ ۈڤٺ
ۈٺ ۈﮱ ﭑ ۈٺ
ٺﮱ ﮱ ۃ ﭑс ٺ
ﭑۆۈ ﭑ ﭑٺٺ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\


̣̇
-ٺ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
( ) ..
 ..!
̵̭̌┊̶
- </3'

  !........
̵̭̌┊̶

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-04-2010, 06:55 PM
̣̇ ﺂ 
ۈ ٱ ﭑ ﭑۈ 
ۈﺂ ﺂۈ : ﭑ ۈ ﺂ . . 

ﺂ .  ۈ Ӑ 
ۈ ﭑ Ӑ ﺂ ﭑ ﺂ .. 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
̣̇ . .
[ ] . . .
~ . .
~ . .
~ ..
ۆ ]|
[ ۆ ] ..
ٱ ٱ
ٱ ٱۃ ٱۃ ..
ﯙ̷ ﻠ
ﯙ̷ ﯙ̷
ٱﻣ
ﯙ̷ ﯙ̷ ﯙ̷
ﯙ̷ ﯙ̷

ٱﻣ
ﯙ̷

ﺁﺂﻣ ﻴ ﻦ ٱۓ

ٱ ۆ ۆ
ﻠ ۆٱ
ٱﻣ ٱ ۆ ٱ ..<3..

ﮱٱ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﺂ ﮧ ﺂﺂ ﺂ ﺂ ﺂ ۈ ﺂﺂ ﺂ :
1) ﺂ ﺂ ...
2) ﺂ ...
3) ﺂ ﺂ ﺂ ﺂ ....
" ﺂ ﺂ "
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 ┐┈̤̣̣̈̇̇  | 3-|
'' ''
ٱٱ !
Ȫ
'' '' . . </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

.. ( )
( , , , .. ) !
( , )
/ , ,
.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


| " "!</3
<3

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:
. . . . !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

∂⌣̸Ϟ̸ ̈́ ̈́́ ͂ ∂⌣̸Ϟ̸ ̈́ ̈́́ ͂
ٱ یۓ {} . . !
ٱ </3 ,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﺂט ט ﺑ / Ϫ
 ﺑ / ﺂ ﻓ / ..
ۉﺂט ט ..{ ٺ ﺑ /
 ﻋ ﻤﺂ ﺂ ﺑ / ..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
..
!! ..
!! ..
/ !!!
.. !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
: ڳ

: ڳ

:ٱٱٱٱ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.
Ȑ
.. .. ! </3

G.night @LL (*) (=|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 ┐┈̤̣̣̈̇̇  | :
[ , ]

,
<3 !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\[ <3]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
(*) {

( ) ( )


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
" ... "
:
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

''''''''''''''''''''''''''''''''''''

"
.."
.. <3.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.. O:)
ϡ

..


</3
....
..
,, ..
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
, .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﻤ ۶
ڳ ڳ
ڳ ڳ ﻤ ۶ ۶ .
ڳ ܪ ﻟ ...
ﻟ Ȫ <3

ﯙ̷ ♥
ﻟ ڳ ..
...
{ ٱ,
ۆ ۆ ٱ ٱ
ۆ {
ۆ | ۆ ...
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

" "
ۈ
: ۈ ﺂ
Ӑ : !

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ۆ ﺂﻟ̷ .. ..
..</3

</3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-04-2010, 07:02 PM
ٱٱ . .

ٱ

ۆ

ۆ

ۆ ٱ.ٱ

ۆ ٱ

ۆ ۆ ڳڵ

ٱ ړ [<3]

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

(*) {( ) ( ***** )( *

)

(

:190-191)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!

..<3<3

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\",̸̸ ﭑ ﺂﮩ ۈﺑﺣﻣډ ﺂﮩ ﭑﻟﻋ ̸̸

̸̸ ﭑ ﺂﮩ ۈﺑﺣﻣډ ﺂﮩ ﭑﻟﻋ ̸̸

̸̸ ﭑ ﺂﮩ ۈﺑﺣﻣډ ﺂﮩ ﭑﻟﻋ ̸̸

̸̸ ﭑ ﺂﮩ ۈﺑﺣﻣډ ﺂﮩ ﭑﻟﻋ ̸̸

̸̸ ﭑ ﺂﮩ ۈﺑﺣﻣډ ﺂﮩ ﭑﻟﻋ ̸̸

̸̸ ﭑ ﺂﮩ ۈﺑﺣﻣډ ﺂﮩ ﭑﻟﻋ ̸̸

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

" ﻼ ܪ ﻼ ﺂܪ "

" ۆ ﺂܪ "

''''''''''''''''''''''''''

 ┐┈̤̣̣̈̇̇  | ٺ ( )

ۆ ٺ <3ٺ ۆ 

ٺٺ </3`

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

..}

..{ .. ..

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

'♌┈̣̤̣̇̈̇◀✉

 ܪ

 

 ۈ ۓ ۈۓ ۈ 

 ܪ



ܪ 

 ܪ

<3 ܪ<3

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

!

/

..

<3 *

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

~</3~̣̣̇̇(̥̊</3)̥̣̣̊̇̇~</3~

. (ﮯ ט )!

ۆ ۆ ﮯ

~</3~̣̣̇̇(̥̊</3)̥̣̣̊̇̇~</3~

(ۆﮯ ט )!

ۆ ۆ

ۆ "ۆﮯ"ʐ

~</3~̣̣̇̇(̥̊</3)̥̣̣̊̇̇~</3~

\\\\\\\\\\\\\\\\\ ┐┈̤̣̣̈̇̇  | ' ̯͡

ۆ

ۆ ۆ ' ۆ

ۆ ﻉ O

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ۆ ۆ

ۆ ۆ ۆ ۆ А

ۆ ٱٱ ۆ ۆ ۆ ٱ . .̷̴̐

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ٺ ۆ !</3

ѐ ٺ

ٺٺ ٺ

ۆٺ (n)

ٺ͐ ![ ] </3ٺ

ۆ

ٺٺ ....

ﯙ̷ ({})

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ϫ ( ) 

( ) </3

( ) </3

( ) - </3

( ) -- </3`

[()] 

 <3

.ڒϪ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ۄڔۃ∂[ Holy Quran (http://www.kuw.fm/quran) ]∂

: ̪Ҫ ǐ

http://****.net/bb/a4kar.html

: ̪Ҫ ǐ --

http://www.****.net/bb/al-khf.html

. --

http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/18.mp3

: ̪Ҫ ǐ

http://****.net/bb/astghfar.html- 67 - 30 (http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=67):\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

[ ϐ ]ۅ

{ϐ .. </3!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:

30

67:: ( )

[ ]...:http://g5g5.net/xzfiles/N7Z92966.mp3\\\\\\\\\\\\\\\\!

.. !Ī Łoυε мoм <3 ]|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. .

, !

, . .

/ . .

. .

/</3 .||

\\\\\\\\\\\\\\\\\\ע ﻊ ڳ

ڳ ڳ /

</3!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\... 

| ~

! </3

///////////////////////

}

{ }

{ }

{ }

ٺ

ٺ

ٺ

ٺ

ٺ

ٺ

ٺ

ٺ

ٺ

ٺ

<3==========<3

|| qJJI. ||

|| qJJI. ||

|| qJJI ƔI qJI Ɣ. ||

|| qJJI . ||

<3==========<3

<3==========<3

|| qJJI. ||

|| qJJI. ||

|| qJJI ƔI qJI Ɣ. ||

|| qJJI . ||

<3==========<3

<3==========<3

|| qJJI. ||

|| qJJI. ||

|| qJJI ƔI qJI Ɣ. ||

|| qJJI . ||

<3==========<3

<3==========<3

|| qJJI. ||

|| qJJI. ||

|| qJJI ƔI qJI Ɣ. ||

|| qJJI . ||

<3==========<3

<3==========<3

|| qJJI. ||

|| qJJI. ||

|| qJJI ƔI qJI Ɣ. ||

|| qJJI . ||

<3=========

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

̣

.. .

</3 /

( ) . .

♡̨̐ ﯙ̷\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

, ﺳ.. ۆ ﺂٱٱٱ ﺑﺳ !

ٱٱ ﺷٺ [ ٺٺٱ ۆ ٱٱ ﭠٱٱﯾ . . ! ]''''''''''''''''''''''''''''''

...

<3 ({}) :

" " :

" " :

" " :

" " :

" " :

" " :

" " :

" " :

" " :

" "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ﯾ ٺٱ ڳ ۆۆٱ ڳ ٺ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ﺂﻟﺣﯾ ړۄﻋ 

ﺑۄﺟۄډ ﻣڼﺂﺣȈ

ݪ ﯾﻋﻟﻣ ﻣڼ ﺂﺣﺑ

ﺂܪ ♥ ↓

ړۄﻋ ﺣﯾﭠ X_X~

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ٱڳ" ﮱ ~.<3

{ ۓ ﺂ .. !

ﮜ ﺂڼ ۓ ۓ

" ﺂӐ ﺂﺂﺂ풒 :$

ڳ<3 X_X

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ٺ .." ٺ ڳ

.. <3X_X

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

̷̷ ̷̷ ̷̷ ̷̷

..

..

..

..

" "

..

({})┐ ̷̷ ┈̤̣̣̈̇̇ <3 ̣̤̣̇̈̇┈ ̷̷ ̷̷ ┌\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

x

..

............... [ ] .,

............... ..!

/ =')

............

..... .. =')

........................... .., </3

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

" ( ..

.. <3

/ !<3

- 

:* <3<3

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

:.. ,

... .. ( ) .. "

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

]!..

..

( ) ..

..

..

{ } .\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

| ..!

כ ڼ ڳ  !| .. [ ]

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

{ ސ} .,

ٱ ۆ ٱ :$ . .

ٱ یۓ ۆ ({}) .,

ۆ ٱۆۆ </3یۓ ٱ ۆیۓ O .,

ۆٱۆ Ȑ <3 :$ X_X . .\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ٱٱ

ٱڽ  ,

ۆٱٱ ٱ ٱٱۆۆٱ

ۆ ۆۆٱ 

ۆ ٱٱȐ ٱڽ ۆۆ ٱ  ۆٱ𒒒

ٱ 

ۆ 

ۆ 

ۆ  .... ﮧ O<3

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ٱ 

ٺۓ ﺂ </3

ۆ ۆ ۆ [ <3]

ۆ ۆ ۆ ۆ ﻤ

{ ۆ ۆ ۆ | } . .\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:{ } 

, , , , , , , ,

..!! 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

, :/

<3

.. X_X

({})

<3<3

<3

>:/

... 8-|*

*

*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ﮧ Ґ

ۆ

ۆ ﮧ !

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  ,

. 

. || 

 . .. .. ....

...

 ..

.

}

..

.........

......

...

.....



... ..... .....

.....

.............

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", !

!!

24 !!!

( ♥ ♥)

.. .. ..

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-04-2010, 07:09 PM
...,

...,

...,

...
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
;
. . . !
:$ <3


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
"
: " <3(y)
ٱ ﺂ ٷ ﭖٳ
♣٭┅┈
ٱ ט ٱ
ٱۅ ۅ ٱٱ ٱۅ .
♣٭┅┈
ٵﺳﭥ ٱ ۆٵﭠۈ <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
;

ڵ

ٱ [ ♡̨̐ ] ٱ >:/
! 3-|(y)
:$ :$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
(PING) (PING)
..!

: !
/ !

(100) :
!
!
!

: !
!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
( )
! ..


!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\??? >:O
;;
>
:
:


:/
(y)


~o) O#:-s
:'(
:&
#:-s......


\=D/

..........


:
:>
:'(
...... ......:
... ...
:

:O :O

:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
. .
.. /
!
Ș </3

. . / !
. .

 !

/ !
. .
<3!

:$ <3 :(
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
'(=D :p

http://img703.imageshack.us/img703/2435/25633141.jpg

<3<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ۓ ̷ ۓ
..

ۓ 3-|!~
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


; :`( !*
- ( ) <3 '
. . *

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:
( Sleeping ) (=| !

:&

.


.

( Driving ) =))

!

( BRB )

. ( )
X_X
( Shower time ) ..
!!!

( Good Morning ) 4
( ) :s

( ) ..
.. .. >:O


( ) =D( ) .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ﮧ ﮧ | . . ( ] ~ Ð :$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ۄڔۃ∂[ Holy Quran (http://www.kuw.fm/quran) ]∂
: ̪Ҫ ǐ
http://****.net/bb/a4kar.html
: ̪Ҫ ǐ --
http://www.****.net/bb/al-khf.html
. --
http://www.kuran.gen.tr/kuranmp3/18.mp3
: ̪Ҫ ǐ
http://****.net/bb/astghfar.html

- 67 - 30 (http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=67)

:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.. .. " ﻋﻟۍ ۆﺂ ʪ"

ﻣڼ ﺂۆ / ﺂډۍ :
.. .. " ۆ ﺂ ﺑ ﺂۆ ʪ :$ <3
♡ ♡ <3<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:(
>=)

=))
B)

<3<3
({})


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, :

Ӫ !

<3 !
♡ ♡
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

,
ۈ ۶ ۶ :$ . .
' <3
{ }X_X
:$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..

..}{
 ѐ 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-04-2010, 07:15 PM
.!

..{ ..!

..!

..

..{..

....!

..{ ..!

...

...
...{....!.}

......{....!.}

..........{....!.}
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


` ﺂ ...
ﺂ ,
.... , ﺂﺂ !
ﺂ : .... ﺂ *
ﺂ | ,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ٳ ٺ ڳ .. : ( </3
ۅ ٺ ﭑ ڳ . .

ﭑ : \=D/ !
( ۓ Ѫ ۅ ) !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
[ ]


..

(  ) . . ,
: !
. . ,
. . [ ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

( ) !


. .
? [ ]

" "
. . ( )

( )
[ ]

( )
" " [ ]

( ) " "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

:
http://www.awda-dawa.com/photos/image/8a4250f7f2.jpg


http://www.awda-dawa.com/photos/image/958ad470f4.jpg


http://www.awda-dawa.com/photos/image/9184ea7b1e.jpg

http://www.awda-dawa.com/photos/image/42969d81ae.jpg

..


http://www.awda-dawa.com/photos/image/897c7dd66d.jpg


..


http://www.awda-dawa.com/photos/image/c0799b738f.jpg


http://www.awda-dawa.com/photos/image/a69230e0ff.jpg


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

..
䒒 풒 <3(=|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
[ ] ,,, [ ] [ ] ,,, [ ]
['' '' ]
:$<3 !!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ٺ ٺ ٺﮧ ! ~
˛˛˛ / : ..*
ۆ⌣̠̃͡⌣̐͡ ̐ (=|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
GOOD MORNING..HAVE A NICE DAY
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

, ..!

١٤٣٢ڱ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-04-2010, 07:23 PM

ٱۑ
.1 ~
 BlackBerry WebSite Upload (http://www.upload.bnatal7sa.com) .

.~1
http://www.upload.bnatal7sa.com/uploads/4b18fadab2.jpg


http://www.upload.bnatal7sa.com/uploads/8a339e3c69.jpg


http://www.upload.bnatal7sa.com/uploads/bcf2f81f51.jpg


http://www.upload.bnatal7sa.com/uploads/04246678cb.jpg.


http://www.upload.bnatal7sa.com/uploads/c829021b87.jpg


http://www.upload.bnatal7sa.com/uploads/b27701a31a.jpg

6 .
http://www.upload.bnatal7sa.com/uploads/8e167e9129.jpg
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ϳ

, ȿ


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 !!

(( ))
''X_X

(( !! ))

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\
 Ϫ ||
..
ٶ.
ډ &#240;&#228;l&#225;l  }
/ **
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

..:D

┃ ┃..:$
♡ ﮍ♡ ({})
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

٭̷̴̬̩̃̊٭ۃ ;(y)
; ۈ یۓ ( )
ۓ ۃ


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA**SA*\=D/*SA**SA**SA* :p
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\>>>>>>>>>>
>>
............>>>>>

...
!!!!
!!
//
: ..
.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


..!!!!!!!..

!!

:

............

..
...

( =)) )ٱﮱ =D{..(=)))ٱٱٱ..}(y)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

!
!
!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
",
*
̵̭̣̌̇<3̵̭̌̇ ̣..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ ..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇ ..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̌ ̣̇..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̌ ̣̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ ..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3 ̵̭̣̌̇..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ ..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̌ ̣̇
̵̭̣̌̇<3̵̵̭̣̭̣̌̇̌̇<3̵ ̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇
̵̭̣̌̇<3̵̵̭̣̭̣̌̇̌̇<3̵ ̭̣̌̇
̵̭̣̌̇<3̵̵̭̣̭̣̌̇̌̇

2
̵̭̣̌̇
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
* [] .. ..! (()) . .
:( ..>< :: .!
.
~  / (())
" (()) :: ~
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
(*) ..
.. ..
..
.. ......!!
/ / ...! ..
?
.. ...!!
..
.. ....!
.. ()
.. .. ?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-04-2010, 07:35 PM
<3}`

Ð
.Ȑ..@..o.

. . . . . . . :$? ,*

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
. .
!
ۋۋۋ♡̷̴̬̩̃̊  ` </3

!
~. ({})

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

",*SA

*<3 *SA*
*

* 400000

*

*

* -

* 100% 6 6 300

*

*

*

* 75%

*

* 3 4

* F50

*

*

*

* 2009 ϕ

*

* ()

*( ) (y)

*
(y) *SA* *SA* (y)
<3<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

!!
!!
`


\\\\\\\\\\\\\\\\\


. .
ۆ ...'
ۆÐ .
ۆÐ : ۆ

. . 

ۆ /

. . 


ۆ / ۆ' <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\

ﺂ . . !
ﺂ ﺂ ﺂ ϐ . . !
ﺂ ﺂۆ !

ﭑ ﺂ ﺂ [ ﺂ ]
ﭑﺂﺂٺ
┃~ ۆ
┃~ ۆ ﺂ
ﺂﺂ
ۆ ﺂ . .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/ ! )
;
Ǫ " Ϫ " </3
'
. .

\\\\\\\\\\\\\\\\\
*AM**AM**AM**AM*
 "

 ٠


ۆ !

ː

{ ~ </3
ﺂۆ ܐ :
ۆ ۆ !
\\\\\\\\\\\\\\\\\
◀ ☀̤̣̈̇{} ☀̤̣̈̇

̣̇ ۉۋۊڕﺓ ̣̇
http://www.toq8.net/superup/do.php?img=73
☑̤̣̈̇ ﭔζﻣڵ ̤̣̈̇☑
www.toq8.net/ota/red5.jad

LV 9000
☑̤̣̈̇ ﭔζﻣڵ ̤̣̈̇☑
2BB World BlackBerry WebSite (http://2bb.me/themes/9000/louisvuitton/index.jad)


8900
̣̇ ۉۋۊڕﺓ ̣̇
http://toq8.net/stone/upload/wh_18782334.gif
☑̤̣̈̇ ﭔζﻣڵ ̤̣̈̇☑
www.toq8.net/ota/fairies.jad


8900
̣̇ ۉۋۊڕﺓ ̣̇
http://toq8.net/stone/upload/wh_36942342.gif
☑̤̣̈̇ ﭔζﻣڵ ̤̣̈̇☑
www.toq8.net/ota/ohmygoodness.jad

8900
̣̇ ۉۋۊڕﺓ ̣̇
http://img525.imageshack.us/img525/2410/homez.png
☑̤̣̈̇ ﭔζﻣڵ ̤̣̈̇☑
www.toq8.net/ota/rainbow.jad


Fashion PinkPoodle 8900
̣̇ ۉۋۊڕﺓ ̣̇
http://toq8.net/stone/upload/wh_13734656.gif
☑̤̣̈̇ ﭔζﻣڵ ̤̣̈̇☑
www.toq8.net/ota/pinkpoodle.jad☑̤̣̈̇ ﭔζﻣڵ ̤̣̈̇☑
Account Suspended (http://blackberrythemes.ca/themes/slickpool10.jad)


̣̇ ۉۋۊڕﺓ ̣̇
http://www.bastian1967.com/curve/request1/dn/89/home.png
☑̤̣̈̇ ﭔζﻣڵ ̤̣̈̇☑
http://www.bastian1967.com/curve/request1/dn/89/com_plazmic_theme_dn8900.jad


̣̇ ۉۋۊڕﺓ ̣̇
http://sm0g.com//files/1/8900/tnj.png

☑̤̣̈̇ ﭔζﻣڵ ̤̣̈̇☑
http://sm0g.com/bb/8900/T&J/com_plazmic_theme_Tom_and_Jerry.jad


̣̇ ۉۋۊڕﺓ ̣̇
http://img8.imageshack.us/img8/90/menuycq.png

☑̤̣̈̇ ﭔζﻣڵ ̤̣̈̇☑
http://www.pimpmyberry.com/themes/member/mariagracia32/lamborghini8900/com_plazmic_theme_lamborghini_8900.ja
\\\\\\\\\\\\\\\\\

 ][ ٺ ][ 

 ٳ 
ٳٺٱ ٳ ٳٺ [:$]
ٺ ٳٱٺٱ ٳٺٱ
ٺ ۆٳ ٳٱٺٱ

[:D]
\\\\\\\\\\\\\\\\\

[ ] </3
.. /:)

( ) 
. . :(

3-|
.. :|

.. 3-|
. . </3

:(
.... !:'(

. .
.. (n)

[ ] :(

/:)
.. :(
\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-04-2010, 07:39 PM

<3 ..

Ѫ !
:| *


X_X

<3 ..{ ﺂ }O:)<3

O:)

<3 ..
\\\\\\\\\\\\\\\\\

:

:Կ!
: :$

=D ̷̸̷̸̷̸̷̸̷̸̷̸̐̐̐̐̐̐ =D
\\\\\\\\\\\\\\\\\
...
<3 ({})

 :
" "

 :
" "

 :
" "

 :
" "

 :
" "

 :
" "

 :
" "

 :
" "

 :
" "

 :
" "
\\\\\\\\\\\\\\\\\
͐ !

ѓ


( ) ,
!


!()()()()()
͐

\\\\\\\\\\\\\\\\\
̷̷ ̷̷ ̷̷ ̷̷
..
..
..
..
" "
..
({})┐ ̷̷ ̷̷ ┈̤̣̣̈̇̇ <3 ̣̤̣̇̈̇┈ ̷̷
\\\\\\\\\\\\\\\\\

,ۓ [<3]

. . .
ۈ ǐٺ ٱٱϪ !

ۈ ٱ /
ٱ ۈ :)
\\\\\\\\\\\\\\\\\
3

,

<3 !

- ..
/ '


<3 !
- ( <3 ) ?!


<3,


[ ]
<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\
) פ ٱ Ȑﮯ }.. ۈ
ٱﻤ
ۈ۶ Ȑﮯ ...!!
ﮌۈ ʐ ~
\\\\\\\\\\\\\\\\\

!

!
!
...

,
!

\\\\\\\\\\\\\\\\\

",ٱ ٱ : :
♡ פ ♡ ٱڳ
ڦ : :
ﮯ ﮯ
ﮯ ۶
ﮯ ڳ

ۓ ﮯ ڳ ٱ
♡ ۶ ۆۋ ٱﮯ
♡ ڳ ٱ פ ۶
♡ ۆ ٱ ע ۶ ۶
ﮫ ﮯ ٱ♡ <3
۶ﮯ ﮯ ע פ <3<3
<3~ ~O:)
\\\\\\\\\\\\\\\\\

<3HTTP://WWW.FUBIZ.NET/WP-CONTENT/UPLOADS/2010/05/FERRARI03.JPG

HTTP://CULTURESHOQ.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2009/11/FERRAI-WORLD-ABU-DHABI-500X333.JPG

HTTP://WWW.MOTORWARD.COM/WP-CONTENT/IMAGES/2010/07/FERRARI-WORLD-ABU-DHABI-1.JPG

HTTP://IMAGES.FRESHNESSMAG.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2010/07/FERRARI-WORLD-ABU-DHABI-1.JPG : ( )

 :|.

 27/ 10/ 2010

 :
- 150 165 #:-s
- 150 225 #:-s
* <3<3

 : :O900

 28 :
- 260 <3<3

 <3<3 !

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 02:09 AM
<3
ʪ !!
. . . . Ȫ ѐ !!

. .
. . . .
. . Ȫ
]]]]]]]]]]]]]]]]]
"" ..
"ܐ" ..</3
" " .!
" ǐ " ..\=d
\\\\\\\\\\\\\\\
..
?</3
` ..
:$
..
:$<3 `
| ..
X_X?
..
:$ `
..
?<3?
..
.. <3
` ..
<3 `
..
<3?
..
<3.
Love mom ({})<3<3 ,'
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
" " !!
" " ..
" "
.. .. !!
..
" "
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
[ ]
. . . . [ / . . !
]]]]]]]]]]]]]]]]]
..
............... [ ] .,
............... ..!
/ =')

..... .. =')
........................... .., </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\

" " ..

,
" <3 "
:
"

''''''''''''''''''''''.


\\\\\\\\\\\\\\\\
:
!

, /


/ ,
.. :
* ( ,
.. " " ,
)
..
!
.. / </3 !
..
? - -
? !
..
: [ ] . . !
? , ? ..
,
( ) :
</3
''''''''''''''''''''

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 02:11 AM
! ..

... | .. !


.... ( ) `
!
/ ..
!

...
| ~

! </3
''''''''''''''''''''''''''
? ?͐ ,,!
?? ? ? ,,
?? ? ? ?
,,,[
'''''''''''''''''''''''''
...[
''''''''''''''''

~

.
[[[[[[[[[[[[[[
( ), : ..
, : ... ܪ ! </3
[[[[[[[[[[[
\\\\\\\\\\\\\\\\
. .
/ ~
. . , \
. . .!
,
. . / / . . ~
'''''''''''''''''
[ ] ..
/

<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
..
..
..
..
<3
'''''''''''''''''''''''''

..............
| " "!
??
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 02:13 AM
??
- ? !
// <3
. . . . . . . ??ݪ ??? .. :$
'''''''''''''''''''''
:$
? </3 , '.
3-|(n)
Ȑ ?
? !
?
??
'''''''''''''''''''''''''''''
? ?? . .
? ? ??
. . !</3 :|
]]]]]]]]]]]
ڪ Ǫ

() Ȫ Ǫ
Ǫ Ȫ / ܪ
\\\\\\\\\\\\\\\
? " ? " ..
Ȑ ? :'(?
{ ?? " ?? " <
? ?? " ?? "
/ ? ??
\\\\\\\\\\\\\\\\
]!

..
..
( ) ..
..
..
{ } .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
. .


:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
( )

()

\\\\\\\\\\\\\\\
? ? ?? ..
/ ??

? !
?? ??
\\\\\\\\\\\\\\\\
, !
!

!

!

!

!

!
!!!


?

? ( !


?
? . [ (n)
?
:
!!!
:


!


(n)

[ ] </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\
" "
.. ?
.. ?
[ ? </3 ] ..
\\\\\\\\\\\\\\\\\
ʐ . . ?
` ?
!
? ` #
??? ..?
? . . </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\
? . .
͐ ? ?
? . .
͐
. . <3 :$.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
? ?? ..`
?? ? ? </3
?? ??? ?
? ..?
? ? ?? ? ? ??..}
?? [? ?]

\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:
[ Ǫ ]

!
:
[ ]
ު !
? [ ]

,</3.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ܕ? :
? ?
? ? Ȑܕ? ?
?? ...
?? ...
?? ...
...
...
...
...
...
... ??
...
\\\\\\\\\\\\\\\
ʐ ? ?
? ?? [ ? ] >:/
? ? ?
? ? 3-|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:

??<3?[ ]?<3??
??(n)(y)? ? [ ]? ? (n)(y)??
[????]?[<3 ][ ][<3 ]?[????]
.*AE*[ ]*AE*.
`'?:*??( )??:*?'
'?<3<3? ?<3<3?`'
???<3???( )???<3???
???(</3)(<3)( )(<3)(</3)???
.??]?[ ]?[??.
??????????????( )??????????????
`'???[<3]???[ ]???[<3]???
`'?????[ nick ]?????'

?[?<3?]??? nick ???[?<3?]?
???(*)???( nick )???(*)???
??<3?[ nick ]?<3??
??(n)(y)? ? [ nick ]? ? (n)(y)??
[????]?[<3 ][mistro ][<3 ]?[????]
.*AE*[ nick ]*AE*.
`'?:*??( nick )??:*?'
'?<3<3?nick?<3<3?`'
???<3???( nick )???<3???
???(</3)(<3)( nick )(<3)(</3)???
.??]?[ nick ]?[??.
??????????????( nick )??????????????

`'???[<3]???[ nick ]???[<3]???'

??<3???? nick ????<3??
`'???<3??????<3???( Nick )???<3??????<3???'
.??<3( nick )<3??.
???[<3]?[??? nick ???]?[<3]???
??<3?<3( nick )<3?<3??
`'?*AE*?[ nick ]?*AE*?'
?????*AE*??????? nick ???????*AE*?????
????( nick )????
?.?.?( nick )?.?.?
?<3[???][ nick ][???]<3?
.?</3? nick ?</3?.
.?(*)( nick )(*)?.
?<3?`'.( nick ).'?<3?
<3<3.( Nick ).<3<3
?<3?[ nick ]?<3?
`'<3??[ nick ]??<3'
[<3]?[ nick ]?[<3]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 02:14 AM
(y) :
""
" !3-| "


|||||||||||||||||||||||
ܪ
? [ !
?? [ !
? [ ! >:/

? ? { O:)

[ ? .. ~ ? ? .. :$
[ ..~ ? .. :$


ݪ
? ..<3X_X

? ʪ |
..X_X:$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,
( )
ܪ  ϐ ' ܪ !
.. ܪ :
. .
 А ܪ
~</3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:( ..

[ :( </3 ]

[
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
? ??? : ?ʪ
| ?? 3-|
?? : ? - ?
?? ?
?? ??Ȫ ?? : ?? (y)
( ? ???? ? )
\\\\\\\\\\\\\

( ) ( )

( *

)
( :190-191)
\\\\\\\\\\\\\\
:
[ , , ,
Ѫ ]
Ǫ | ? -
ڪ ,
|
[ (n)]
:
| | |
? ? ( ) *...*? ` . .
(y) ?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
",..[</3
,
? ͐ / :
Ȑ { }

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

[ ? ?] </3
? . .
?. :(
\\\\\\\\\\\\\\\


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

[ !>:/
ܪ.?????
!O:) X_X
? Ϳ?
:s
3-|
\\\\\\\\\\\\\\\\\
? ? >:/
? [ ? ? ? ]
? ? ??? O:)
[ ?? / ..
? <3
\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 02:16 AM
*...* .. 3-| ..
3-| !!
-- [] -- ..:>
[ ]???(n)?
<3 ;). ;). . </3 X_X
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
? { .. } !
{?} ..
{?}..
..
{({})} ..
(y) ..
? { }..
? ..
{} ..
? { ?}..
O:)..
{ }
{?} ?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
",
!
? . .
[Ѫ] Ѫ
- - !
?

. .
? Ѫ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/ ? ? ??
[ ? ] </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.. ? ?
[ ]
? ...
!
? ? </3
? ?
: ! :(
\\\\\\\\\\\\\\\\\
.. !
.. !
. . .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:
..
..
.. 3-|
.
..?

\\\\\\\\\\\\\\\\
,? ?
?? ? ?
??? ? ?
??? ? ?

??? ???
[ ? ? <3 !
\\\\\\\\\\\\\\
:
[ ? ] !

.. ? *
/ = :(
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

.[].

.[ ].:$:*
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
? ?
? -
. . ?
? ( ) :$X_X<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\
ܪ ͪ
? ?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
?..=-?
.? ..=-?
....(n)()(n)....=-?
? ? ??..=-?
? ? =-?
\\\\\\\\\\\\\

{ Ȑ } <3
: ?
? ?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 02:33 AM
?? ??
??
?? ??
??
??
??
|||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||
? ? :-
"... ?? ..." ! !
? ...
... ? ? .. ( )
? ? ? ..
".. ??.. .. ! !
? ( ) .. ? ?.
|||||||||||||||||||||||||||||||||


:: [ ] !
( ) :


:
: !
!
: !
/ :
:
!
:
" . . </3
|||||||||||||||||||||||||||||||||

?:$ ..
? ( ) B.C
[ ] ? ? ? () ? ? ...
? ? ? [ ] ??..

? ? ..
||||||||||||||||||||||||||||||||

? :
! <3
:
..

:

..


..!
:
......!</3

! <3
|||||||||||||||||||||||||||||||||
,? ? .."8-|
? ?..?"
? ? ?..O:)"
? ??.." (y) 3-|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ԑ . .
ڪ . .
. .
( ݪ ) ` </3
|||||||||||||||||||||||||||||||||

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 02:36 AM

?:?-??"?"?ѐ
??-??:??" ?"?ѐ
??? ???
? ?
?? ??
? ?
(y)~{{ }}~(y)
~O:)?~? O:)~
?"{????/_?_/????}"?
??:*? ?:*??
?<=-& <=-P?
O??K????
??????(?? )??????
????????????
??????:$???:$ ???????
??
??
=)) ?????

L??O?????????O???????(=)))????O????????O????L??
=D =D

??????????:p:p:p ??????????
? =))=)) (K?????A??????A?????K?????) ?=))=)) ?
?"{??/-? /??}"?
|.:[ ? ? ]:.|
|.:[ /.. ?]:.|
?????????
?
=D?
:>
<||>
_|/_
*AM**AM* ??*AM**AM*
???B)????B)??
|'..[ ?( : ?)??? ]..'|
??~??:*:*? ܐ~??

?
:D({}) ܐ(( ????? ? ))? ({}):D
=))=))=)) =))=))
??B???????B??????
???????????????

1
>:/?? ?>:/
3
:)?? ?:)
1
? ??:* ?? ?
1
???? ?????
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<3<3 <3<3
<3??????? A
http://up.black4berry.com/uploads/12865618011.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865618011.jpg)
<3??????? B
http://up.black4berry.com/uploads/12865618012.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865618012.jpg)
<3??????? C
http://up.black4berry.com/uploads/12865618013.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865618013.jpg)
<3??????? D
http://up.black4berry.com/uploads/12865618014.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865618014.jpg)
<3??????? E
http://up.black4berry.com/uploads/12865618015.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865618015.jpg)
<3??????? F
http://up.black4berry.com/uploads/12865618016.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865618016.jpg)
<3??????? G
http://up.black4berry.com/uploads/12865618017.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865618017.jpg)
<3??????? H
http://up.black4berry.com/uploads/12865618018.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865618018.jpg)
<3??????? I
http://up.black4berry.com/uploads/12865618019.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865618019.jpg)
<3??????? J
http://up.black4berry.com/uploads/128656180110.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/128656180110.jpg)
<3??????? K
http://up.black4berry.com/uploads/12865623821.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865623821.jpg)
<3??????? L
http://up.black4berry.com/uploads/12865623822.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865623822.jpg)
<3??????? M
http://up.black4berry.com/uploads/12865623823.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865623823.jpg)
<3??????? N
http://up.black4berry.com/uploads/12865623824.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865623824.jpg)
<3??????? O
http://up.black4berry.com/uploads/12865623825.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865623825.jpg)
<3??????? P
http://up.black4berry.com/uploads/12865623826.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865623826.jpg)
<3??????? Q
http://up.black4berry.com/uploads/12865623827.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865623827.jpg)

<3??????? R
http://up.black4berry.com/uploads/12865623828.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865623828.jpg)

<3??????? S
http://up.black4berry.com/uploads/12865623829.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865623829.jpg)
<3??????? T
http://up.black4berry.com/uploads/128656238210.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/128656238210.jpg)

<3??????? U
http://up.black4berry.com/uploads/12865641971.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865641971.jpg)
<3??????? V
http://up.black4berry.com/uploads/12865641972.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865641972.jpg)

<3??????? W
http://up.black4berry.com/uploads/12865641973.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865641973.jpg)

<3??????? X
http://up.black4berry.com/uploads/12865641974.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865641974.jpg)
<3??????? Y
http://up.black4berry.com/uploads/12865641975.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865641975.jpg)
<3??????? Z
http://up.black4berry.com/uploads/12865641976.jpg (http://up.black4berry.com/uploads/12865641976.jpg)
|||||||||||||||||||||||||||||||||

..
?
..
ѐ ѐ <3
|||||||||||||||||||||||||||||||||

" " ..!
" " ( ) ..!!

..!
.. .. ( ) !!!!
|||||||||||||||||||||||||||||||||

,. ( , )
, : !
, : ..
,
: : (
|||||||||||||||||||||||||||||||||

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 02:43 AM
() ? Ȑ
[ ? ] ?
?() ?? ??
[ ]
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
..|
/
/
[ ] ? ? !
|||||||||||||||||||||||||||||| |||

[ ({}) ]

=)) <=-P =D
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
...
...
=D.

=))?{..(=D)???
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
'
( ) !!
( ) .. !!
..
..
........... ? [ ] ?
|||||||||||||||||||||||||||||| |||

" "..
" "..
/ <3
?
|||||||||||||||||||||||||||||| |||

? ??
? ??? ? ? ??? ?
? ? ??
? ??? ? ??? ?
ʐ / ..
? ..
? ? ?? ..
? (n)
? ? ?
?
( ??? ) . . </3
? ?
? ?? ͐ Ȑ ?
?? /
Ȑ
........ ? Ȑ Ӫ?
Ȑ

? ? </3
? ? </3
|||||||||||||||||||||||||||||| |||

( 3-| )


!!

=))
</3
:x
:'(
:|
( )(n)..
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
,[ ]
' ? ? ? '
? ª
? ? . . ?
? :
- ? [ ] ??
:
{ . . . . ??

??????? ? [...</3?
<3
..............
<3
<3 </3
.............. <3

.............. = ) <3
,
.............. <3

.............. <3
<3
.............. , <3 () = )

*
А<3 Ѫ
Ԑ<3 Ѫ
<3 ܪ <3 ({})
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
>:/
O :

(y) :
(
)


(y)
O :


:
1- (y)
(( ))

2-

O(y)


{ }
O
O
O
(y)
({})(y)
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
/

,
...... ,
............. ,
.................. ,
[ ] !


.... / ( )
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
..!? : {:$} . . ? .. / [<3] !~? ..!? - ({}) ..,?? :?......................... [ ] <3
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
(y) . .
(y) . .
(y) . .
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
?
?
?
(y)
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
:|||||||||||||||||||||||||||||| |||


..
..
!
|||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||


http://****.net/bb/astghfar.html (http://****.net/bb/astghfar.html)


http://****.net/bb/a4kar.html (http://****.net/bb/a4kar.html)
|||||||||||||||||||||||||||||| |||

"
: " <3(y)
? ? ?
????
? ? ?
?? ? ?? ?? .
????
?? ? ???? <3
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
?

? [ ??? ] ? >:/
! 3-|(y)
:$ :$
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
}
{ }
{ }
{ }

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

<3==========<3
|| qJJI. ||
|| qJJI. ||
|| qJJI ?I qJI ?. ||
|| qJJI . ||
<3==========<3
<3==========<3
|| qJJI. ||
|| qJJI. ||
|| qJJI ?I qJI ?. ||
|| qJJI . ||
<3==========<3
<3==========<3
|| qJJI. ||
|| qJJI. ||
|| qJJI ?I qJI ?. ||
|| qJJI . ||
<3==========<3
<3==========<3
|| qJJI. ||
|| qJJI. ||
|| qJJI ?I qJI ?. ||
|| qJJI . ||
<3==========<3
<3==========<3
|| qJJI. ||
|| qJJI. ||
|| qJJI ?I qJI ?. ||
|| qJJI . ||
<3
|||||||||||||||||
? !
?

{ ~ </3
? ܐ :
? ? ! (n)
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
"[ ]" ..

-
..

...

.
: " :
"
: " "
: "
"

.
: "
ߡ

"
- ?
.
!!

.. :
ɡ( : " ߡ
. ..) (y)(y)

[ " "
(y) ?
|||||||||||||||||||||||||||||| |||
ު . .
~o) ~
....?
? [ ] .
Ъ
? ..?
1- C? C?ee ~o) `
..?
ު

<3 ..?

..
?
</3
.
2- C? C?ee ~o)`
ު <3<3

.. ?
..
? ? ?
..
(n)
..
3- C? C?ee ~o)`
Ϫ <3

ު ? ? ?
? ..
..

? ? </3`
(y)(y)

4- C? C?ee ~o)`
ު..
:| ..
Ϫ Ϫ .. ? ?
Ѫ Ȫ
</3 ..
? ..
http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile25.gif
:'(
,
?
5- C? C?ee ~o)`
ު..

? ?
Ъ ,


" "
Ϫ
<3}
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''... J
.


6 ..
.
!
!!!

50 ߡ
! =))'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''

{ <3 ] !*
. .
? ? ?
? *
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
[ ] </3
.. /http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile12.gif
( ) ?
. . http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile25.gif
3-|
.. :|
.. 3-|
. . </3
http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile25.gif
.... !:'(
. .
.. (n)
[ ] http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile25.gif
/http://forum-static.hawaaworld.com/images/hawaaworld/smilies1/smile12.gif
..
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 02:47 AM

[ ڑ:$ ]

. . . . . . [ <3<3 ]
(n)

~
. . . . {
}
.. . .. . .. { }
??????? ?.
?? ? ? ? ? ? ? ? -???
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

!
, ..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


:

[ ]
;;)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.?.
} : ?
? ? ,,
/ ? ? [ ? ] ?
} : ?
? ? ..
?

?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, !

? ? /
~({})
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


..
3-|
.. !
.. !!

? :(
:

;)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

..


..

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

? ?? ?
?? ?ܪ ..
?ܪ ?????
?? ? ܪ
:)
? ??
? ?;)
? ܪ ????
? ?? ({})
?.
? ? :*
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


!

!
</3(n)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
!! .. ̐ !
?

!
{ ???????? ̐ Ȑ </3}


Ȑ ʐ

͐
ܐ
ܐ !
!
!
!
!
.. .. !

! !
ܐ Ȑ </3
.
.
* ͐ ....... !
!
А !
ѐ ::
ѐ *
ܐ !
{ ܐ }
!
...
</3
~ ܐ ..
: [ ] </3

<3 <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ѐ
Ȑ . .
/ ʐ <3
ʐ

: |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
. . `
~</3

` `
3-|
;;) (y)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
?? ! </3 '
. . . . . .
" ? !
. . . . . ? <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
?

?

?


?
?
?
?
...
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

?? ? ?? ?
? ?? ?? ? ..

??? ? ?? ??
? ? ?? ..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,, :
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

? . .
? ?
?

AMeeeN .. O:)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
{ } .. ? . .
[ ] !
? [ ] ..

|||||||||||||||||||||||||||||||
!]

..

..

]


!
]]]]

.. ? ?
]
]]

?

]
|||||||||||||||||||||||||||||||

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 02:51 AM
||||||||||||||||||||||||||||||

?
.. </3
?
.. ª ?
[ ? ? :12_1_112[ ]
|||||||||||||||||||||||||||||||
:12_1_112[ ...@.----------------------?
{.<3}


{.?}

O:11_1_113v :$

{.<3}
24 !*...*
{.?}
<3

{.<3}
:/ !
{.?}
X_X
{.<3}
:| !
{.?}
:$

:
'''.<3

'''.<3
(y)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

. .
[<3]


[ ]<3<3
||||||||||||||||||||||
?? </3 . .
[ ] :

?
? . .
А ..

? ? Ϫ
. . ? ?

?

[ ] :
? ? ? ? ?</3
А? ?
? ͐ ?
?А ? ǐ ? ?
..

[ ] :

?
?
???
?
?? ?
?
??
? . .
[ </3 ]

[ BB ] :


..
..


.. <3
[
<3]
||||||||||||||||||||||
!
, ..
||||||||||||||||||||||
..

........
..
........
||||||||||||||||||||||

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 02:53 AM
} : ?
? ? ,,
/ ? ? [ ? ] ?
} : ?
? ? ..
?

?
||||||||||||||||||||||
!
? ? /
~({})
||||||||||||||||||||||
*??????????
..
3-|
.. !
.. !!

? :(
:

;)
?? !
||||||||||||||||||||||
..

..

||||||||||||||||||||||


||||||||||||||||||||||


!

!
</3(n)
||||||||||||||||||||||
. .
( )
( )
( )

' </3 !
*
*nerd*=D :
? ? ? !
=)):p !
=D:'(=))
||||||||||||||||||||||
?? ? ѐ
Ȑ . .
/ ʐ <3
ʐ

: |
(y) ??
||||||||||||||||||||||
. . `
~</3
` `
3-|
;;) (y)
||||||||||||||||||||||
?? ! </3 '
. . . . . .
" ? !
. . . . . ? <3
||||||||||||||||||||||
?

?

?


?
?
?
?
...
||||||||||||||||||||||
,
[]

=)).(:D).=))
||||||||||||||||||||||
?? ? ?? ?
? ?? ?? ? ..

??? ? ?? ??
? ? ?? ..

||||||||||||||||||||||


,, :
||||||||||||||||||||||

:
: !=))
? =D ?=))
||||||||||||||||||||||
? . .
? ?
?

AMeeeN .. O:)
||||||||||||||||||||||
~ <3
!!
..

? :
[ ]
... "
? :
[
]
? : [ ]
? :
[
]

</3


.. (y)
||||||||||||||||||||||
, ?
? [ ]
?? ?? :(.
||||||||||||||||||||||
ސ ..( ).!
( ) ... !!
.. ( )
( . . / <3
||||||||||||||||||||||
..


..

<3
||||||||||||||||||||||
?? . .:$
? . . >:/
Ő '? ({})
? '
? . . ! \=D/
? ' X_X
! ({})
? ? '?ϐ . . <3<3
? ?ݐ ;
? ? Ő
? ' " ?


" :$
?
. . ' . . ?
' . . . . . <3

||||||||||||||||||||||

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 02:54 AM


||||||||||||||||||||||
* :??????? ?. ?
??????? ?
??

..||||||||||||||||||||||
", ..
? . . [X_X]
..
[X_X
||||||||||||||||||||||
??
? | ?
?? ({})
? ?
? :$ . .
? ?
? . .?[ ]?
..I.LOVE.YOU.@. (..I.LOVE.YOU.@.) <3[:$]
|||||||||||||||||||||||
.
.
.
.!
||||||||||||||||||||||
.. .. / ,
!
.. .. . .
!!
||||||||||||||||||||||
..!

.. / - '
: | ?
[]
- - ??
||||||||||||||||||||||
...!
?
.!
||||||||||||||||||||||. . .
. . . . .
. . . . .

{ } .. </3
||||||||||||||||||||||
... :s
; ܑ ...
[ ] ... 3-|
||||||||||||||||||||||

! ...
[ ! ]
. . !
||||||||||||||||||||||

,. ( , )
, : !
, : ..
,
: : (
||||||||||||||||||||||

() ? Ȑ
[ ? ] ?
?() ?? ??
[ ]
||||||||||||||||||||||
[ ({}) ]

=)) <=-P =D
||||||||||||||||||||||
'
( ) !!
( ) .. !!
..
..
........... ? [ ] ?
||||||||||||||||||||||
" "..
" "..
/ <3
||||||||||||||||||||||
ʐ ?Ȑ ?
?? ....?
?? </3
||||||||||||||||||||||


<3
? ?
???? ?. . ޔ . .
? .. ??
? ?
? ? . .
ʪ ~ ? ~ {? !! }
~ <3
? ?
???? ?. . ޔ . .
? .. ??
? ?
? ? . .
ʪ ~ ? ~ {? !! }
||||||||||||||||||||||
<3
..............
<3
<3 </3
.............. <3

.............. = ) <3
,
.............. <3

.............. <3
<3
.............. , <3 () = )

*
А<3 Ѫ
Ԑ<3 Ѫ
<3 ܪ <3 ({})
||||||||||||||||||||||
(*) {
..
..
/
:

||||||||||||||||||||||

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 02:59 AM
*AM**AM*??*AM**AM*
? "
?
? 0
?
?
?
||||||||||||||||||||||||||||||||||

??
?? ? ,
??? ? ??????
? ??? ??
? ??Ȑ ?? ?? ? ? ?
??𒒒
? ?
? ?
? ?
? ? ?
.... O?
<3

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
........................ : ..
..
...........................
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


| <3

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
? ? ??

? ? ?
? ?
? ? ? ?

????????? R????????B??????
/3-|\
|.
_\/_
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
.. ,!
,
. . . ` ~ <3
{ !!
{ }:$
:$ :

=D?
:
;)
=D :'( =))
:
: ...! =D

(=)) =)) )
=)) --- =D
\\\\\\\\\\\\\\\\

??..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
.. ..
.. ..


\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ܐ <3 "
.. .. ѐ ..?
" <3 "
? <3 Ӑ .. <3 ? .."
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
?ު ? ? : ?

<3
?


(y)
X_X
>:/


</33-|:&:(:'(:s>:O
?? ? ?

<=-P :( <3<3
? \=D/


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
???[ <3]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
?
? ? ? ?
??????????????
*SL**SL**SL**SL**SL**SL**SL**SL**SL**SL**SL**SL**S L**SL*


{ ] . .
? ..<3

? ?
???? ? ??? ܪ ??
\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 03:01 AM
..<3
..:$
.:(
. 3-|
''''''''''''''''''
Ȑ . .
[ ] !
А
. .
ϐ ! = (
( )
/ :

ѐ
" " ϐ . .

. . .
ϐ !
/
. .

!

[ ] ! : (
. .
!
ʐ ( ) !

:
..</3 !
..
А Ȑ ..
Ȑ :
ϐ ѐ
ѐ . .
</3*
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
? ????????

<3<3
<3
( ) .,
!!
( )
/ ? ..
. / . . . !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
! :

:
! : { } <3 ({})
\\\\\\\\\\\\\\
? ..
{" " "}

<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:

{ } ?
, , , , , , , ,
..!! ?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..}
..{ .. ..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..!
.. 䪑 .. ʪ ...!!
..
.. / ..
\\\\\\\\\\\\\\\\\

", ? (n)
3-|
? :)
(y)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
?
? >:/
?
? ? ?:(
''''''''''''''''''''

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-07-2010, 03:06 AM
[ ]
"
:")
-
. .?
!! ? ,(y)
'''''''''''''''''''''''''
:
[ , , ,
Ѫ ]
Ǫ | ? -
ڪ ,
|
[ (n)]
:
| | |
? ? ( ) *...*? ` . .
''''''''''''''''''

",????? ?????
.. .. .. ..

????? ?????
.. .. .. .. ..

????? ?????
.. .. .. .. ..

????? ?????
.. .. .. .. .. ..

????? ?????
.. .. .. .. .. .. .. ..

..
..
" " .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/ ?
(n)
(n)
(n)
" "
. . . ǐ / ?
" "
... ? ? !
/
\
/
? / ? </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
?
?
? .. ?
. ? ?
:
?
. . / <3
/
\
/
? ?

. . . ? ?
?
? :
~ (n)
/
\
/
:

?
:
[ ] </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, !!

..
..
..
..

( ) ..
<3 ..
, <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

] :$
( ) <3
ʪ \
"??
͐
~<3 ||
`

`
[ !
"??
} ..;

~ | X_X
"??
:* ..!

:$


X_X
"??
( )
( )
( )..
. . . . ?
"?

~ :$ "??

( )
X_X !

<3<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
!
-
!
-
!
-
!
- ..

, , , , ..

!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
</3 ..

? ..
:- .. 3-|.
\\\\\\\\\\\\\\\\
. .
.. /
!
Ș </3
. . / !
. .

? !
/ !
. .
<3!
:$ <3
\\\\\\\\\\\\\\
"," . .
.. /
!
Ș </3
. . / !
. .

? !
/ !
. .
<3!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
? ? ?
..
?
? 3-|!~
\\\\\\\\\\\\\\\\
", ???????????(??:$)?????????

{ }
.
. ? :$}~

{} :$X_X
\\\\\\\\\\\\\\\\\\,, ;:11_1_120[
,, 3-|
,, :202[1]:
,, B)
,, <3<3
\\\\\\\\\\\

: ?
?
? ?
( ) ?

? (n)
? ? ?
? ? ? ?

? ? 3-|?
? ? ? ?
</3
?
?
\\\\\\\\\\\\\\\\
() ?ݪ ? X_X
? ? ???
? ~ <3
. . . ѐ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
?

. . . . . . , ( ) !
. ,
!
,/ . .
, !
,
!
/ ( ) !

. . . . ,
!
!
~

/ : !..}
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/ / ..
!!
? ..
? ? ..

? / ʪ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
? ? [ Ȑ ] :$
?? ? !
[ ު ] :$
.. /
( X_X ) :$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ʐ
" ܑ" ??
. .

. . :12_1_112[ </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
" "
 ..!
:12_1_112[ </3
\\\\\\\\\\\\\\
!
/ ,
"" ,,
</3
/////////////////
? [<3]
. . .
? ǐ? ??Ϫ !
? ? /
? ? :11_1_113v
/////////////////
..
" "
|


.. !

....
..
.

....


.......... .. |
'''''''''''''''''''''
, : .
. . . ..'
: .. .
. . . .!! </3
..
/
[ ] .(y). [ ] '!
. .
(n)
\\\\\\\\\\\\\\\\\
"
!

? !
'''''''''''''''''''
: ? ..!
: ސ ..~


</3
\\\\\\\\\\\\\\\\\
[ ? ]
? ?? ?
? [ ]?
?? . . ?? ` ? ? ? !
\\\\\\\\\\\\\\\\
. . , . . ,
( )
, , ,
.. / :
" ' " !
[ () ! ]
\\\\\\\\\\\\\\\
", . . /
' ' . .
!
............. :
?
ΑΑ
</3
'''''''''''''''''''''''''
? ? ..
? . .
? . .
? . .
! . . ݐ </3
(n):12_1_112[ Bad Mooood :12_1_112[ (n)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
? ? !
? Ԑ
?
? !
''''''''''''''''''''''''''''''''
? ?
..</3
?
..</3
? ?
. </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/ ? 핕 ?
''''''''''''''''''''''''
' :11_1_113v '
? ! . .
? ' . .
? ? ª `
? ٪ ? ? ..
? Ϫ ? Ѫ ..
? ? ..
[X_X|<3]
'''''''''''''''''''''
..
.. ..
.. ..


\\\\\\\\\\\\\\\\
""

{ }
""/


\\\\\\\\\\\\\\\\\
.. .. / !
..~
Ȑ ..<3
.. / !
..~
.. ..<3
/ !
..~
:12_1_112[
\\\\\\\\\\\\\\\


ǐ
>:/ !
[ <3 ]

\\\\\\\\\\\\\\

.... !

.... , " , " !</3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\

.. " " ..


..
" "

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
? ȑ?
? ª
\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-09-2010, 06:10 PM
ۃ ۆ }
ۆ . . ! </3

{ ٱ } . . !
\\\\\\\\\\\\\

​​​​​​​ , ( ). . 
.. </3
- . .  :(
ۈ . . 
|
\\\\\\\\\\\
ٱ -[ ..
ٱ -{ <3
ٱ ۈ :$ `

┇ .... ٱ~
.... ~
.... ٱ ~
ۈ ٱ `
{ ٱ  ~

- ۈ ۈ ۈ X_X(n)
\\\\\\\\\\\\
. . .
. . . .!
( ) : .
" ѐ "
.
. . .Ð <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:
1-
:/
............................... ..............
2-
:D
............................... ...................
3-

............................... ...................*
** -
................................ ............
6-
............................... .................... ......
7-
:'(
............................... .................... ....
8-

............................... ....................
9-
ﮯ >:/
............................... .................... ...............
10-
( )

............................... .................... ......
11-
῿
*nerd*
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ٱ ٱ ۂ
:$
ٱ Ӑ..<3<3:>
Ԑ
ސ <3
♥.. ♥
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ڍ  :(


ٱ ڼ ٱ [ ":'(
~ ۈ </3 ({})
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​♌┈̣̤̣̇̈̇
​​ﺂٱ 
" . .
ٱ . .
ﺂ "
ڳ ﺂﺂ ٱ
" ﺂٱ " (y)
\\\\\\\\\\\\\\\\
' ' <3<3
(=|
</3
ﺑ/~ Ȫ ' ...

ﻟ/ !!! X_X
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-09-2010, 06:17 PM
" ] !
" ] !
[ " !
. . [ ! =D (n)
. =)) ()
. <//>
. _\\_ =)) ܪ =D ܪ =))

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
̣̤̣̈̇◀✉
3-| .
! . O
[ ]

[ ]

[ ]

[ ] .(y)
</3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
​​​​​​​​​​​​​ !
..

<3

<3
\\\\\\\\\\\\\\\
:
. . 3-|
{} . . :|
:( X_X
;) ;) ܪ X_X
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,​​​​​ :
: <3<3
: ڽ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ۆ
: ڽ ڳ <3
: 
: 

: ۂ ...
: ٱٳ ... >:/
: ...
: .. B) >:/

=D
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

​​​​​ ﺂ -
>:O
8-| ۈ ﺂ ﺂ . . .
ۈ ﺂ !
​̷̸̐=))̷̸̐=))=))=))̷̸̐ =))̷̸̐
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​"" ..
<3 <3
:

"" :)
"" ..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

↓♣♥♣↓

↓♣♥♣↓

↓♣♥♣↓
Ӑ
&#223;&#195;Š
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

,​​​​​​​​​​​​♥♥
♥ILOVE YOU♥
♥♥
♥♥
♥♥
♥ ♥
♥♥
♥ ♥
♥♥
♥♥
♥♥
♥♥
♥♥
♥ ♥
♥♥
♥♥
♥♥ ♥♥
ב<3
ב<3
ב<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
[:(]
ٱ ٱۆ ٺٱ !![<3]
ٱ
ٱ ٺ :'(

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


, :


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-09-2010, 06:18 PM 
=))=D () =D=))
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ϫ
: Ȑ
ʐȐ
:
{ }
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ۆ ٱ ڳ ٪
. . ٱ ڳ !
ٱڳ
. . ۆٱ :$ <3<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

>:O { !

[ ] !
[ ]
[ ]
[ ]
{ !
/
~ ~
[ ]
{
( )
{ 
( ) { !:*
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
<3<3
;
[ ] :$

..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(n) </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.. ..3-|
{} ..!!
>:/
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​
, </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
",ﺂ ﻣ { ﺳ 
ﺂ [ ﺂﻟﺂ
ﻟﮪ [ ﺂﻟﻣﻨ
ﻣﻣﭨﻟﮪ || ﻟﭔﺷ
ﺂﻟﻣﺧ || [ ﺂﻟ
ﭬ ﻣﺳﻟﮪ
| The End | O:)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
...!!!
​​​​​​ !!:| (n)
...:O
3-|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ȑ <3
` ﮱ . . ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
",? ? ?|*EE*|
|*EE*|?? ?? |*EE*|
|*EE*|? ???|*EE*|
|*EE*|?? |*EE*|
|*EE*|?? ?|*EE*|
|*EE*|?? |*EE*|
|*EE*| ? ? |*EE*|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﭑ ﺂﮩ ۈﺑﺣﻣډ ﺂﮩ ﭑﻟﻋ ̸̸
̸̸ ﭑ ﺂﮩ ۈﺑﺣﻣډ ﺂﮩ ﭑﻟﻋ ̸̸
̸̸ ﭑ ﺂﮩ ۈﺑﺣﻣډ ﺂﮩ ﭑﻟﻋ ̸̸
̸̸ ﭑ ﺂﮩ ۈﺑﺣﻣډ ﺂﮩ ﭑﻟﻋ ̸̸
̸̸ ﭑ ﺂﮩ ۈﺑﺣﻣډ ﺂﮩ ﭑﻟﻋ ̸̸
̸̸ ﭑ ﺂﮩ ۈﺑﺣﻣډ ﺂﮩ ﭑﻟﻋ ̸̸
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

!
:
. . !

</3 *~
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
",​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​ٺ ۈږ [ ۈڤ ]
ڤ ..
ۈ ٺ / ڤ &#161;! [X_X]
ڼ ۈ "
ۈ ٺ "
ڤ ڤ /
] ~
\\\\\\\\\\\\\\\
:( ​​​​​​​​​​​​​​

{. . . .} ~
..
{. . . .}
:'(
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ϐ |┃[ 
ﺂ  . .

ۆ |┃[ ﺂ 
ﺂȐ :$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

~ ~ ..!
..
..!
.. 3-|
.. !
.. X_X
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ܐ
. . . ۈ ٱ
ܐ
. . . ۈ ٱ !
ܐ
. . . ۈ ݐ </3 ?
ܐ
. . . ۈ
ܐ
. . . ٱ ʐ !
ѐ Ȫ <3
ۈ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
!
. . .
ۅ ﺂۅۅ ª
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ڳ ٱ
{ ٱ ٱڳ . . X_X 
ۉ ٱٱٱ ٱ . .
ۉﺂڳ ٱ ۆ <3 . . .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

. . ۅ ,!
یۓ / ,
. .`ڪ !.!.!.@.P.I.NG (!.!.!.@.P.I.NG) <3
ۅ [ ڪ ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ۉﺂٺ
ٺٺ 
ٺٺڵ ۉ 3-|
ٺڵ ۶
( ﺂ )>:/(y)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

-[ ٱۈ
ٱٱ ۈʪ ٱٱ
{ :$ !
. .
X_X:$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

. . . . . [ ] X_X
פ
. . . . . [ ] :$ <3

:$ X_X
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
​​​​​ [ڑ] }--
: . .
:D }-- . .
. . :D
) }--
ڑ . . 3-|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ﻣ | | | </3
ﻋﯾډ ﭠړ ﺂ 
| | | ﻣ </3
ۉ ړ ﯾﻋ .. 
ۆ ﭠړ .. 
ﺂۆ ﭠړ ﻋډ 
ﻓ ﺂ ﻣۆۅ :'(
ﺂړ . .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ڳ ﺂ (y)
פ :.....(y)

..!!:/

 :$
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
<3

!! !! !!
.. . 3-|
 ̶⌣({})
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ۆ ܐ
>:/
ܐ  !

 ڼ ѐ 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

۶

ۆ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ٱ . . :$ !
[ ٱڱۆט ]
ۆ ڱ. . .:p!
. .
ۈ =D [  ﮯ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
~

..
[ ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
✗̃̾*EE**EE*┏̲ ┓̲*EE**EE*̃̾​♥̸̬​​​​​​​​
​​​​​​ٺ ٺٺ 
ע ٺ ۆ ע 
ﺂ ﺂ ٱﻨ ٺ 
. :(
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

​​​​​​​​​​​ <3
.,
!! >:/
/  ..
. /
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ٱ ﺂ ٱ ﺂٱ ٱ
: ٱ ﺂٱ ٱ ﺂ
ٱ ٱ ٱٱ⌣̈ ☇
ۈٱٱ ٱ ٱ ۶ﭑ ٱۂ
ٱ ٱٱ ٱٱٱ⌣̈
ۈ ۈٱ ٱ ({})
ۈٱ ٱ ٱ ٱٱٱ
ٱٱ ۈٱ ​' :(
ۈٱ ٱ ٱ ٱٱ
ٱ ۈ<=-P
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

:$
​̯͡ ۆ :(
​͒(<3) <3<3
​̯͡ :'(
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ܐ

!! [:$]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
100% :$ !

♡ [ %]

({}). [ %]
:D [ %]

 >:O [ %]

 8-| [ %]

 :( [ %]

 3-| [ % ]

:$ [ %]

 [ %]

 :$ [ %]

♥̸̨ [ %]
O:) [ %]

<=-P [ %]
\=D/ [ %]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﺂӪ
ۈݐ ۈ
​​​​​​​
ۈ ﺂ
</3 :( !
ۈ '
. </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:$♥ ♥:$


~ :*
[] []
[] ~ :$
({})┐ ̷̷ ̷̷ ┈̤̣̣̈̇̇ <3 ̣̤̣̇̈̇┈ ̷̷ ̷̷ ┌({})

<3̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨. ̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨. <3̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨ ̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ﺣﺑﯾﺑ <3
ﻟ " ۆﺻﯾﻧ " .. ﺣﺑڪ .. <3<3
[ ]
​ڪ ﺂ .. " " ..:$
ۆٱٺڱ ٱڱ
*)
.` .*)
(.` .` .<3.◦
(.`
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
​​​​​
!

!


{}
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

,​​​​  </3</3

ۆ
(n)
</3
:(.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ڳ
!
!


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

" "
20\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ﺂ ٱ ...
ٱ ﺂ ٱ 
ۅﺂ ﺂ ...
ۅ ﺂ ٱ 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
O:)
ڪ
ٺ
ٺÐ ٺٺ ٺ (y).
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


​​​
(n)
.. 
:
✗ 
!


.. ..

..

{ }
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
♥ | █◄ ( ) ►█ | ♥

..

....

..

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ڳ ۆﻤ ..
` [ ﭑ ] <3 . .

ٱ , ﺑ . .
Ѫ ۓ
[ڳ ۶ ٱﮩ...
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
}
{ }
{ }
{ }​​​​
​​​​​
ٺ
ٺ
ٺ
ٺ
ٺ
ٺ
ٺ
ٺ
ٺ
ٺ

<3==========<3
|| qJJI. ||
|| qJJI. ||
|| qJJI ƔI qJI Ɣ. ||
|| qJJI . ||
<3==========<3
<3==========<3
|| qJJI. ||
|| qJJI. ||
|| qJJI ƔI qJI Ɣ. ||
|| qJJI . ||
<3==========<3
<3==========<3
|| qJJI. ||
|| qJJI. ||
|| qJJI ƔI qJI Ɣ. ||
|| qJJI . ||
<3==========<3
<3==========<3
|| qJJI. ||
|| qJJI. ||
|| qJJI ƔI qJI Ɣ. ||
|| qJJI . ||
<3==========<3
<3==========<3
|| qJJI. ||
|| qJJI. ||
|| qJJI ƔI qJI Ɣ. ||
|| qJJI . ||
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

:
. . .
/
. . </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

!
!
!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
",
*
̵̭̣̌̇<3̵̭̌̇ ̣..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ ..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇ ..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̌ ̣̇..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̌ ̣̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ ..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3 ̵̭̣̌̇..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ ..
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇
̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇ <3̵̭̣̌̇<3̵̭̌ ̣̇
̵̭̣̌̇<3̵̵̭̣̭̣̌̇̌̇<3̵ ̭̣̌̇<3̵̭̣̌̇
̵̭̣̌̇<3̵̵̭̣̭̣̌̇̌̇<3̵ ̭̣̌̇
̵̭̣̌̇<3̵̵̭̣̭̣̌̇̌̇
2
̵̭̣̌̇
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

. .
!
ۋۋۋ♡̷̴̬̩̃̊  ` </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
​​

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-10-2010, 12:21 AM

.. ۆﺂ ۆ

.. ﭑ

ʐ ﻵ
.. ﭑ ۆ ۆﭑ
Ԑۆﺂ
.. ۆ

ۆ Ȑ ﺂ
.. ﭑۆ ۆ /
ۆѐ
.. ﭑ /

ﭑ ﭑ
.. ﺂ ۆ ﺂ
ۆۆ
.. ۆ :s
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
","", !
:
[ ]

" "
: [ ! ]
:
( )
..

( )
!
!
.. ~

[ ! ]
!
/ ..

!
ʡ .. !


!!


:

!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

̣̤̣̇̈̇ ٱ ̤̣̣̈̇̇
̣̤̣̇̈̇ ̤̣̣̈̇̇
̣̤̣̇̈̇ ٱ ̤̣̣̈̇̇
̣̤̣̇̈̇ ٱ ̤̣̣̈̇̇
̣̤̣̇̈̇ ٱ ̤̣̣̈̇̇
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/ ڳڕ(n)
. [.. ڳ ..]
.. ۆ !
.. ۆ ..
ۆ ̷ פ ۆ ..' ʐ
ڳ ۆ ڳڳ '' >:/ ..!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ڪ
~ ڪ :

1 - ﺂ . . . . . . . !!
2 - ﺂ . . . . . . . !!
3 - ﺂ . . . . . . . !! (y) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
ۄ >:/

{ } </3
:

..
" " (n)
!
( )

" " 

..
..
[ ] . >:/

8-|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\>:/

ͿX_X:'(:p
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ۆ
ۆ ۆ

. . . :D :p

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

****
:
****

****

****

****

****

****

****

****

****
:
****

****

****

****

****

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ު . .
ٱ ٱ ۆ ٱ . .

[ ٱڪ ] :$<3 . .
ٱٱ !!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

<=-P


>:/

#:-s


ǫ
({})


>:/


=D


50 ǫ B)


=))


/:)


( ) =))
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
:(
>=)

=))
B)

<3<3
({})


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ﺂ() ٺݪ ٺ X_X
ﺂ ٺ ٺ ۆٺۆ
ﺂۆ ﺂ ~ <3
. . . ѐ
X_X

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


(  ) . . ,
: !
. . ,
. . [ ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


( ) !


. .
? [ ]

" "
. . ( )

( )
[ ]

( )
" " [ ]

( ) " "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ڪ .. </3

ު


Ӫ </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

..
()..
..
..
..
..
..
..
.. ..{ Ã̸̮̮NS̸̮̮̃Ḫ̸̮̃H̳̿Ã̸̮̮D̸̮̮̃ }

:(.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
[<3]

( ) .. ..]~
`:$ }
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ԑٱ ۓ ٱ ٱٺٱ
ٱ .. ٱ , ٱ ٺٱۆڵ ٺٱډ .. !
ۆ ٱٱ ; ۆۆ ; ٱ
ٱٱډ ۓ
ٺړ ٺٱۆ .. !</3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


. .

/
<3 . .

( )
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ٺٺ ڳ ۓ ٺڳ ٺۆ : ۆ 
ۆ

ٺ פ ڳۃ ۆ ..
ۆ ٺǪ 
ٺ ٺڳ ٺǪ ..

[ ٺ ۆ ]
ۃ ٺ ٺ :$ <3
ۆ ٺȪ ٺ ۆ פ ۓ ۆ

פ ڳ ٺ
ڳ פٺ (y)

ڳ ۆ פ<3<3
8-| 3-|.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

", ڑ :(

~(n)
</ :

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


̷̷ ̷̷ ̷̷ ̷̷
..
..
..
..
" "
..
({})┐ ̷̷ ̷̷ ┈̤̣̣̈̇̇ <3 ̣̤̣̇̈̇┈ ̷̷ ̷̷ ┌

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

,ۓ [<3]

. . .
ۈ ǐٺ ٱٱϪ !

ۈ ٱ /
ٱ ۈ :)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ٺٺ Ǫ
ۈٺٺ ۈ ,

ۈ
ٺٺ 

/ . .
(y) (*)

| ۈ | ۈ
ۈۈ 

| Ȑ | ۈ ٺ
" 

ۈ | |
' ۈ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-18-2010, 10:29 PM
, ..
!!.. !
..:

..
..
..
,," " !!
:
: .. .
'''''''''''''''''''''''''''''''
..!

[
:$

3-| X_X
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

.. ..
\\\\\\\\\\\\\\\
.. ..
.. .. .. ..
/ / ...!
.. .. ..
.. .. ....!
.. () .. ..
.. .. ..
.. .. .. ..
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
", 5 :'(

=D=))=D=))

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-18-2010, 10:37 PM
''''''''''''''''''
,ﺂ ̯͡ .
. !
ﺂ ۆ :$
ۆ .. !
ۆ 8-|
]]]]]]]]]]]]
ٺڪ ٺڪ ٺ /

ﺂٺٺ ڪ ̸̸ </3
ﺂ ڪ..
-̶̶̸Ϟ̸♥̸̨-̶̶
]]]]]]]]]]]]]
", ڱ̷

≈ </3(n)
≈ (y) </3
ט ..
ۆ ڳ ט
ט ..<3
ט ..
ۆ ڳ
\\\\\\\\\\\\\\
...!
:
:
:
:
:
:
10 :
20 :
:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.. 3-|
.. >:/
>:/
ۈ
O:)
ۈ ٱ . .:x3-|
:) (y)
ۃ .(y) .
ۈ 3-|
ۈ

<3</3♡◦.</3.(y)
\\\\\\\\\\\\\\\\
..
[ ]
!!
"" :

[ ]
" "
..

... "" ""
\\\\\\\\\\\\\\\\
", .. .. /
[ . . . . ] !
|| 3-|
.. || " "
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
", .


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-18-2010, 10:39 PM
ۓ [<3]
. . .
ۈ ǐٺ ٱٱϪ !
ۈ ٱ /
ٱ ۈ :)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
", :
..
:
..
:
..

..
..
\\\\\\\\\\\\\\
",
:(

:(
'''''''''''''''''''''''
ﺂ ,
ﭑ ۃ . .
ۆ ﭑ ﭑ . .
ѐ

ۆ ﺂ
ۆ ۆ ѐ
ۆۆ ﺂ (y)
'''''''''''''''''''''''''''''
",ٺѐٺ ٺ
ٱ:)
ٺ
ٱ ٺ ٱ ٱ
8-| . . "
''''''''''''''''''''''
. .
ﺂ . . (n)`
ۆ ﺂ  (y)
ﺂ ﺂ ,
ۆ ۆ
<3
]]]]]]]]]]]]]]]]
. . 
. ]
. . :(
,
,
[ . .
\\\\\\\\\\\\\\\
ﺂ ﺂϐ 
ۆ .. !
ﺂۆ . .
</3
[[[[[[[[[[[[[
",
ٱ . . ٺٺ 3-|
ٺ ٱª ٱ >:/
ٱٺ ٱ ..
ٱ ~3-|
ٱ ﭑ
(y)
[[[[[[[[[[[[[[
. . !
, "
. . /
. . ;
ͪ . .
' ( ) , ! </3.
///////////////////////////////


////////////////////////
, . .
/ !
"
</3
\\\\\\\\\\\\\\\
",
>:/
''''''''''''''''''''''

♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-18-2010, 10:40 PM
", () . .
. .
ٱ / . .
( ٱ ) :


ʐ
. . !

( ) !
'''''''''''''''''
:$
X_X

: ܓ !:/
: :$ ..
'''''''''''''''''''''''
",♥

~
[ ږ ʐ ] ..
Ӑ
. . . . ┃ ڪ .. ;(
''''''''''''
",♡ (y)
( - ({})
:D
O:)
:O

''''''''''''''''''''''''
", ٱٱ ۆ ﺂٱ ۆ ﺂۆ
⌣̶ ﺂ
ۆﺂ ﺂ ,,:$
'''''''''''''''''''''''
, . .
[ ] . . .
~ . .
~ . .
~ ..
ۆ ]|
[ ۆ ] ..
ٱ ٱ </3
ٱ ٱۃ ٱۃ . .
ٱ ۆ ۆ
ۆ ٱ ۆ ٱ
\\\\\\\\\\\\\\\
",.̷̷̸̐ٺ .̷̷̐ ۶ ۆ
<3 [ ] <3
ۆ.̷̷̸̐ ۆٱٱ.̷̷̸̐
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
" 
"

. 
\\\\\\\\\\\\\\
ݐٺ
ﺂ(  )
ﺂ ۆ ﺂעۆ ﺂ ڪ >:/ !..

  .
\\\\\\\\\\\\\\
ﻋۆﺗﻧۓ ﻗڱ
ٱ ﺗۆۓ ۶ﮯ ﻓڱ ,,
ﺗۓ ﻣ ﭑﮠ ۓ
{ ﭑ ﻏڱ ,,:$ <3|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ۈ
ۈ
ۈ ۃ ۈ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ٺ ۆ ٱ [ٱٺ] ≈ ٱ ≈:(
ٱ ٺۆٱ ٱ `" ۆٺ </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
",ע ۆ ۆ ۆ פ ...
ﺂ ۆ" ... 3-|
ע /פ ...
1 ﺂ<3
2 ۆפ :(<3
\\\\\\\\\\\\\\\
!
. . . . .

/

. . . . .
!!

" "
. . . . [ </3:(
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
",׺
..

........................ ! ,,
O:) <3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ʡ:D
ʡ<=-P
ʡ({})
ʡ<3
" "

:*♥̸̨♡̷̴̬̩̃̊ ͂♡̷̴̬̩̃̊♥̸̨:*
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
, ..

..
ۉ </3

ª Ϫ !
..
ٱ
ۉ (n)
( )
̯͡ ]
ۈۈ / {}
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
",
~ :s

~ !!

:

|( )| :(

~ (n)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


یۓ ۆٱ یۓ
ۆﻤ ۓ ۆ ..
یۓ یۓ ۆ
\\\\\\\\\\\\\

12-18-2010, 11:15 PM() . .
. .
ٱ / . .
( ٱ ) :


ʐ
. . !

( )
♥●ĂĺЯĕĕm≈
12-23-2010, 12:40 AM
", `
{ } =-?
:\ .. !!
. . :| </3
\\\\\\\\\\\\\\
,یۓ یۓ . .
یۓ [] ܪ/:)
ۓ ܪ . .
ܪ [] ܪ یۓ :>
\\\\\\\\\\\\\\\\
ۈ  


 !!
یۓ
\\\\\\\\\\\\\
", <3


:(

\\\\\\\\\\\\\
", ﺂ ﺂϐ 
ۆ .. !
ﺂۆ . .
</3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
", .. ﺂ
ۆ
>:/!! !!3-|
ۆ ۆ + ۆ
Ȑ [
_̅̅_̷̷̷̅℠
'''''''''''''''''''''''
",
~*:(
| . .
!
-[
" " }-
. . !
\\\\\\\\\\\\\\
ٱٺ ט ۆٺ !:O
ע ٺ >:/
ٱ ٺ ٺۆ ٱǓ ۈٺٺ ! \=D/
\\\\\\\\\\\\\\\\\
ڪ .. </3


ު
Ӫ </3
\\\\\\\\\\\\\\\\\
, . .
ﺂ . . (n)
ۆ ﺂ  (y)
ﺂ ﺂ , ۆ
ۆ
\\\\\\\\\\\\\\\
{ }
' / !
'
{ . .
. . ! :$
\\\\\\\\\\\\\\
", {}
[]/
.. .! :
" ! Ԑ ! "
(y)
\\\\\\\\\\\\\\\\\
", ..
.. </3
..
.. .. </3

.. </3
\\\\\\\\\\\\\\\\
'
" " :$ 
 ` 
 .. <3
' X_X .
\\\\\\\\\\\\\\\
",ۓ [<3]
. . .
ۈ ǐٺ ٱٱϪ !
ۈ ٱ /
ٱ ۈ :)
]]]]]]]]]]]]]
", ڳڕ
. [.. ..] !
4 !
- (n)
- .. .. :) !
(( .. ۆ
\\\\\\\\\\
, : :(.. X_X
'''''''''''''''''
",
. . . . ."" '!


: . . . .""</3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
",ۆ ﭑۆړ ﭑ ﻣڼ ۆݐ :
ۆ ﭑ 
ﭑٺ / ﭑ '( 

ﭑ '( 
ﺑډﭑ 
ﭑ ۆ</3. . . .
ۆ ﭑ 
ﭑړ ۆ / ʐ ﭑ '( </3
ۆۆ :(</3

ﭑ ﻣړ 
ۆﻣړ 
ۆﭑ ﭑ
ۆﻣڼ ۆϐ ﭑۆ ړﭑӐ
ﻋ ﭑϪ
ۍ ϐ ﭑ . . . .
ډ </3 .. !! (n)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
..
ۆª . . 
ۆ ڳ ;:
. . . ` ڳʪ ~ X_X<3
\\\\\\\\\\\\
",. ! <3
" ! "

ﺂ ﺂ
ﺂ } :(<
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.." "(=|
.." "
.." "
.." "X_X
..(.. <3)
ﺂ̷̷  (..)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
", "(y):'(


.. [ " " ]
..
" " --- ---
../
\\\\\\\\\\\\
",


"

"" 


\\\\\\\\\\\\\\\\\
",

</3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
" "

" "


" " (y) O:)
\\\\\\\\\\\\\\\\
ڤۓ ۓ ﺂۆ ..
ۆ ﺂﻋ ڳ [ ﺂڳ ]
ﺂﮱ ﯾ ﺂ . . .
ۆ ﺂ ﺂ } ۆ ٱﻟﻟ ﺂ 3-|<3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
", . . . .
. . ʐ . .
ۈ .

 
ː̗̀♥̸̨ː̖́∂⌣̶
http://www.khayma.com/alathkar/index3.html (http://www.khayma.com/alathkar/index3.html)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
", .. 3-|
.. >:/
>:/
ۈ
O:)
ۈ ٱ . .:x3-|
:) (y)
ۃ .(y) .
ۈ 3-|
ۈ


Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0